uutinen 15.9.2022

Jamk neljänneksi suosituin ammattikorkeakoulu syksyn yhteishaussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu oli syksyn yhteishaussa vetovoimaltaan neljänneksi suosituin ammattikorkeakoulu. Erityisesti logistiikka ja juridiikkaan painottuva liiketalous kiinnostivat hakijoita. Myös Jamkin opintotarjontaan palannut rakennusmestarikoulutus houkutti ensisijaisia hakijoita yli kahdeksankertaisesti opiskelijapaikkoihin nähden.

Ryhmä tutoreita tutor-paidoissa ja opiskelijahaalareissa hyppäävät iloisina ilmaan Jamkin portailla.

Syksyn 2022 yhteishaku päättyi keskiviikkona 14.9. klo 15.00. Alustavien tietojen mukaan Jamkin tutkinto-ohjelmiin jätettiin yhteensä 2749 hakemusta. Ensisijaisesti Jamkiin pyrki yhteensä 1371 hakijaa. Kaikkiaan Jamk houkutteli ensisijaisia hakijoita yli nelinkertaisesti aloituspaikkoihin nähden, mikä sijoittaa Jamkin neljänneksi suosituimmaksi ammattikorkeakouluksi syksyn yhteishaussa. Erityisesti logistiikan sekä juridiikkaan ja finanssiin painottuvan liiketalouden AMK-tutkinto-ohjelmat kiinnostivat hakijoita: logistiikan opintoihin oli ensisijaisia hakijoita liki 14-kertaisesti ja liiketalouden opintoihin yli 12-kertaisesti aloituspaikkoihin nähden. 

Syksyn yhteishaun myötä myös kauan kaivattu rakennusmestarikoulutus palaa jälleen Jamkin koulutusvalikoimaan. Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamiin lisäyksiin korkeakoulujen koulutusvastuissa, joiden on tarkoitus vastata yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin. Tarve ja veto alalle näkyivät myös koulutukseen hakeneiden määrässä: rakennusmestarikoulutukseen haki ensisijaisesti yhteensä 173 hakijaa, mikä on yli kahdeksankertaisesti aloituspaikkoihin nähden. 

Tarkemmat luvut tutkinto-ohjelmakohtaisesti alla. Luvut ovat alustavia, ja niihin voi tulla vielä pieniä muutoksia.
 

AMK-tutkinto, päivätoteutus (45 aloituspaikkaa)

Tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

Kaikki hakijat

Ensisijaiset hakijat

Sairaanhoitaja

25

263

55

Kätilö

20

410

145

 

AMK-tutkinto, monimuotototeutus (175 aloituspaikkaa)

Tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

Kaikki hakijat

Ensisijaiset hakijat

Agrologi, maaseutuelinkeinot

20

137

51

Insinööri, logistiikka

20

474

276

Insinööri, sähkö- ja
automaatiotekniikka

20

258

98

Rakennusmestari

20

306

173

Restonomi, palveluliiketoiminta

40

109

32

Tradenomi, liiketalous,
juridiikka ja finanssi

30

858

362

Sairaanhoitaja

25

268

90

 

Ylempi AMK-tutkinto (100 aloituspaikkaa)

Tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

Kaikki hakijat

Ensisijaiset hakijat

Agrologi (YAMK),
biotalouden kehittäminen

20

38

20

Insinööri (YAMK),
elinkaaren hallinta

20

34

23

Insinööri (YAMK), 
vähähiilinen rakentaminen

20

19

13

Sosiaali- ja terveysala (YAMK),
monialainen kuntoutus

20

31

12

Sosiaali- ja terveysala (YAMK),
terveyden edistäminen

20

53

21

*Tutkinto-ohjelmiin hakeneiden yhteenlaskettu määrä ja yksittäisten hakijoiden määrä poikkeavat toisistaan, koska osa hakijoista on hakenut useampaan kuin yhteen tutkinto-ohjelmaan.

AMK-tutkintoon hakeneista noin puolet valitaan todistusvalinnalla ja puolet AMK-valintakokeella. Tästä poikkeuksena sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tutkintokoulutus, jossa valinta suoritetaan valintaopintojakson perusteella. Lue lisää.

Tulokset todistusvalinnoista AMK-tutkinto-ohjelmiin julkaistaan viikolla 42. Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään 31.10.–3.11.2022 välisenä aikana. Jamkin pääkampuksella valintakokeet järjestetään 1.-2.11.2022, yhteensä kolmena koekertana. Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kutsun ja kokeessa tarvittavan yksilöllisen tunnisteen sähköpostilla ja tekstiviestillä viikolla 43. Ohjeita valintakokeisiin saapuville löytyy osoitteesta jamk.fi/valintakoe.

Ylempien AMK-tutkintojen osalta valintakokeet järjestetään seuraavasti:

  • Biotalouden kehittäminen: 25.10.2022.
  • Elinkaaren hallinta: 9.11.2022.
  • Vähähiilinen rakentaminen: ei valintakoetta, ennakkotehtävä palautettava 21.9.2022 klo 15 mennessä.
  • Monialainen kuntoutus: 2.11.2022, ennakkoaineisto julkaistaan 10.10.2022
  • Terveyden edistäminen: 2.11.2022, ennakkoaineisto julkaistaan 10.10.2022

Valintakoekutsut YAMK-tutkintokoulutukseen hakeville lähetetään vähintään viikkoa ennen valintakoetta.

Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 25.11.2022. Oman hakutilanteen voi tarkastaa opintopolku.fi-palvelusta. Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Lisätietoja:
Hakijapalvelut
hakijapalvelut(at)jamk.fi
p. 040 556 0409
Jyväskylän ammattikorkeakoulu