AMK-tutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi työn ohessa

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK), monimuoto

Automaatiotekniikka on voimakkaasti laajeneva tekniikan alue ja siihen liittyvä osaamistarve kasvaa nopeasti muun muassa robotteihin, IoT-laitteisiin ja konenäköön liittyen.

Sähkötekniikassa älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen mm. liikenteessä ovat tulevaisuutta. Näiden teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan osaajia.

Opinnot sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa antavat hyvät valmiudet vastata edellä kuvattuihin osaamistarpeisiin.
 

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Automaatiolinjasto, jossa robotit kokoavat autoja
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
31.08.2022 - 14.09.2022
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
10.01.2023

Sähkö- tai automaatiotekniikan asiantuntijaksi

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneena osaat soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alasi ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi sinulla on hyvä automaatiotekniikan, tietotekniikan ja sähkötekniikan perusosaaminen.

Sähkötekniikkaan suuntautuneena insinöörinä (AMK) pystyt toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Tunnet yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteet. Sähkötekniikan asiantuntijana hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- ja mitoitusmenetelmät sekä suunnittelutyökalujen käytön. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaista dokumentointia. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi.

Automaatiotekniikkaan suuntautuneena insinöörinä (AMK) osaat suunnitella kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi.

Perusopintojen jälkeen valinnaiset opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaikille yhteisiä matematiikan, fysiikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tietotekniikan ja elinkeinoelämän opintoja. Lisäksi jokainen suorittaa työelämävalmiuksia tukevan opintokokonaisuuden, joka sisältää muun muassa kieli-, viestintä- ja yrittäjyysopintoja.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset, suuntaatko sähkö- vai automaatiotekniikkaan. Opintojen aikana voit valita myös muita itseäsi kiinnostavia opintojaksoja, joilla voit profiloida omaa osaamistasi ammatillisen kiinnostuksesi mukaiseksi. Sinun on mahdollista hyödyntää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjontaa. Tutkintoon sisältyy lisäksi laaja harjoittelu ja opinnäytetyö.

Suuntautumisvaihtoehdot

Eri suuntautumisvaihtoehdoilla voit siis kehittää osaamistasi juuri siihen suuntaan kuin itse haluat. Tutustu tarkemmin sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisiin.

Sähkötekniikan suuntautuminen

Sähkötekniikan ydinopinnoissa opit toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Opinnoissa perehdyt yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteisiin. Ydinopinnoissasi hankit osaamista suunnittelussa käytettävistä laskenta- ja mitoitusmenetelmistä sekä suunnittelutyökalujen käytöstä. Suunnittelussa käytettävien standardien ja niiden mukaisen dokumentoinnin toteuttamisella on tärkeä rooli sähkösuunnan opinnoissa. Sähkösuuntautumisvaihtoehdon opinnot täyttävät Sähköpätevyys 1:lle asetetut koulutusvaatimukset.

Pätevöidy sähkötöihin

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden ja sähkönkäytön johtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus ja huoltotöitä. Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa opinnot, jotka täyttävät sähköalan koulutukselle valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016) asetetut vaatimukset.

Automaatiotekniikan suuntautuminen

Automaatiotekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Perehdyt automaatiototeutusten eri tasoihin teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeisiin osaprosesseihin, joiden automaatio toteutetaan ohjelmoitavilla logiikoilla, automaatiojärjestelmillä tai PC-pohjaisilla ohjausjärjestelmillä. Kappaletavara-automaatiossa keskeisiä ovat robottien ohjaus, IoT ja konenäkö. Opintojen aikana kartutat osaamista myös ohjausjärjestelmien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä erilaisten ohjaus- ja säätöratkaisujen arvioimiseksi.

Opintoja monin eri tavoin

Laboratorioympäristöissä työskentelyn lisäksi opintoihisi kuuluvat olennaisesti myös luennot sekä projekti- ja ryhmätyöt. Opintoihin sisältyvät harjoitustyöt on suunniteltu siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän tehtäviä. Opintojaksot koostuvat paikalla oloa vaativista jaksoista ja etäopiskelusta. Monimuoto-opiskelussa korostuu opiskelijan omatoimisuus ja aktiivisuus.

Opintoihin liittyvä työharjoittelu pyritään suorittamaan nykyisissä työtehtävissä, mikäli olet jo alan töissä.

Opinnäytetyölläsi osoitat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi. Se on osa tutkimuksellista kehitystoimintaa ja työn laajuus on 20 opintopistettä (n. 540 tuntia). Opinnäytetyön toteutat opintojesi loppuvaiheessa itsenäisesti alan yritykselle. Opinnäytetyön suorittamiseksi laadit opinnäytetyöraportin, pidät aloitus- ja päätösseminaarin ja suoritat tutkimusopintojakson.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreiksi valmistuneet työllistyvät

Sähkö- ja automaatioinsinöörit työllistyvät hyvin. Valmistuneista 73 %:lla on työpaikka jo valmistumishetkellä.

Valmistumisesi jälkeen työpaikkanasi voi olla esimerkiksi prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, laitetoimittaja, voimalaitos, suunnittelutoimisto tai vaikkapa oma yritys. Voit toimia esimerkiksi suunnitteluinsinöörinä, automaatio- ja sovellussuunnittelijana tai projektipäällikkönä. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan, asiakaspalvelun tai koulutuksen ja konsultoinnin aloilta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Robotiikkaa ja laboratoriotöitä?

Miten se, että robotiikka muuttaa työntekoa tulevaisuudessa, ja se, että Jamkilla on yli 20 laboratoriota, liittyvät sähkö- ja automaatiotekniikan opintoihin? Lehtori Veli-Matti Häkkinen kertoo aiheesta tarkemmin. Tallenne Hakijan päivä @Jamk 20.11.2020.

Robohaaste kilpailussa sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat menestyivät erinomaisesti

Meidän  sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijat osallistuivat keväällä 2022 ensimmäistä kertaa Robohaaste-kilpailuun osana robotiikan opintoja ja voittivat kaikki kolme palkintosijaa. Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella sovellus tai työkalu teemalla "Robotit ja kiertotalous – Miten robotiikkaa voidaan hyödyntää kestävän kehityksen näkökulmasta?"

1. Hae yhteishaussa 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös syksyllä valmistuvat voivat hakea.

Hae syksyn yhteishaussa 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2022 klo 15.00 mennessä. 

2. Valintaopintojakso

Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutuksen valinta suoritetaan valintaopintojakson perusteella. Muista myös hakea yhteishaussa Opintopolussa hakuaikana!

Opintojakso on Jamkin Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon kuuluva 4 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso (Sähkötekniikka 1). Opintojakson tentti suoritetaan Jamkin kampuksella.

  • Opintopolun yhteishaussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.
  • Opintojakso alkaa 21.9.2022.
  • Tentti opintojaksosta on 9.11.2022 Jamkin pääkampuksella.
  • Opintojakso päättyy 9.11.2022 klo 23.55.
  • Hakijan on saatava opintojaksosta yhteensä väh. 30/60 pistettä ja osallistuttava tenttiin voidakseen tulla valituksi. Verkko-opintojakso on suoritettava yksilötyönä.
  • Mikäli hakija on suorittanut aiemmin kyseisen opintojakson, hänen tulee suorittaa se uudelleen.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) -tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

3. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 2.12.2022 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 13.12.2022 klo 15.
  • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Veli-Matti Häkkinen

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167469