AMK-tutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi työn ohessa

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK), monimuoto

Sähkö- ja automaatiotekniikan avulla voidaan kehittää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka voivat auttaa vähentämään ilmastopäästöjä ja parantamaan yhteiskunnan kestävyyttä. Sähkötekniikassa älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen muun muassa liikenteessä ovat tulevaisuutta. Automaatiotekniikka on voimakkaasti laajeneva tekniikan alue ja siihen liittyvä osaamistarve kasvaa nopeasti muun muassa robotteihin, IoT-laitteisiin ja konenäköön liittyen.

Syksyn 2023 haku on päättynyt
Kaksi henkilöä ja robotti
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
04.09.2023 - 14.09.2023
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
08.01.2024

Sähkö- tai automaatiotekniikan asiantuntijaksi

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneena osaat soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alasi ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi sinulla on hyvä automaatiotekniikan, tietotekniikan ja sähkötekniikan perusosaaminen.

Sähkötekniikkaan suuntautuneena insinöörinä (AMK) pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan sähköjärjestelmiä, jotka perustuvat energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energiavarojen hyödyntämiseen. Valmistumisesi jälkeen osaat toteuttaa sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Tunnet yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteet. Sähkötekniikan asiantuntijana hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- ja mitoitusmenetelmät sekä suunnittelutyökalujen käytön. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaista dokumentointia. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi.

Automaatiotekniikkaan suuntautuneena insinöörinä (AMK) pääset kehittämään älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, lisätä hyvinvointia ja kasvattaa yritysten kilpailukykyä. Valmistumisesi jälkeen osaat suunnitella kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi.

Perusopintojen jälkeen valinnaiset opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaikille yhteisiä matematiikan, fysiikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tietotekniikan ja elinkeinoelämän opintoja. Lisäksi jokainen suorittaa työelämävalmiuksia tukevan opintokokonaisuuden, joka sisältää muun muassa kieli-, viestintä- ja yrittäjyysopintoja.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset, suuntaatko sähkö- vai automaatiotekniikkaan. Opintojen aikana voit valita myös muita itseäsi kiinnostavia opintojaksoja, joilla voit profiloida omaa osaamistasi ammatillisen kiinnostuksesi mukaiseksi. Sinun on mahdollista hyödyntää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjontaa. Tutkintoon sisältyy lisäksi laaja harjoittelu ja opinnäytetyö.

Suuntautumisvaihtoehdot

Eri suuntautumisvaihtoehdoilla voit siis kehittää osaamistasi juuri siihen suuntaan kuin itse haluat. Tutustu tarkemmin sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisiin.

Sähkötekniikan suuntautuminen

Sähkötekniikan ydinopinnoissa opit toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Opinnoissa perehdyt yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteisiin. Ydinopinnoissasi hankit osaamista suunnittelussa käytettävistä laskenta- ja mitoitusmenetelmistä sekä suunnittelutyökalujen käytöstä. Suunnittelussa käytettävien standardien ja niiden mukaisen dokumentoinnin toteuttamisella on tärkeä rooli sähkösuunnan opinnoissa. Sähkösuuntautumisvaihtoehdon opinnot täyttävät Sähköpätevyys 1:lle asetetut koulutusvaatimukset.

Pätevöidy sähkötöihin

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden ja sähkönkäytön johtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus ja huoltotöitä. Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa opinnot, jotka täyttävät sähköalan koulutukselle valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016) asetetut vaatimukset.

Automaatiotekniikan suuntautuminen

Automaatiotekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Perehdyt automaatiototeutusten eri tasoihin teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeisiin osaprosesseihin, joiden automaatio toteutetaan ohjelmoitavilla logiikoilla, automaatiojärjestelmillä tai PC-pohjaisilla ohjausjärjestelmillä. Kappaletavara-automaatiossa keskeisiä ovat robottien ohjaus, IoT ja konenäkö. Opintojen aikana kartutat osaamista myös ohjausjärjestelmien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä erilaisten ohjaus- ja säätöratkaisujen arvioimiseksi.

Opintoja monin eri tavoin

Monimuoto-opiskelussa korostuu opiskelijan omatoimisuus ja aktiivisuus. Opintojaksot sisältävät paljon itsenäistä työskentelyä. Ohjaus ja opetus toteutetaan pääosin verkon välityksellä arki-iltaisin. Lisäksi opintoihin sisältyy lähiopetusta ja työskentelyä kampustiloissa laitteistojen parissa. Lähipäiviä on noin kolmen viikon välein 1 - 2 päivää. Tentit toteutetaan pääosin kampuksella lähipäivien yhteydessä. Opintoihin sisältyy harjoitus- ja ryhmätöitä, joissa pääset soveltamaan opittua käytäntöön.

Työharjoittelu ja opinnäytetyö pyritään toteuttamaan siten, että ne edistävät opiskelijan urasuunnitelman toteutumista. Usein opiskelijat toteuttavat harjoittelun ja opinnäytteen omilla työpaikoillaan.

Opintojen ajan tukenasi on tutoropettaja, joka ohjaa ja auttaa sinua löytämään sinulle parhaan tavan edetä opinnoissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreiksi valmistuneet työllistyvät

Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla on käynnissä suuri murros, joka työllistää koko ajan lisää osaavia tekijöitä. Sähkö- ja automaatioinsinöörit työllistyvätkin hyvin, monilla on työpaikka jo valmistumishetkellä.

Valmistumisesi jälkeen työpaikkanasi voi olla esimerkiksi prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, laitetoimittaja, voimalaitos, suunnittelutoimisto tai vaikkapa oma yritys. Voit toimia esimerkiksi suunnitteluinsinöörinä, automaatio- ja sovellussuunnittelijana tai projektipäällikkönä. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan, asiakaspalvelun tai koulutuksen ja konsultoinnin aloilta.

4483 €

Insinöörien keskiarvopalkka / kk
Lähde: Insinööriliiton palkkatilasto 2021

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

1. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös syksyllä valmistuvat voivat hakea.

Hae syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. 

2. Valintaopintojakso

Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutuksen valinta suoritetaan valintaopintojakson perusteella. Muista myös hakea yhteishaussa Opintopolussa hakuaikana!

Opintojakso on Jamkin Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon kuuluva 4 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso (Sähkötekniikka 1). Opintojakson tentti suoritetaan Jamkin kampuksella.

  • Opintopolun yhteishaussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.
  • Opintojakso alkaa 20.9.2023.
  • Tentti opintojaksosta on 8.11.2023 Jamkin pääkampuksella.
  • Opintojakso päättyy 8.11.2023 klo 23.55.
  • Hakijan on saatava opintojaksosta yhteensä väh. 30/60 pistettä (tentti max 30 p. ja tehtävät max. 30 p.) ja osallistuttava tenttiin voidakseen tulla valituksi. Verkko-opintojakso on suoritettava yksilötyönä.
  • Mikäli hakija on suorittanut aiemmin kyseisen opintojakson, hänen tulee suorittaa se uudelleen.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) -tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

3. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 1.12.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Syksyn yhteishaussa haetaan AMK- ja YAMK-tutkintoihin 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Sirpa Hukari

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167526