uutinen 8.9.2021

Pelaamalla kiinni työelämään – Jyväskylän ammattikorkeakoulun Pelaten duuniin! -projekti ohjaa nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa

Voisiko digi- ja kilpapelaaminen kehittää työelämävalmiuksia? Entä voiko omasta peliharrastuksesta tulla ammatti? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan maaliskuussa 2021 käynnistyneessä Pelaten duuniin! -projektissa.

Pelaamalla kiinni työelämään – Jyväskylän ammattikorkeakoulun Pelaten duuniin! -projekti ohjaa nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa.png

Suomalaiset pelaavat enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja on arvioitu, että yli puolet pelaa aktiivisesti erilaisia digipelejä. Kilpailullinen pelaaminen kiinnostaa ja pelaamiseen, sekä siihen liittyviin sisältöihin, käytetyssä ajassa näkyykin nousua viime vuosien aikana. Samaan aikaan huolestuttavat kehityssuunnat, kuten yksinäisyys tai huoli tulevaisuudesta, nousevat vahvasti esiin nuoria ja nuoria aikuisia koskevissa tutkimuksissa. Tämä huomio on tehty myös Pelaten duuniin! –projektin ideointikyselyissä.

– Selvästi nousee esiin nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyys, ja etenkin koronan mukanaan tuomat haasteet. Pelaten duuniin! -projektin keskiössä ovatkin pelaamisen tarjoama yhteisöllisyys ja osallisuuden mahdollisuudet yhtenä vastauksena nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksiin, Pelaten duuniin! -projektin projektipäällikkö Katja Kokkinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo.

Myös työelämään liittyvät kysymykset ja oman alan tai työpaikan löytäminen mietityttävät nuoria. Pelaten duuniin! -projektissa tullaankin tarttumaan näihin teemoihin, kun työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja nuoria aikuisia tuetaan pelivalmennuksen kautta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä työllistymispoluissa, esimerkiksi e-urheilun ekosysteemissä.

– E-urheilun suosion kasvaessa myös työllistymisen mahdollisuudet pelialalla ovat entistä moninaisemmat. Työ voi olla esimerkiksi striimausta, valokuvausta, pelikehittämistä tai ihan konkreettista kilpapelaamista. Projektissa lähdetäänkin aivan uudelle maaperälle, kun tavoitteellista pelivalmennusta hyödynnetään oman osaamisen tunnistamisessa, yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija Tuomas Rauhansalo avaa.

Pelaten duuniin! -projektin digi- ja kilpapelivalmennukset Keski-Suomessa ovat käynnistyneet syyskuussa 2021. Valmennukset pitävät sisällään pelivalmennuksen lisäksi työelämä- ja/tai hyvinvointivalmennusta keskisuomalaisille työelämän ulkopuolella oleville 16-29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

Ensimmäinen työelämävalmennusta sisältävä digi- ja kilpapelivalmennus työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille käynnistetään 14.9.2021. Toinen, kilpapelaamiseen ja hyvinvointiin keskittyvä valmennusryhmä aloittaa 27.10.2021. Lue lisää valmennuksista:

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/pelaten-duuniin/valmennukset/

Pelaten duuniin! on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, joka toteutuu 1.3.2021 – 31.8.2023. Hankkeen toimintaan voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.jamk.fi/pelatenduuniin.

Lisätietoja:  

Katja Kokkinen, Projektipäällikkö
[email protected]
0400 976767
www.jamk.fi/pelatenduuniin