uutinen 22.12.2021

Kevätlukukauden aloitus tammikuussa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Heikentyneen koronatilanteen vuoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjestää teoriapainotteisen luento-opetuksen etänä 16.1.2022 saakka. Läsnäoloa ja ammatillista harjoittelua vaativa opetus järjestetään lähiopetuksena kampuksilla. Lähiopetuksen turvallisuutta parannetaan korkeamman suojaluokan maskeilla.

Kevätlukukauden aloitus tammikuussa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.jpeg

Valtioneuvosto on antamassa 22.12. periaatepäätöksen, jonka pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee korkeakouluille etäopetusta, välttämätöntä lähiopetusta lukuun ottamatta, 16.1.2022 saakka. Korkeakoulut päättävät itse koulutuksensa järjestämisestä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjestää opetuksensa myös vuoden alussa lähitoteutuksena silloin, kun opetuksen toteuttamistapa ja tavoitteet sitä edellyttävät. Tällaista opetusta ovat muun muassa laboratoriotyöskentely, Tiimiakatemian työskentely ja monet toteutukset sairaanhoitajakoulutuksessa. Luentotyyppinen ja selkeästi teoreettinen opetus järjestetään 16.1.2022 saakka pääsääntöisesti etäopetuksena.

Jamk tulee ottamaan tammikuun lähiopetuksessa ja kampustoiminnassa käyttöön korkeamman suojaluokan FFP2-maskit. Lisäksi kampusten ilmanvaihtoa tehostetaan. Näillä taataan terveysturvallista toimintaa. Henkilöstölle ja opiskelijoille painotetaan maskien käytön keskeisyyttä kampuksilla tapahtuvan toiminnan varmistamiseksi.

”Tasapainoilu henkisen hyvinvoinnin ja koronataudin torjunnan välillä jatkuu. On olemassa vahvaa tutkimustietoa siitä, että pandemiavaiheen rajoitukset ovat merkittävästi heikentäneet nuorten aikuisten hyvinvointia. Siksi Jamk pitää kampusten toimintaa käynnissä myös vuoden 2022 alussa sellaisessa koulutuksessa, jota ei ilman läsnäolevaa tiimityöskentelyä ja ammatillista harjoittelua voida toteuttaa. Terveysturvallinen toiminta varmistetaan entistä suojaavimmilla maskeilla ja viime kädessä rokotuskattavuudella”, rehtori Vesa Saarikoski tiivistää vuoden 2022 aloituksen lähtökohdat.

Lisätiedot:
Vesa Saarikoski, rehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 447 1003 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu