uutinen 28.6.2021

Jamkin International Business -ohjelmalle arvostettu 5 vuoden EFMD-akkreditointi tavoitteellisen kehitystyön tuloksena

Jyväskylän ammattikorkeakoulun International Business -tradenomiohjelmalle on myönnetty arvostettu 5 vuoden EFMD-akkreditointi. Kyseessä on kansainvälisesti arvostetuin akkreditointi, jonka liiketoimintaan painottuva tutkinto-ohjelma voi saada.

EFMD on maailmanlaajuisesti tunnustettu akkreditointiorganisaatio joka arvioi sekä liiketoimintaan painottavia korkeakouluja että alan tutkinto-ohjelmia niiden kansallisen ja kansainvälisen toiminnan perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti koulutuksen laatuun, toiminnan vaikuttavuuteen ja laadun varmistukseen.
Akkreditointi myönnettiin JAMKin International Business -tutkinto-ohjelmalle ensimmäistä kertaa vuonna 2012, jonka jälkeen se on myönnetty ohjelmalle vuosina 2015 ja 2018 kolmen vuoden jaksoiksi. Nyt keväällä 2021 EFMD päätti myöntää arvostetun viiden vuoden akkreditoinnin ensimmäistä kertaa tunnustuksena pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta kehitystyöstä. Akkreditoinnin aiempaa pidempi voimassaolo antaa JAMKin liiketoimintayksikölle mahdollisuuden keskittyä rauhassa seuraavien merkittävien kehitysaskeleiden ottamiseen jatkaakseen etenemistään kohti EFMD:n ylimpiä laatustandardeja.

– JAMKin pitkäjänteinen ja systemaattinen laadun kehittämistyö on noteerattu kansainvälisellä laatuleimalla, kommentoi rehtori Jussi Halttunen tunnustusta.

Laatutyö ja -kulttuuri ovat JAMKissa merkittävässä roolissa. Tästä osoituksena JAMK sai aiemmin keväällä tunnustusta ensimmäistä kertaa myönnettävän KARVI Excellence -laatuleiman muodossa. Laadukas toiminta lähtee liikkeelle työntekijöistä ja heidän sitoutumisestaan JAMKin visioon uuden sukupolven korkeakoulusta, jota myös JAMKin liiketoimintayksikön johtaja Minna-Maaria Hiekkataipale painottaa:

– EFMD-akkreditointi osoittaa, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoiminnan koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta on korkeaa kansainvälistä tasoa. Laatutyö JAMKissa on päämäärätietoista, strategista kehittämistä ja erottamaton osa työmme arkea. Kiitos tästä akkreditoinnista kuuluu osaavalle henkilöstöllemme.


Jyväskylän ammattikorkeakoulun International Business -tutkinto-ohjelma on edelleen Suomen ainoa alempaa korkeakoulututkintoa tarjoava ohjelma, jolle EFMD-akkreditointi on myönnetty.


– EFMD ja heidän käyttämänsä kriteeristö on auttanut meitä kehittymään aina vain enemmän itsemme näköiseksi. Tämä kymmenen vuoden kehitysprosessi on auttanut meitä virtaviivaistamaan tutkinnon fokusta sekä oppimistavoitteita. Kriteeristö on aktivoinut merkittävästi myös tutkimus- ja julkaisutoimintaamme sekä kansainvälistä verkostoitumistamme laadukkaiden bisneskoulujen kanssa. EFMD Accredited Bachelor -tunnus lisää vetovoimaisuuttamme kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa. Akkreditointi on merkittävä kilpailuetu myös koulutusviennissä, toteaa tutkinto-ohjelman päällikkö Matti Hirsilä ja jatkaa:

– Tämä on myös mukava eläköitymislahja väistyvälle rehtorillemme.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä valmistaudutaan seuraavaksi AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) akkreditointiin.

Laadunhallinta on olennainen osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtamista ja toiminnanohjausta. Laadunhallinta tukee JAMKin strategiaa, jossa tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ja asiakkaiden kilpailukykyä osaamisen avulla. Yhtenä kaikkea toimintaa läpileikkaavana teemana JAMKin strategiassa on kansainvälisesti tunnustettu laatu.

Lisätietoa:
Matti Hirsilä, päällikkö, Global Competence
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 521 5637
Jyväskylän ammattikorkeakoulu