uutinen 4.11.2020

Opinto-ohjaajankoulutus JAMKin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä 2021

Opinto-ohjaajankoulutus järjestetään Jyväskylässä ensi vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Yhdessä toteutettavat opinnot alkavat syksyllä 2021.

Opinto-ohjaajankoulutus on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajan tehtävissä eri koulutusasteilla. Saman kelpoisuuden antavaa koulutusta ovat tarjonneet sekä JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu että Jyväskylän yliopisto. Vuodesta 2021 alkaen koulutukset yhdistyvät.

– Opinto-opasta kirjoitetaan ja suunnitelmia tehdään parhaillaan yhteistyössä. Opiskelijavalinnat toteutetaan vielä erillisinä, mutta opinnot aloitetaan syksyllä aidosti yhdessä. Opiskelijoille on tarjolla kummankin "talon" parhaat puolet, kun opetusta ja ohjausta toteuttavat sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun ohjausalan asiantuntijat, kertoo lehtori Seija Koskela JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

– Vastaavanlaista tiivistä yhteistyötä tehtiin opinto-ohjaajakoulutuksessa jo parikymmentä vuotta sitten ja kokemukset siitä olivat myönteisiä, toteaa lehtori Sauli Puukari Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksesta. Opiskelijamäärien kasvun ja opiskelijavalintojen eriaikaistumisen myötä jouduimme silloin luopumaan yhteisestä koulutuksesta ja hyödynsimme muita yhteistyön muotoja. Nyt käynnistyvä yhteinen koulutus avaa mahdollisuuksia monipuolistaa koulutuksen tarjoamia näkökulmia entisestään, jatkaa Puukari

JAMK ja Jyväskylän yliopisto kuuluvat yhdessä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa EduFutura Jyväskylään, jonka tarkoituksena on luoda opiskelijoille ristiinopiskelun mahdollisuuksia ja joustavia opintopolkuja oppilaitosten välillä. Seija Koskela näkee, että yhteinen opinto-ohjaajankoulutus on EduFutura-yhteistyötä parhaimmillaan.

– Kun yhteiset opinnot yhdistävät opinto-ohjauksesta kiinnostuneita ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukion ja työelämän taustoista, nousee vertaisoppiminen uudelle tasolle. Uusia näkökulmia tarjoutuu puolin ja toisin, jatkavat Koskela ja Puukari.

Opinto-ohjaajankoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka sisältävät sekä lähiopiskelujaksoja että verkko-opiskelua. Opinnot alkavat Jyväskylässä 1. - 3.9.2021.

Hakuajat opintoihin:
• 5. - 21.1.2021 (ammatillisten opettajakorkeakoulujen haun yhteydessä).
• Kevät 2021 (haku yliopiston kautta).

Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi -palvelussa.

Lisätietoa opinnoista:
www.jamk.fi/opinto-ohjaajankoulutus

Lisätietoja:
Seija Koskela, lehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 591 3848
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu