opiskelijatarina

Osaavaksi ohjaajaksi

Leena Ylevä, opinto-ohjaajankoulutus

Opo Leena Ylevä

Kerro itsestäsi ja työstäsi

Olen Leena Ylevä, työskentelen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa kehittämistehtävissä eli palvelupäällikkönä vastaten hakeutumisesta ja kahdesta asiakaspalvelupisteestä. Tällä hetkellä olen vapaalla palvelupäällikön tehtävästä ja teen lyhyttä opinto-ohjaajan sijaisuutta sähkö- ja automaatioalalla, ohjaten sekä nuoria että aikuisia.

Koulutukseltani olen sekä kasvatustieteen että hallintotieteen maisteri. Olen tehnyt opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2007 ja valmistunut opinto-ohjaajaksi JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kesäkuussa 2019.

Millaisia ominaisuuksia tai osaamisia työsi vaatii?

Opinto-ohjaajan työssä tärkeintä on tietysti ohjausosaaminen. Tarvitaan hyvät sosiaaliset taidot ja yhteistyökykyä, koska työtä tehdään laajan verkoston kanssa – päivittäin ollaan tekemisissä opettajien, muun henkilökunnan ja ulkopuolisten tahojen kanssa opiskelijoiden asioissa. Lisäksi tulee vielä kotiin tehtävä yhteistyö.

Olennaista missä tahansa ohjaustyössä on kuunteleminen. Pitää olla hyvät vuorovaikutustaidot. Päivät ovat erilaisia, mikä tekee työstä mielenkiintoista, mutta samalla vaatii työn organisoimisen taitoa.

Miten tulit hakeutuneeksi opinto-ohjaajan opintoihin?

Ohjaus on yksi vastuualue omassa työssäni. Ajattelen, että minussa on jo pidemmän aikaa kasvanut ohjaussuuntaus, joka näkyy esimerkiksi siinä, että olen neljän vuoden ajan toiminut tutorina avoimen yliopiston kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opiskelijoille.

Mitä uutta olet saanut opinnoista työhösi?

Hyvän kokonaiskuvan. Jyväskylän koulutus on mielestäni erityisen laadukas. Mieleenpainuvinta ovat olleet verkostoharjoittelut, kun pääsi ihan konkreettisesti perehtymään opon arkeen erilaisissa opon ympäristöissä. Siinä pääsi hyvin kartalle, millaisessa ympäristössä tätä työtä haluaisi tehdä.

Paitsi opon rooliin, olen saanut uutta näkökulmaa myös varsinaiseen työhöni. Ohjausosaamisen kehittymisellä ja kokemuksella on positiivinen vaikutus.

Millaista on ollut opiskelu aikuisena?

Tosi kivaa – olisin voinut opiskella pitempäänkin! Tykkäsin Jamkin toteutuksessa erityisen paljon lähijaksoista – niillä opinnot rytmittyivät ja asioita tuli tehtyä.