jamk.fi

Oletko jo opettaja, mutta haluaisit työskennellä ohjauksen parissa? Meillä voit opiskella opinto-ohjaajaksi oman työn ohessa noin 1–1,5 vuodessa. 

Opinto-ohjaajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus opettajille. Koulutus antaa kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille. 

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2020. Lisätietoa haun aikatauluista ja valintaperusteista tulee kevään ja syksyn aikana.

Opinto-ohjaajan opinnot

Opinto-ohjaajankoulutus antaa taitoja muuttuviin koulutuksen tehtäviin. Sisällöt vastaavat ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Meillä opiskelu on nykyaikaista, joustavaa ja innostavaa.

Opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen.

Koulutukseen sisältyvät osaamisalueet:
 • Elinikäinen ohjaus
 • Tulevaisuuden tekeminen
 • Ammatillisen osaamisen kehittyminen

Opinto-ohjauksen eri osaamisalueita lähestytään koulutuksessa sekä teoreettisesti että käytännön näkökulmasta. Monipuolisten kurssien lisäksi kehität taitojasi muun muassa harjoittelujaksolla sekä yhteisen kehittämistyön myötä.

Koulutuksemme pohjautuu eurooppalaisiin ohjausalan kompetensseihin, joiden kehitystyöhön myös osallistumme. Opinnoissa korostuu kansalaisten urasuunnittelutaitojen tukeminen muuttuvan yhteiskunnan pyörteissä. Elinikäinen ohjaus auttaa urapolulla elämän eri vaiheissa.

Toteutus

Opinto-ohjaajankoulutus on laajudeltaan 60 opintopistettä ja antaa aiemmista opinnoistasi riippuen kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille. Koulutuksen toteutuksessa on huomioitu, että suurin osa opiskelijoistamme on työssäkäyviä aikuisia. Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähijaksojen hyödyt. Opinnot ovat osa-aikaisia.

Jokainen opiskelija tekee opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Omista tavoitteistasi riippuen opiskelu kestää noin 1 - 1,5 vuotta.

Opiskelumuodot

Vuonna 2019 tarjoamme koulutusta Jyväskylässä. 

 • Opiskelu alkaa kahden päivän orientaatiojaksolla Jyväskylässä 27. - 28.5.2019.
 • Tämän jälkeen pakollisia lähiopiskelujaksoja on syyslukukaudella kolme (2-3 pv / jakso) ja kevätlukukaudella 2020 kolme (2-3 pv / jakso).
 • Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa yhdistyvät lähiopetusjaksoihin osallistuminen, erilaisissa ryhmissä tapahtuva vertaisoppiminen, verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu ja oman työn kehittäminen.
 • Opintoihin sisältyy kolme verkostoharjoittelujaksoa, jotka ovat kestoltaan kukin viikon mittaisia.

Lähiopetusjaksot ovat tärkeä osa opintoja. Niiden aikana edistetään ja arvioidaan osaamistavoitteiden mukaista osaamista sekä rakennetaan yhteistä ohjauksen tietoperustaa erilaisissa vertaisryhmissä. Tämän vuoksi lähiopetusjaksoilla on läsnäolovelvoite.

Koulutuksessa on yhteisiä osioita ammatillisen erityisopettajakoulutuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Jyväskylän yliopiston ohjaajakoulutuksen kanssa.

Lisätietoa opinto-ohjaajankoulutuksen opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista löydät opinto-oppaastamme. Tutustu oppaaseen! >>

Arto Haapala | Opinto-ohjaajankoulutus

"Ohjausosaaminen on tärkeää, sillä maailma muuttuu. Meidän pitää pysyä ohjaajina ajan hermolla. Välillä opinnoissa on ollut haasteellistakin sovitella aikatauluja, mutta toisaalta on ollut myöskin palkitsevaa huomata ehtivänsä ja pärjäävänsä."

Lue lisää

Marika Marttinen | Opinto-ohjaajankoulutus

"Opiskelu oli todella monipuolista. Aika paljon puhuttiin tietysti koulutus- ja uraohjauksen teemoista. Toisaalta korostuivat myös verkostot ja työelämäyhteistyö. Hetkittäin on ollut myös epäusko, että jos on näin kivaa ihmisten kanssa, niin onko tämä kunnollista opiskelua ollenkaan."

Lue lisää

Opiskelijapalaute | Opinto-ohjaajankoulutus

"Koulutuksen kautta oma sisäinen motivaationi lisääntyi niin opetustyöhön kuin ohjaustyöhön. Kiinnitän nyt enemmän huomiota omaan toimintaani, jota hyödynnän reflektoinnissa. Tämä on erittäin suositeltava jatkokoulutus kaikille ammatillisille opettajille. "

Lue lisää

Hakeminen opinto-ohjaajankoulutukseen

Opinto-ohjaajankoulutuksemme opiskelupaikat ovat haettavana vuosittain tammikuussa. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2020. Lisätietoa haun aikatauluista ja valintaperusteista tulee kevään ja syksyn aikana.

Aikataulu 2019:

Haun tarkeat paivamaarat 2019

Opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemuspisteiden perusteella. Hakuprosessiin ei kuulu valintatilaisuutta. Koulutukseen valittujen opinnot alkavat orientaatiojaksolla Jyväskylässä ja jatkuvat taas syksyllä.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Ohjeita hakulomakkeesi täyttämiseen saat Näin haet -sivulta.

Hakukelpoisuus

Hakijoilta edellytetään:

•    ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus.
•    halua syventää osaamistasi ja asiantuntijuuttasi eri-ikäisten ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien ohjauksessa ja ohjauspalveluiden suunnittelussa.

 

Mistä saan hakupisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakijoiden hakemukset pisteytetään. Opiskelijavalinnat perustuvat valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu vuonna 2019 seuraavista osa-alueista:

 • oppilaitoskokemus ammatillisesta koulutuksesta ja/tai korkeakouluista
 • opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
 • opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2017 jälkeen
 • uraohjaustyön kokemus
 • ohjauksen koulutus 1.1.2010 jälkeen

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Valintaperusteiden uudistumisen vuoksi aiempien vuosien opiskelijavalintojen pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia. 

Pisterajat 2018

Opinto-ohjaajankoulutuksen valintaperusteet

Mitä haussa pisteytetään ja minkä verran hakemuspisteitä voit saada eri osioista? Sen saat selville opinto-ohjaajankoulutuksen valintaperusteista. 

Lyhyessä versiossa asiat on esitetty tiivistetysti:

Tarkemmat valintaperusteet, joissa pisteitä kerryttäviä osa-alueita sekä hakuprosessin vaiheita avataan syvemmin, löydät opintopolku.fi -palvelusta, Valintaperusteet -välilehdeltä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261
Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista