jamk.fi

Oletko jo opettaja, mutta haluaisit työskennellä ohjauksen parissa? Meillä voit opiskella opinto-ohjaajaksi oman työn ohessa noin 1–1,5 vuodessa. 

Opinto-ohjaajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus opettajille. Koulutus antaa aiemmista opinnoistasi riippuen kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille. Seuraava hakuaika on 10.-30.1.2018.

Opinto-ohjaajan opinnot

Opinto-ohjaajankoulutus antaa taitoja muuttuviin koulutuksen tehtäviin. Sisällöt vastaavat ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Meillä opiskelu on nykyaikaista, joustavaa ja innostavaa.

Opinnot rakentuvat samoille osaamisalueille kuin opettajankoulutus: oppimisen ohjaaminen, toimintaympäristön kehittäminen, jatkuva oppiminen sekä yhteistyö ja vuorovaikutus. Saat varmasti haltuusi tarvitsemasi perusasiat, mutta oikeastaan pyrimme tarjoamaan jotain vielä enemmän – uusia ajatuksia, inspiraatiota ja asennetta. Onhan uuden oppimisen tarkoitus viedä elämässä eteenpäin.

Opinto-ohjauksen eri osaamisalueita lähestytään koulutuksessa sekä teoreettisesti että käytännön näkökulmasta. Monipuolisten kurssien lisäksi kehität taitojasi muun muassa harjoittelujaksolla sekä yhteisen kehittämistyön myötä.

Koulutukseen sisältyviä opintoja:

•    ohjauksen kehittäminen
•    verkosto-osaaminen
•    ohjauksen kehittäminen
•    elinikäinen ohjaus
•    ohjauksen lähestymistavat
•    ohjauksen toteuttamismuodot
•    erilaisten oppijoiden ohjaus.

Koulutuksemme pohjautuu eurooppalaisiin ohjausalan kompetensseihin, joiden kehitystyöhön myös osallistumme. Opinnoissa korostuu kansalaisten urasuunnittelutaitojen tukeminen muuttuvan yhteiskunnan pyörteissä. Elinikäinen ohjaus auttaa urapolulla elämän eri vaiheissa.

Toteutus

Opinto-ohjaajankoulutus on laajudeltaan 60 opintopistettä ja antaa aiemmista opinnoistasi riippuen kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille.

Koulutuksen toteutuksessa on huomioitu, että suurin osa opiskelijoistamme on työssäkäyviä aikuisia. Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähijaksojen hyödyt. Opinnot ovat osa-aikaisia.

Jokainen opiskelija tekee opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Omista tavoitteistasi riippuen opiskelu kestää noin 1 - 1,5 vuotta.

Vuonna 2017 tarjoamme koulutusta Jyväskylän ja Pohjois-Savo/Kainuun alueryhmissä. Pohjois-Savo/Kainuun ryhmä toteutuu, mikäli valittujen opiskelijoiden joukossa on vähintään 10 tämän ryhmän valinnutta. 

Opiskelu alkaa kahden päivän orientaatiojaksolla Jyväskylässä 9. - 10.5.2017, jonka jälkeen ryhmillä on lukukausittain noin kolme lähiopetusjaksoa (2 - 3 pv / jakso). Lisäksi opintoihin kuuluu kolme viikon mittaista verkostoharjoittelujaksoa.

Työskentelytapoja ovat:
  • lähipäivät
  • itsenäiset oppimistehtävät pääosin verkko-opintoina
  • oppimispiirityöskentely
  • verkostoharjoittelu
  • oman ohjausosaamisen/oman toimintaympäristön ohjauksen kehittämiseen liittyvä kehittämistyö

Koulutuksessa on yhteisiä osioita ammatillisen erityisopettajakoulutuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Jyväskylän yliopiston ohjaajakoulutuksen kanssa.

Lisätietoa opinto-ohjaajankoulutuksen opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista löydät opinto-oppaastamme. Tutustu oppaaseen! >>

Arto Haapala | Opinto-ohjaajankoulutus

"Ohjausosaaminen on tärkeää, sillä maailma muuttuu. Meidän pitää pysyä ohjaajina ajan hermolla. Välillä opinnoissa on ollut haasteellistakin sovitella aikatauluja, mutta toisaalta on ollut myöskin palkitsevaa huomata ehtivänsä ja pärjäävänsä."

Lue lisää

Marika Marttinen | Opinto-ohjaajankoulutus

"Opiskelu oli todella monipuolista. Aika paljon puhuttiin tietysti koulutus- ja uraohjauksen teemoista. Toisaalta korostuivat myös verkostot ja työelämäyhteistyö. Hetkittäin on ollut myös epäusko, että jos on näin kivaa ihmisten kanssa, niin onko tämä kunnollista opiskelua ollenkaan."

Lue lisää

Opiskelijapalaute | Opinto-ohjaajankoulutus

"Koulutuksen kautta oma sisäinen motivaationi lisääntyi niin opetustyöhön kuin ohjaustyöhön. Kiinnitän nyt enemmän huomiota omaan toimintaani, jota hyödynnän reflektoinnissa. Tämä on erittäin suositeltava jatkokoulutus kaikille ammatillisille opettajille. "

Lue lisää

Hakeminen opinto-ohjaajankoulutukseen

Opinto-ohjaajankoulutuksemme opiskelupaikat ovat haettavana vuosittain tammikuussa. Seuraava haku on 10.-30.1.2018. Alla olevaan aikajanaan on koottu haun 2018 tärkeitä päivämääriä:

haun 2018 aikajana

Opinto-ohjaajakoulutus alueryhmät 2017Opinto-ohjaajankoulutukseen haetaan vuosittaisessa ammatillisten opettajakorkeakoulujen haussa tammikuussa. Vuonna 2017 tarjolla ovat olleet Jyväskylän ja Pohjois-Savo/Kainuun alueryhmät.

Opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemuspisteiden perusteella. Hakuprosessiin ei kuulu valintatilaisuutta. Koulutukseen valittujen opinnot alkavat orientaatiojaksolla toukokuun puolivälissä ja jatkuvat taas syyskuussa.

Hakemuksesi voit täyttää hakuaikana opintopolku.fi-verkkopalvelussa.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Ohjeita hakulomakkeesi täyttämiseen saat Näin haet -sivulta.

Hakukelpoisuus

Hakijoilta edellytetään:

•    ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus.
•    halua syventää osaamistasi ja asiantuntijuuttasi eri-ikäisten ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien ohjauksessa ja ohjauspalveluiden suunnittelussa.

 

Mistä saan hakemuspisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakijoiden hakemukset pisteytetään. Opiskelijavalinnat perustuvat valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu vuonna 2018 seuraavista osa-alueista:

  • opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksista
  • oppilaitoskokemus ammatillisesta koulutuksesta ja/tai korkeakouluista 
  • uraohjaustyön kokemus
  • ohjauksen koulutus 1.1.2010 jälkeen

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Valintaperusteiden uudistumisen vuoksi aiempien vuosien opiskelijavalintojen pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia. 

Opinto-ohjaajankoulutuksen valintaperusteet 2017

Haku 7. - 27.1.2015Mitä haussa pisteytetään ja minkä verran hakemuspisteitä voit saada eri osioista? Sen saat selville opinto-ohjaajankoulutuksen valintaperusteista. Vuoden 2018 valintaperusteet julkaistaan loka-/marraskuussa 2017.

Lyhyessä versiossa asiat on esitetty tiivistetysti. Laajassa versiossa avataan tarkemmin pisteitä kerryttäviä osa-alueita sekä hakuprosessin vaiheita.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358403515261

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista