uutinen 5.9.2019

Työssä tarvittavaa osaamista mentoroinnin avulla

Työelämä kaipaa entistä enemmän tekijöitä, joilla on valmiuksia monikulttuurisissa työyhteisöissä toimimiseen. Toisaalta työelämässä vaaditaan perehdyttämis- ja ohjaustaitoja, koska suuri osa ammatillisista opinnoista toteutuu jo nyt käytännön työelämässä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän palvelualan opisto ja Karstulan Evankelinen Opisto ovat yhteistyössä kehittäneet Euroopan Sosiaalirahaston tukemana mentorointivalmennusta sekä testanneet mentorointimallia. Gradiassa, Jyväskylän palvelualan opistossa ja Karstulan Evankelisen Opistossa noin 50 eri alojen opiskelijaa on toiminut mentorina ja noin 80 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa on saanut itselleen tueksi mentorin reilun kahden vuoden ajan kestäneessä hankkeessa.

Oppilaitoksissa on tarjottu toisen asteen opiskelijoille mahdollisuutta oppia kulttuurien moninaisuudesta, sen ymmärtämisestä ja eri kulttuureista tulevien kohtaamisesta sekä mentoroinnista. Vapaaehtoisia opiskelijoita on valmennettu JAMKin ja Gradian yhdessä kehittämän valmennusmallin avulla toimimaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mentoreina; siis ohjaamaan, tukemaan ja kannustamaan heitä opiskelu- ja arkielämässä. JAMK on myös toteuttanut hankearvioinnin toiminnan laadun tarkastelemiseksi.

Vertailutietoa maahanmuuttajien mentoroinnista sekä erilaisista käytännöistä ja kokemuksista on saatu kansainväliseltä verkostolta ja toimijoilta Belgiassa, Saksassa ja Ruotsissa. Kansainväliset kumppanit kokoavat kertyneistä havainnoistaan ja tutkimustuloksistaan verkkokäsikirjan, joka julkaistaan vuoden 2019 lopussa.

Osallistujien kokemukset toiminnasta ovat olleet innostuneita. Mentorit ja mentoroitavat ovat oppineet toistensa kulttuureista ja taustoista sekä saaneet uusia ystäviä ja lisäarvoa opintoihinsa työelämää varten.

Mentorit kommentoivat prosessia esimerkiksi näin:
"Uskon, että tällaista kokemusta arvostetaan työelämässä ja maahanmuuttajat arvostavat myös, kun otetaan heidät mukaan suomalaisten joukkoon."

"Tällainen avaa silmiä ja laittaa miettimään asioita. Ennakkoluulot ja stereotypiat ovat karisseet."

"On kiva, kun saa auttaa, koska silloin tulee itsekin rohkeammaksi!"

Mentoroitavat puolestaan kertoivat, että:
"Minä puhun nyt enemmän ja paremmin suomea ja opin esimerkiksi ymmärtämään
paremmin suomalaista huumoria."

"Halusin integroitua yhteiskuntaan paremmin ja oppia lisää yhteiskunnasta. Koulussa on joskus paljon stressiä, ja mentori voi auttaa minua siinä, kuten myös opinnoissa."

Osallistujien kokemuksista on kerätty tarinoita, lisäksi menetelmästä on luotu käsikirja Gradian ja JAMKin yhteistyönä (Koukkari-Anttonen & Moilanen 2019). Lisäksi mentoroitavien kokemuksista on tehty opinnäytetyö (Ayrton Mestanza: Maahanmuuttajien kokemukset mentoroinnista, JAMK 2019). Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät syyskuun 2019 aikana Arjenarkki-menetelmäpankista Hyvät käytännöt-osiosta.

Lue Gradian alkuperäinen tiedote.


Lisätietoja:
Johanna Moilanen, yliopettaja 
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 748 1093