uutinen 8.5.2019

Toisen asteen opiskelijoiden luonnontieteiden ja matematiikan osaamisesta opettajilla valtakunnallinen huoli

Oppimisen ja opettamisen haasteita pohditaan 9.-10.5.2019 Jyväskylän ammattikorkeakoululla järjestettävillä MaFyKe –päivillä, jonne kokoontuu opettajia ympäri Suomen.

Toisen asteen opiskelijoiden notkahtanut ja hälyttävä osaamistaso luonnontieteissä ja matematiikassa on noussut valtakunnalliseksi huoleksi. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tekemän tutkimuksen mukaan osaamisen taso on laskenut hälyttävästi sekä lukio- että ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla, jolloin siirtyminen jatko-opintoihin hankaloituu perustaitojen ollessa heikommat.

– Kansainväliset tutkimukset (PISA ja TIMMS) ovat osoittaneet, että vuosina 1999-2015 on tapahtunut selkeä heikentyminen suomalaisnuorten matematiikan osaamisessa. Heikosti osaavien nuorten osuus on kasvanut ja huippuosaajien määrä vähentynyt, toteaa tutkimustuloksiin perehtynyt JAMKin lehtori Anne Rantakaulio.

Pohja matematiikan oppimiselle luodaan jo varhaislapsuudessa. Tutkimusten mukaan alaluokilla myönteinen matematiikkakuva muuttuu kielteisemmäksi peruskoulun loppuun mennessä. Kielteisen matematiikkakuvan muuttaminen on vaikeaa, ja se vaikuttaa vahvasti toisella asteella tehtäviin valintoihin.

Lisäksi opetuksen tavat ovat muuttuneet. Opetusmateriaalit digitalisoituvat ja siirtyvät enenevissä määrin verkkoon, jolloin opettajillakin on oltava työkalupakissaan erilaisia taitoja kuin ennen. Samalla muuttuva opetusympäristö tarjoaa kuitenkin keinoja kiinnostuksen ylläpitämiseen tai parantamiseen.

– Opetuksen tukena voidaan hyödyntää pelillisyyttä, käänteistä opetusta ja sosiaalista mediaa. Kyse on suuresta muutoksesta, joka vaikuttaa syvästi oppijoiden ja opettajien tapaan hahmottaa koulumatematiikkaa, heidän matematiikkakäsityksiinsä sekä laajemmin koulumatematiikan opettamisen ja oppimisen kulttuuriin. Opettaja nähdään nykyisin ennen kaikkea valmentajana ja oppimisen myötävaikuttajana, Rantakaulio kertoo.

Muun muassa näitä oppimisen ja opettamisen haasteita pohditaan 9.-10.5.2019 Jyväskylän ammattikorkeakoululla järjestettävillä MaFyKe –päivillä Lutakon kampuksella (Piippukatu 2), jonne kokoontuvat ammattikorkeakoulujen matematiikan ja luonnontieteiden opettajat ympäri Suomen.

Päivien ohjelmassa on esityksiä ajankohtaisista luonnontieteisiin liittyvistä aiheista, kuten kyberturvallisuudesta, bio- ja kiertotaloudesta sekä 3D-tulostuksesta. Päivät huipentuvat perjantai-iltapäivänä paneelikeskusteluun, jossa mukana keskustelijoina ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Riikka Heikinheimo, Elomaticin liiketoimintajohtaja Arto Sampo sekä yli-insinööri Inga Sihvo Opetushallituksesta.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta

Lisätiedot:
Anne Rantakaulio, lehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 5958 437

Pasi Lehtola, yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 5941 452