Projekti

Xpand: Laajennetun todellisuuden osaamisen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Xpand
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Laajennetulla todellisuudella(XR) tarkoitetaan kaikkia reaalisiin ja virtuaalisiin yhdistettyihin ympäristöihin  liittyviä muotoja, kuten lisättyä todellisuutta(AR), sekoitettua todellisuutta(MR) ja virtuaalitodellisuutta(VR). Laajennetussa todellisuudessa hyödynnetään usein myös ihmisen ja koneen välisiä vuorovaikutuksia tietotekniikan ja puettavien laitteiden välillä. 

Yritykset eivät ole olleet tietoisia laajennetun todellisuuden mahdollisuuksista eikä sen henkilöstöllä ole ollut tarvittavaa osaamista laajennetun todellisuuden hyödyntämiseen. Toisaalta osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi kattamaan yritysten potentiaalista tarvetta. 

Xpand-hankkeen tarkoituksena on lisätä keskisuomalaisten teknologia-alan yritysten ymmärrystä XR-teknologioiden hyödyntämisestä heidän toiminnassaan sekä parantaa teknologia-alan koulutuksen laatua Keski-Suomessa laajennetun todellisuuden teknologioita hyödyntämällä erityisesti JAMK:n teknologia-alojen opetuksessa. Näin ollen samalla vahvistetaan erityisesti tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamispohjaa Keski-Suomessa.

ESR-rahoitteista hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä yritys-, koulutus- ja asiantuntijakumppaneiden verkoston kanssa 1.9.2021 - 31.8.2023. 

Hankkeen toteutus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:


  • XR-tarpeiden tunnistusvaihe niin koulutuksessa kuin työelämässäkin 
  • Olemassa olevien XR-sovellusten kuratointi koulutuksessa ja niiden soveltaminen sekä pilotointi JAMKin teknologiayksikössä, esim. laboratorioympäristöjen virtualisointi
  • XR-työpajojen järjestäminen oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille; JAMKin eri yksiköihin perehdytetään ja valmennetaan yhteensä 10-15 XR-agenttia laajennetun todellisuuden erikoisosaajiksi
  • Yritysten XR-ratkaisujen kurakointi ja osaamistarpeiden määrittely
  • XR-työpajojen järjestäminen keskisuomalaisille yrityksillä joiden myötä lisätään erityisesti teknologia-alan pk-yritysten ja niiden työntekijöiden ymmärrystä XR-teknologioiden hyödyntämisestä ja mahdollisuuksista yritysten toiminnassa
  • Teknologia-alan työntekijöille kehitetään laajennetun oppimimisen malli jonka kautta lisätään työelämälle suunnattujen muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutusten laatua ja osuvuutta
  • Yhteistyöverkoston rakentaminen laajennetun todellisuuden hyödyntämiseksi teknologia-alalla ja sen koulutuksessa
  • Saatujen tulosten näkyväksi tekeminen eri julkaisujen ja tapahtumien myötäLisätietoja: 

Timo Puukko, projektipäällikkö

timo.puukko@jamk.fi

p.050 473 4097