uutinen 7.5.2019

Erikoistumiskoulutuksella vaativan erityisen tuen asiantuntijaksi

Syksyllä 2019 käynnistyy JAMKissa ensimmäinen ammatillisen koulutuksen Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus (30 op). OKM:n tuella järjestettävä erikoistumiskoulutus on osallistujille maksuton.

Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea.

– Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetus ja ohjaus edellyttävät erityisosaamista erityispedagogisista valmiuksista moniammatilliseen verkostotyön osaamiseen, toteaa yliopettaja Maija Hirvonen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Erikoistumiskoulutus vastaa kentän tarpeeseen. Erityisopettajien osaamistarpeet ovat laaja-alaiset. Uusi koulutuskokonaisuus on syntynyt vaativan erityisen tuen koulutuksen järjestäjien, Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän edustajien ja viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun (JAMK, Haaga-Helia, HAMK, TAMK ja OAMK) yhteisen suunnittelun pohjalta. Opinnot toteutetaan opettajakorkeakoulujen tiiviissä yhteistyössä, työelämän edustajien ja vaativan erityisen tuen koulutuksen järjestäjien kanssa.

– Koulutuksen yleisenä tavoitteena on laaja-alainen oppimisen ohjauksen ja vaativan erityisen tuen asiantuntijuus. Opiskelijat myös sitoutuvat kehittämään oman oppilaitoksensa vaativan erityisen tuen toimintamalleja ja käytänteitä opintojensa aikana, mikä lisää koulutuksen vaikuttavuutta, kertoo lehtori Seija Eskola.

Hakuaika Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutukseen (30 op) on 6. – 31.5.2019. Koulutus käynnistyy syyskuussa 2019 ja on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto. OKM:n tuella järjestettävä erikoistumiskoulutus on osallistujille maksuton.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.jamk.fi/vaativa

Lisätietoja:
Maija Hirvonen, yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 505 137

Seija Eskola, lehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 621 4680

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu