uutinen 27.4.2022

Ompelualan opettajankoulutuksesta kansainväliseen kehittämistyöhön - uusi julkaisu

Jyväskylässä on koulutettu ammatillisia opettajia jo 60 vuotta. Uudessa julkaisussa kerrotaan, miten Jyväskylän opettajaopistosta kehittyi Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu ja lopulta osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua

Jamkin ammatillisen opekorkean historiikin kuva

"Ompelualan opettajankoulutuksesta kansainväliseen kehittämistyöhön -  Jyväskylän ammatillisen opettajankoulutuksen tarinallinen historia 1962 - 2012" -julkaisussa kerrotaan elävin esimerkein Jyväskylän ammatillisen opettajankoulutuksen kehittymisestä.

Julkaisu koostuu ns. kehyskertomuksista, joissa kuvataan kunkin vaiheen oleellisia käänteitä ja ammatilliseen opettajankoulutukseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia ratkaisuja. Jokaisen vaiheen Elettyä ja koettua -osiossa henkilöstö, ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat ja yhteistyökumppanit muistelevat ja kertovat kokemuksistaan opettajankoulutuksesta ja sen kehittämistyöstä.

Historiikki on rajattu koskemaan ammatillisen opettajankoulutuksen 50 ensimmäistä toimintavuotta, ja se jakaantuu neljään eri kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kuvataan aikaa, jolloin edellytykset ammatillisen opettajankoulutuksen synnylle luotiin ja pedagogisesti pätevien opettajien tarve tiedostettiin. 

Toinen vaihe kuvaa ammattikoulujen opettajaopiston syntyä ja lähes 30 vuotta kestänyttä opettajaopiston aikaa. Opettajaopisto perustettiin naisvaltaisten alojen, kuten vaatetus-, ravintotalous- ja kauneudenhoitoalan, opettajankoulutusta varten. Pedagogisen pätevöitymisen, täydennyskoulutusten ja erityisopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutukset saivat alkunsa. Oman kappaleensa kokonaisuudessa saa Jamkin pitkäaikainen vahtimestari Osmo Siekkinen, joka  aloitti syksyllä 1982 opettajaopiston talonmies-vahtimestarina.

Julkaisun kolmannessa kokonaisuudessa perehdytään itsenäisen Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun aikaan, jolloin opettajankoulutus muuttui pedagogiseksi koulutukseksi. Päätoimisilta opettajilta alettiin edellyttää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vaihetta kuvastaa myös Into-Pupun synty, josta kerrotaan taiteilija Riitta Uusitalon haastatteluun perustuvassa artikkelissa.

Neljännessä kokonaisuudessa kerrotaan vuonna 1997 alkaneesta vaiheesta, jolloin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta tuli osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Opettajankoulutusta alueellistettiin, täydennyskoulutusta ja hanketyötä kehitettiin ja koulutusliiketoiminta vahvistui. 

Teoksen ovat toimittaneet vuosikymmenten mittaisen uran ammatillisessa opettajankoulutuksessa tehneet Ulla Mutka ja Veijo Turpeinen. Ullan tarinaan lukija pääsee tutustumaan "Uuden ajan johtaja Ulla Mutka" -otsikon alta. Ullasta johtajana välittyy kuva asiantuntevana visionäärinä, joka luotti alaisiinsa ja osasi delegoida. Hänelle esteettisyys ja kulttuuri ovat tärkeitä, nauru on lähellä ja innostus tarttua asioihin välittyy. 

Julkaisu on osa Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun 60-vuotisen tarinan juhlavuotta.

Lähde: Mutka, Ulla & Turpeinen, Veijo (toim.), 2022. Ompelualan opettajankoulutuksesta kansainväliseen kehittämistyöhön : Jyväskylän ammatillisen opettajankoulutuksen tarinallinen historia 1962 - 2012. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.