Onko työyhteisössäsi tarve uudistua ja kehittää osaamista vaativan erityisen tuen osalta? Kaipaatko uutta tietoa, taitoa ja välineitä erityisen tuen opetus- ja ohjaustehtäviin? Syksyllä 2019 käynnistyy ensimmäinen vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus. 

Haku vuoden 2019 koulutukseen on päättynyt ja koulutus on täynnä.

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksessa kehität ja syvennät ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Tavoitteena on laaja-alainen oppimisen ohjauksen ja vaativan erityisen tuen asiantuntijuus, joka perustuu yksilön, yhteisön ja ympäristön vuorovaikutuksen tiedostamiseen ja jäsentämiseen. 

Kohderyhmä

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto.

Osallistujalta edellytetään työkokemusta vaativan erityisen tuen ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen alalta. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

 

Hinta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista  erityisavustuksella. 30 opintopisteen kokonaisuus on opetuskustannuksiltaan maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille.

 

Toteutus ja sisältö

Vaativan erityisen tuen erikoistumisopinnot perustuvat reflektointiin, monialaisen asiantuntijuuden jakamiseen, kehittämiseen ja konsultointiin. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti yhteisluentoina ja -tapahtumina, verkko-opintoina, henkilökohtaisina opintoina ja vaativan erityisen tuen oppimisympäristöissä tapahtuvana opiskeluna ja harjoitteluna.

Osallistujista muodostetaan kaksi alueellista koulutusryhmää, joilla myös yhteisiä opintoja. Osallistujista muodostuu koulutuksen myötä asiantuntijaosaamisen verkosto.   

Kouluttajina toimivat ammatillisten opettajakorkeakoulujen erityisopettajakoulutusten sekä kuntoutusalan asiantuntijat ja vaativan erityisen tuen toteuttajat. Järjestöjen ja muiden tahojen erityisasiantuntemusta hyödynnetään koulutuksessa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien ja vaativan erityisen tuen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Koulutus rakentuu kolmesta osaamiskokonaisuudesta:

 • Vaativan erityisen tuen perusteet 4 op
 • Oppimisen ja kuntoutumisen tuki 18 op
 • Vaativan erityisen tuen asiantuntijana kehittyminen 8 op
 
Mikä
erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä, opinnot voi suorittaa työn ohessa.

 

Opiskelijavalinta

Haku koulutukseen on päättynyt. Opiskelijavalinnat vahvistetaan viikolla 24.

Hakijalla tulee olla

1. Soveltuva korkeakoulututkinto

Koulutukseen voivat hakea ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka toimivat ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto.

2. Työkokemusta

Osallistujalta edellytetään työkokemusta vaativan erityisen tuen ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen alalta. 

3. Yhteisöllisen kehittämisen tarve

Hakijalla on vaativan erityisen tuen osaamisen kehittämisen yhteisöllinen tarve työpaikallaan/työtehtävissään.

Lisäksi haussa painotetaan alueellista kattavuutta. Koulutuspaikat pyritään täyttämään heterogeenisesti, huomioiden eri koulutuksen järjestäjien tai oppilaitosmuotojen edustus ja maantieteellinen kattavuus.

Hakeminen:

 • Täytä sähköinen hakulomake (linkki alla)
 • Toimita hakulomakkeen lisäksi sähköpostitse osoitteeseen aokk(at)jamk.fi seuraavat liitteet:

  1. kopio tutkintotodistuksesta, jolla haet koulutukseen
  2. kopio tai kopiot työtodistuksista vaativan erityisen tuen ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen alalta
  3. esimiehen saatekirje/lausunto koulutuksen tarpeellisuudesta (yhteisöllinen kehittäminen)

Haku vuoden 2019 koulutukseen on päättynyt ja koulutus on täynnä.

Ota yhteyttä:

Eskola Seija

Eskola Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680
Mäkinen Maija

Mäkinen Maija

Yliopettaja, Principal Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358400505137
Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587