Projekti

Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun

Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun -hanke tuki maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa 2017-2019. Sen avulla löydettiin sujuvia, kustannustehokkaampia ja paikallista työllistymistä tukevia kotoutumispolkuja.

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Kotopaikka
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2017 - 31.7.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) – hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän Aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston säätiön sekä Jyväskylän palvelualan opiston yhteishanke. Kotopaikka-hanke toimi verkostoituneesti ja teki tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja tai työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa. Kotopaikka-hankkeen verkostoon kuuluivat mm. Kotona Jyväskylässä -, Info Gloria -, Urareitti- sekä TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta -hankkeet.


Kotopaikka - hankkeen tavoitteena oli tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Monikulttuurisuusosaamisen ja kotouttamisprosessien kehittämiseksi Kotopaikka-hankkeessa oli mukana seitsemän Keski-Suomen kuntaa sekä perusturvaliikelaitos Saarikka.

Kotopaikka-hankkeessa koulutettiin kohdekuntien henkilöstöä (tulos 1.), luotiin työkaluja kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan (tulos 2.), tunnistetiin paikallisia työllistymisen ja kotouttamisen polkuja maahanmuuttajille (tulos 3.) sekä järjestettiin maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelissäännöistä (tulos 4.).

Projektin tulokset

Kotopaikka – Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Jyväskylän ammatti-korkeakoulun koordinoima hanke ajalla 1.3.2017 - 31.7.2019. Hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajia ohjaa-vien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista ja verkostoitumista sekä tukea maahanmuuttajien työllistymistä suomalaisen työelämäosaamisen kehittämisen sekä työllistymispolkukokeilujen tukemisen kautta. Maakunnallinen hanke kohdistettiin seuraaviin Keski-Suomen kuntiin: Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Mukana oli myös perusturvaliikelaitos Saarikka.

Hankkeen alkuvaiheessa tehdyn kohderyhmien monikulttuurisuusosaamisen kartoituksen perusteella maahanmuuttajia ohjaavien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista kehitettiin kuhunkin kuntaan räätälöidyillä koulutuksilla sekä vertais-ryhmämentoroinnilla. Yli 40:een monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen koulutukseen ja kotoutumisen verkostoitumisti-laisuuteen osallistui kohdekunnissa lähes 700 henkilöä. Osallistujamäärissä mitattuna suosituimpia koulutuksellisia teemoja olivat kulttuurien välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus, monikulttuurisuusosaaminen sekä kohdekuntien toimijoille räätä-löidyt ammattikuntakohtaiset teemat. Kuntien maahanmuuttotyötä tekevien toimijoiden osaamista; tietoa, käytänteitä ja työkaluja jaettiin verkossa tapahtuvissa vertaistukitapaamisissa, joihin osallistui lähes 20 toimijaa.

Hankkeessa tunnistettiin paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien työllistymispolkukuvausten rakentamiseksi haastateltiin yli 20 toimijaa, eri ikäisiä ja eri syistä maahan muuttaneita sekä yrityksiä ja työnantajia. Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja työnantajien monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseksi järjestettiin yli kymmenen koulutustilaisuutta suomalaisen työelämän pelisäännöistä. Koulutuksiin osallistui lähes 40 maahanmuuttajaa ja yrityksiä. Työpaikoilla ja yrityksissä tapahtuvan suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen perehdyttämisen tueksi hankkeessa koostettiin Maahanmuuttajat työelämässä – Materiaalia työnantajalle ja työntekijälle –sivusto, joka sisältää myös oman selkokielisen osion maahanmuuttajalle. 

Julkaisuja:

Verkko-opas

Hankkeessa tuotettu verkko-opas kokoaa ja tekee näkyväksi hankkeen tekemisen, sekä levittää tietoa, hankkeen hyviä käytäntöjä ja tuotettua materiaalia. Verkko-opas sisältää koosteet hankkeen suositummista koulutuksista ja hankkeessa luodut työkalut, kuten pohjat monikulttuurisuusosaamisen kartoittamiseen, työllistymispolkujen kuvaamiseen ja maahanmuuttajan palveluverkoston kartoittamiseen. Verkko-opas sisältää hankkeessa tuotetut blogitekstit ja julkaistut artikkelit, suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen kehittämisen tueksi koostetun sivuston sekä ohjausmateriaalin (linkkilistat) niin maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön kuin oma- ja selkokielisen ohjausmateriaalin maahanmuuttajalle.

Lue Kotopaikka-hankkeen verkko-opas: https://oppimateriaalit.jamk.fi/kotopaikka/

Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun -julkaisu

Keskisuomalaisiin kuntiin suuntautuneen maahanmuuttotyön kehittämisen arviointiraportti julkaistiin toimitettuna artikkelikoosteena JAMKin julkaisusarjassa osoitteessa

Avaa julkaisu (Theseus) 

Tutustu myös: 

Artikkeli

Julkaisutiedote: Kotopaikka-hankkeessa (ESR) tehty kehittämistyö kunnissa – tietoa, materiaalia ja hyviä käytänteitä

Kotopaikka-hanke tuotti materiaaleja ja erilaisia koulutuksia maahanmuuttajia ohjaaville toimijoille, työpaikoille ja työnhakijoille. Hankkeen kehittämistyö ja tuotokset perustuivat haastatteluihin ja kartoituksiin.

Kotopaikka

Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun

Video

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön suunnittelijan Tiia Finnen tekemä haastattelu hankkeen hyvistä tuloksista julkaistiin 29.8.2019 Rakennerahastot.fi youtube-kanavalla:

Video Rakennerahastot.fi-kanavalla Youtubessa. 

Johanna Pitkänen

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494