jamk.fi

Kotopaikka-hanke tukee maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa - tavoitteenaan löytää sujuvat, kustannustehokkaat ja paikallista työllistymistä tukevat kotoutumispolut. Kotopaikan kohdekuntien päämääriä ovat esimerkiksi

 • henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston vahva monikulttuurisuusosaaminen ja kotouttamiseen liittyvien prosessien hallinta
 • toimiva monialainen yhteistyö kunnissa kotouttamispolun koordinoimiseksi
 • toimiva yhteistyö eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä tehokkaiden palvelumallien tarjoamiseksi, kuvattuna palvelukarttana
 • joustavat toimintamallit maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen - yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa

Kotopaikka-hanke tukee kuntia näiden päämäärien saavuttamiseksi.

Tavoitteet

 • Henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen kehittyy kunnissa ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajien kotoutumispolulla
 • Käytössä on työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä
 • Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työlllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen
 • Maahanmuuttajien osaaminen suomalaisen työelämän pelisäännöistä kasvaa räätälöityjen koulutusten avulla ja heille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.

Toimenpiteet

 • Kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset
 • Työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan
 • Tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille
 • Tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista
 • Järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä
Kunnat

Kotopaikka-hankkeessa mukana olevat kohdekunnat:

 • Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
 • Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärven kaupunki

Tapahtumakalenteri

Kotopaikka Road Show toukokuussa 2019!

Kotopaikka-hankkeen loppuseminaari The Road Show kiertää jakamassa tietoa ja hyviä käytänteitä aamubrunssin merkeissä:

 • Pohjoisessa Keski-Suomessa Saarijärven Biotalousinstituutissa ti 21.5. klo 9.00-11.00
 • Eteläisessä Keski-Suomessa Keuruulla pe 24.5. klo 10.00-12.00.

Kiertueella mukana hanketoimijoita, hankkeen kohdekuntien yhteistyötahoja ja kokemusasiantuntijoita sekä Suomen Yrittäjäopiston Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hanke. Kiertueen tilaisuudet ovat kutsuvierastilaisuuksia, ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin keväällä! Lisätietoja saat projektipäälliköltä.

Menneet:

 • Järjestimme Makuja maailmalta ja uria Keski-Suomesta -tapahtuman 15.5.2018 klo 15-19 Viitasaarella. Lisätietoja oheisesta esitteestä.

 • Maahanmuuttajien kohtaaminen ja palveluiden järjestäminen -seminaari 23.5.2018, Saarijärvi

 • Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa -ideointipäivä 21.2.2018, Jyväskylä

Ajankohtaista

Maahanmuuttajien kohtaaminen ja palveluiden järjestäminen

Kotopaikka-hankkeen tavoitteena on tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Kutsumme teidät kaikki kotouttamis- ja maahanmuuttotyön parissa toimivat osallistumaan avoimiin tilaisuuksiin kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajien kohtaamisesta ja palveluiden järjestämisestä lainsäädännön ja kokemustiedon sparraamisen näkökulmista. Kotopaikan järjestämät tilaisuudet kunnissa ovat maksuttomia avoimia kaikille maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville sekä siitä kiinnostuneille tahoille.

23.5.2018 järjestetyn Ideointipäivän ohjelma (pdf)

Materiaaleja

Tulossa Kotopaikan verkko-opas! 

Hyviä käytänteitä, osaamisen kehittämisen materiaaleja ja vinkkejä asiakastyöhön. Tutustu jo oppaan esitteeseen!

Kotopaikka-linkkivinkit:

 1. maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön 

 2. omakielisiä tai selkokielisiä materiaaleja maahanmuuttajille.

Kotopaikka-esite (pdf): Kehitämme kuntien työntekijöiden, yritysten ja muiden maahanmuuttajien kanssa toimivien (seurakunnat, järjestöt, yksityiset) monikulttuurisuusosaamista verkostosparrausten ja vertaismentorointiryhmien sekä erilaisten koulutusten avulla.

Vertaisryhmätoiminta (pdf): Vertaismentoroinnin avulla tuetaan maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä toimijoita.

Artikkeleita

Monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Monikulttuurisen osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Monikulttuuriperheiden kanssa työskentely ja kielellinen tietoisuus

Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen, trauman havaitseminen ja kriisiavun antaminen

Klinikkapäivä Kyyjärvellä järjestettiin hankeyhteistyönä

Lisätiedot:

Pitkänen Johanna

Pitkänen Johanna

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494