Projekti

BioBoosters - Boosting the circular transition

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BioBoosters
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2025
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Interreg - Baltic Sea Region 2021-2027
Projektin kuvaus

BioBoosters
– Boosting Circular Transition

Interreg
BSR core project, priority 3.1 Circular economy

2023-2025

Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden
yrityskiihdyttämön menestyksekkäästi kotimaassa lanseeraama Hackathon-palvelu
kansainvälistyy 2023 alkaen BioBoosters-hankkeen tuella. Interreg
Itämeriohjelman osarahoittama BioBoosters-hanke tuo yhteen yhdeksän biotalouden
innovaatiokeskittymää seitsemästä maasta ympäri Itämerta etsimään ratkaisuja
biotalouden veturiyritysten kestävyyshaasteisiin. Vuosina 2023–2025
toteutettavan hankkeen budjetti on kokonaisuudessaan noin 2,8 miljoonaa euroa.

Yritysten kestävyyshaasteet kantautuvat potentiaalisille ratkaisijoille
7 maan ja 9 alueen verkostoissa

BioBoosters-hankkeessa järjestetään 18 Hackathonia
verkostoyhteistyössä. Tapahtumiin haetaan mentoreita, ratkaisijatiimejä ja
toimeksiantoja aktiivisesti Suomen lisäksi Ruotsista, Virosta, Latviasta,
Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Ratkottavat haasteet liittyvät erityisesti
biotalousyritysten kiertotaloussiirtymään eli kiertotalouden
liiketoimintamallien soveltamiseen ja käyttöönottoon biotalouden yrityksissä.
Tavoitteena on pysyvän kansainvälisen yhteistyömallin ja palvelukonseptin
rakentaminen, joka mahdollistaisi jatkossakin Hackathonien järjestämisen
kansainvälisen verkoston tuella.

Hankkeen partnerit ovat muun muassa yritysklustereita,
tiede- ja yrityspuistoja, sektorijärjestöjä sekä korkeakoulujen
innovaatioalustoja, jotka toimivat alueillaan kohtaamispaikkoina ja biotalouden
liiketoiminnan edistäjinä. Partnerit ovat vahvasti verkostoituneita niin
yritysmaailmassa kuin tutkimus- ja kehityskentällä. Jokainen partneri toteuttaa
hankkeen aikana kaksi Hackathon-prosessia muiden partnereiden tuella.

Kansainvälinen Hackathon on kohtaamispaikka, joka
synnyttää moninaista yhteistyötä

Kansainvälinen yhteistyö tuo lisäarvoa Hackathon-palveluun
ennen kaikkea laajan verkoston tarjoaman hyödyn kautta. Yhteistyön kautta
Hackathon-kutsut kiirivät kohdennetusti potentiaalisimmille ratkaisijoille myös
muissa Itämeren maissa oman alueensa ja sektorinsa toimijat hyvin tuntevien
verkostokumppaneiden kautta. Alueet edustavat erilaisia ja toisiaan täydentäviä
biotalouden ja kiertotalouden vahvuusaloja. Moninaisesta joukosta ja laajasta
verkostosta voi odottaa nousevan entistä enemmän myös odottamattomia
ratkaisuja, esimerkiksi toiselta toimialalta, jotka voivat lopulta tehdä sen
suurimman muutoksen yrityksen kiertotaloussiirtymässä.

Kansainvälinen yhteistyö avaa innovatiivisille
biokiertotalouden ratkaisuja kehittäville pk-yrityksille ja startupeille uusia
markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia Itämeren piiristä. Kansainvälinen
sparrausprosessi ja kontaktit mahdollisiin asiakkaisiin tarjoavat ratkaisijatiimeille
laajempaa näkymää markkinamahdollisuuksiin Itämeren alueella. Esimerkiksi
Keski-Suomen pk-yritykset voivat jatkossa hakea mukaan kilpailemaan Ruotsin,
Saksan, Baltian maiden ja Puolan Hackathoneissa. Osaamistahan Keski-Suomesta
löytyy, minkä todistaa myös keskisuomalaisten yritysten upea voittoputki syksyn
BioPaavon Hackathoneissa.

Yhteinen Hackathon-prosessi tukee myös alueiden välisen
yhteistyön syntyä. Verkostoyhteistyönä toteutettava Hackathon toimii alueiden
välisenä kohtaamispaikkana, joka voi edistää yrityslähtöistä
innovaatioyhteistyötä bio- ja kiertotalouden kentällä. Yhteistyö
ratkaisijatiimien sparraamisessa voi johtaa myös uusiin avauksiin yhteistyöstä
ideoiden testaamisessa. BioBoosters-hankkeen yhtenä menestysmittarina voidaankin
pitää toiminnan kautta alkunsa saaneita alueiden välisiä yhteistyöhankkeita.

Lue lisää hackathoneista: www.biopaavo.fi

BioBoosters-hankkeen sivut Interreg BRS -sivujen alla: BioBoosters - Boosting the circular transition - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Lue lisää hackathoneista: www.biopaavo.fi

BioBoosters-hankkeen sivut Interreg BRS -sivujen alla: BioBoosters - Boosting the circular transition - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)