Avoimen opiskelija

Opiskelu avoimessa

Miten opintojaksoille ilmoittaudutaan? Mihin suoritukset kirjautuvat? Voinko saada aiempia opintojani hyväksiluettua? Mistä saan tukea opintoihin?

Opintoihin ilmoittautuminen

Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin aina avoimen verkkosivuilla.

Polkuopiskelijan ilmoittautuminen

Mikäli olet ilmoittautunut ja hyväksytty polkuopiskelijaksi avoimeen, saat oikeuden ilmoittautua polkuun kuuluville opintojaksoille Pepissä. Pepissä näet HOPSistasi polkuun kuuluvat opintojaksot - ilmoittaudu näihin. Polkuopintojen lisäksi voit ilmoittautua muihinkin opintoihin, mutta näihin pääsyä emme voi taata.

Opintojakson suorittaminen

Ensimmäiselle kontaktikerralla tai verkkokurssin auetessa käydään läpi opintojakson suoritustavat, suoritusten uusintamahdollisuudet ja arviointiperusteet. Ensimmäisellä kontaktikerralla sovitaan myös mahdollisen tentin ajankohta sekä ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tehtävissä opinnoissa on samat vaatimukset ja arviointikriteerit kuin tutkinto-opiskelussakin.

Opintosuorituksia voit seurata Pepistä. Voit hakea opiskeluoikeutesi voimassaolon aikana Pepin Atomi-palvelusta myös sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen (katso ohjeet). Opinto-oikeuden päättymisen jälkeen voit tilata opintosuoritusotteen täältä.

Lisätietoa Jamkin opiskelukäytänteistä

Ohjaus

Avoimen opiskelijat ovat Jamkin ohjauspalveluiden piirissä. Ohjausta on saatavilla kaikissa vaiheissa, opintoja suunnitellessasi, niiden aikana ja niiden jälkeen. Polkuopiskelijat voivat tarvittaessa myös anoa henkilökohtaisia opintojärjestelyjä opintojensa tueksi - tutustu ohjeeseen.

 
Ohjaustarve Yhteyshenkilö
Käytännön asiat (esim. ilmoittautuminen, täytettävät lomakkeet) Avoimen koulutuskoordinaattori
Opintojakson sisäiset asiat (tehtävät, tentit, arviointi, aikataulut) Opettaja
Lähiohjaaja urasuunnittelussa, opintovalinnoissa, oppimisen pulmissa jne. Opettajatutor
Opiskelun ja arjen erilaiset haasteet ja paineet Oppilaitospappi
Tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa, yksilölliset opintojärjestelyt (polkuopiskelijat) Opinto-ohjaaja
Vertaistuki opintojen alussa ja aikana (polkuopiskelijat) Opiskelijatutor
Tietojärjestelmien tai verkkotunnusten ongelmat IT Helpdesk

 

Avoimen opiskelijat voivat osallistua valtakunnallisiin opiskelutaito-webinaareihin. Webinaarit on suunnattu kaikille avointen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille ja niissä saat hyviä vinkkejä erilaisiin opiskelutaitoihin, kuten verkko-opiskeluun, tenttiin valmistautumiseen tai tieteellisen tekstin kirjoittamiseen.

Jamkissa on myös hyvinvointia tukevia opintojaksoja, ryhmiä ja tapahtumia (vaatii kirjautumisen).

Olin tyytyväinen siihen, että jos mitään epäselvyyksiä oli, sain asiaani vastauksen aina jotain kautta. -Opiskelijapalaute

Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen

Mikäli teet avoimessa polkuopintoja tai muuta laajaa kokonaisuutta, voit anoa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista muualla suorittamistasi korkeakoulutasoisista opinnoista tai muulla tavoin hankkimastasi osaamisesta. Huomaathan, että avoimen väylässä on määritelty, paljonko hyväksiluettuja opintoja voi olla kokonaisuudesta.

Opiskelija maksaa opintomaksun opinnoista, joille hakee hyväksilukua. Polkuopiskelijoilla hyväksiluettavat opinnot sisältyvät polkuopintomaksuun.

Säännöt, periaatteet ja laatu

Avoimessa noudatetaan Jamkin yhteisiä sääntöjä ja periaatteita. Tutustu tutkintosääntöön sekä pedagogisiin ja eettisiin periaatteisiin.

Jamkin laadunhallinta perustuu laatujärjestelmään, missä opiskelijan rooli on keskeinen. Opetuksen laatuun voit vaikuttaa jokaisen opintojakson jälkeen kerättävän opintojaksopalautteen avulla. Avoimen opiskelijoille lähetetään lisäksi puolivuosittain palautekysely, johon vastaamalla voit kehittää yleisesti avoimen toimintaa. Tutustu Jamkin laatutyöhön sekä opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kampustietoa