Tutkinto-opiskelija

Vaikuta opintoihin

Anna palautetta ja vaikuta!

Palautteet ovat opiskelijan ensisijainen vaikuttamiskanava.

 • Opintojaksopalaute: Kun vastaat opintojaksopalautteeseen opintojakson puolivälissä ja lopussa, voit saada opettajalta vastapalautetta ja vaikuttaa opintojakson toteutukseen jatkossa. Tarvittaessa päällikkö keskustelee opintojakson kehittämisestä opettajan kanssa. Käy tarkistamassa Pepissä, onko sinulla avoimia opintojaksopalautteita.
 • Opiskelijapalaute: AMK-opiskelijoilta kootaan vuosittain palautetta opiskelusta JAMKOn jupinapalautteiden yhteydessä.
 • AVOP: Valmistumisvaiheessa vastaat opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palautteeseen. Palautteessa kerätään tietoa opetuksesta ja oppimisesta, kansainvälisyydestä, työelämäyhteyksistä, harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja opiskelutyytyväisyydestä. Palautteen perusteella kehitetään koulutusta, ja se on myös yksi ammattikorkeakoulun rahoitukseen vaikuttavista asioista. Vastaa kyselyyn ennen valmistumistasi.
 • Uraseuranta: Saat noin viiden vuoden kuluttua valmistumisesta kyselyn, jossa kysytään näkemyksiäsi tutkinnon tuottamasta osaamisesta ja kartoitetaan tilannettasi työmarkkinoilla. Vastaamalla annat opiskelijoille tietoa alalle työllistymisestä ja Jamkille palautetta koulutuksen vaikuttavuudesta koulutuksen kehittämisen tueksi.

Määrämuotoisten palautteiden lisäksi voit antaa välitöntä palautetta. Kun havaitset opetuksessa kehittämistarpeen, keskustele ensin opettajan kanssa. Jos keskustelu opettajan kanssa ei auta, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasta vastaavaan päällikköön. Voit ottaa yhteyttä myös oman yksikkösi laatuvastaavaan.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Korkeakouluyhteisön jäsenenä opiskelijalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ne määräytyvät lakien, asetusten ja Jamkin tutkintosäännön perusteella.

Opiskelijalla on oikeus
 • saada tietoonsa opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, suoritustavat, suoritusten uusintamahdollisuudet, arviointiperusteet ja päättymisajankohta.
 • hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
 • saada suoritetusta opintojaksosta suoritusmerkintä opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä.
 • korottaa hyväksyttyä arvosanaa perustellusta syystä yhden kerran.
 • saada tarpeensa mukaista ohjausta suorittaakseen tutkinnon ohjeajassa.
 • antaa palautetta opintojaksoista, tutkinto-ohjelmasta ja opetuksen laadusta.
Opiskelijalla on velvollisuus
 • toimia Jamkin eettisten periaatteiden mukaisesti.
 • ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.
 • laatia ja ylläpitää HOPSia.
 • huolehtia opintojaksoille ilmoittautumisesta.
 • suorittaa opintojakso pääsääntöisesti kahden lukukauden kuluessa sen aloituksesta.
 • antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta.

Yhteystiedot

Lisätietoa laadunhallinnasta saat yksiköiden laatuvastaavilta, ammattikorkeakoulun laatupäälliköltä ja opiskelijakunta JAMKOn koulutuspoliittisista asioista vastaavalta edunvalvojalta.

Tero Janatuinen

Laatupäällikkö, Quality Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405365591

Yksiköiden laatuvastaavat

Jaana Ahlqvist

Palveluvastaava, Service coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322942

Eija-Mari Heikkilä

Johtava suunnittelija, Chief Administrative Planner
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400686471

Jukka Turpeinen

Johtava suunnittelija, Chief Administrative Planner
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358407570090

Marja-Kaarina Markkanen

Vanhempi suunnittelija, Senior Administrative Planner
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358407661053

Opiskelijakunta JAMKO

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava, 045 319 4904, kopo(at)jamko.fi