Tutkinto-opiskelija

Opintojen ohjaus ja ohjauksen toimijat

Opiskelijana sinulla on oikeus saada tarpeidesi mukaista ohjausta Jamkissa. Ohjaus on toimintaa, joka kuuluu koko henkilökunnan tehtäviin. Opettajan vastuulla on käydä jokaisella opintojaksolla läpi, mitkä ovat opintojakson tavoitteet ja mitä sinun tulee tehdä opintojakson tavoitteisiin pääsemiseksi. Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa saat tukea esimerkiksi opettajatutorilta, opinto-ohjaajalta ja opintopsykologilta.

Ohjauksen toimijat

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja palvelee sekä tutkinto-opiskelijoita että avoimen polkuopiskelijoita.

Jokaisessa Jamkin yksikössä toimii opinto-ohjaaja, jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella mieltäsi askarruttavista, opiskeluun liittyvistä asioista.

Tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa:

 • Haastavat elämäntilanteet
 • Saavutettava ja esteetön opiskelu
 • Opiskelumotivaatio
 • Opinnot jumissa ja/tai pitkään sivussa opinnoista
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden, opettajatutorin tai opettajien kanssa
 • Opiskelu lisäajalla, opintojen loppuunsaattamisen tuki

Ajanvaraus ja opinto-ohjaajat yksiköittäin

Hyvinvointiyksikkö

Sosiaali- ja terveysala sekä Musiikkipedagogit
Vesa Kuhanen
+358405263604
Varaa aika Vesalle.

Liiketoimintayksikkö

Liiketalous, Palveluliiketoiminta, Tietojenkäsittely, Tiimiakatemia, Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, Organisaation ja talouden johtaminen
Heli-Riikka Immonen
+358405853272
Varaa aika Heli-Riikalle.

International Business, Business Information Technologies, Tourism Management, Sport Business Management, International Business Management
Piia Hynynen
+358405591802
Varaa aika Piialle.

Teknologiayksikkö

Agrologi- ja insinööriopiskelijat (AMK ja YAMK)
Suomenkielinen koulutus
Teija Palonen
+358505128519
Varaa aika Teijalle.

Agrologi- ja insinööriopiskelijat (AMK ja YAMK)
Suomen- ja englanninkielinen koulutus
Terhi Linnansaari-Rajalin
+358505998980
Varaa aika Terhille.

Opettajatutor

Opettajatutor palvelee AMK-opiskelijoita ja AMK-tutkintojen avoimen polkuopiskelijoita.

Jokaisella aloittavalla AMK-tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmällä on oma opettajatutorinsa. Sinulla on oikeus ja velvollisuus laatia ja päivittää omaa ura- ja opiskelusuunnitelmaasi ja käydä opettajatutorin kanssa suunnitelmiasi läpi vuosittaisessa HOPS-keskustelussa.

Saat tukea ja ohjausta alla olevissa tilanteissa:

 • Opintojaksojen valintaan ja urasuunnitteluun liittyvät kysymykset
 • Alan valintaan liittyvät kysymykset, ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukeminen
 • Jaksaminen
 • Ajan hallinta
 • Opiskelumotivaatio
 • Oppimisen pulmat
 • Jumissa olevat opinnot
 • Yksinäisyyden tunne
 • Esiintymisjännitys
 • Ristiriidat muiden opiskelijoiden tai opettajien kanssa

Katso oma opettajatutor Pepistä.

Opintopsykologi

Opintopsykologi palvelee tutkinto-opiskelijoita.

Jamkissa toimii kolme opintopsykologia. Opintopsykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on osaamista mm. oppimiseen ja motivaatioon sekä mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opintopsykologit toimivat tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajien sekä opiskeluterveydenhuolto YTHS:n kanssa ja ohjaavat opiskelijan tarvittaessa muihin palveluihin.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa opiskeluasi haittaavissa asioissa:

 • Opiskelutaidot, motivaatio, keskittymisen haasteet
 • Stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus
 • Mielialan lasku
 • Sosiaaliset suhteet, yksinäisyys
 • Haastavat elämäntilanteet
 • Opintojen yksilöllinen tuki

Opintopsykologien yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta ja ajanvaraustiedot intrasta ohjauksen ja tuen sivuilta.

Oppilaitospappi

Oppilaitospappi palvelee kaikkia opiskelijoita.

Oppilaitospappi kuuluu osana ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnista huolehtivien muiden ammattilaisten, opojen, opettajatutoreiden, opintopsykologin ja terveydenhuollon joukkoa. Oppilaitospappi on Jyväskylän evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, johon voit ottaa yhteyttä riippumatta siitä, oletko jonkin muun uskonnollisen ryhmän jäsen tai kuulutko mihinkään uskonnolliseen ryhmään. Oppilaitospapin ammattitaitoa on kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet.

Voit ottaa yhteyttä oppilaitospappiin seuraavissa asioissa:

 • Ihmissuhdepulmat
 • Stressi
 • Ahdistus
 • Kriisit ja suru
 • Yksinäisyys
 • Kiusaaminen ja syrjintä
 • Elämänkatsomus

Oppilaitospapin yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta ja vastaanottoajat intrasta ohjauksen ja tuen sivuilta.

JAMKOn opiskelijatutorit

Opiskelijatutor palvelee pääsääntöisesti AMK-opiskelijoita ja avoimen polkuopiskelijoita.

Opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Kaikki tutorit ovat Opiskelijakunta JAMKOn rekrytoimia ja kouluttamia. Uusille opiskelijoille osoitetaan omat tutorit heti opintojen alussa. Ellei näin ole sinun kohdallasi, ota yhteyttä opettajatutoriisi tai JAMKOon.

 • Ohjaus tukipalveluiden pariin
 • Pienryhmätoiminta ja ryhmäytyminen
 • Opinnoissa käytettävät työkalut (Peppi, Moodle, Elmo, Tuudo)
 • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
 • Opiskelijaelämään ja kulttuuriin sopeuttaminen
 • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut

Ohjaus, tutorointi ja hyvinvointi
Eeva Vissel
050 516 6916
ohjaus(at)jamko.fi

Lue lisää erilaisista tutoreista (vertaistutor, degree-tutor, KV-tutor) ja tutoroinnista JAMKOn sivuilta.

JAMKOn mentorit

Mentori palvelee pääsääntöisesti AMK-opiskelijoita.

Mentorit ovat opiskelijoita, jotka on koulutettu toimimaan vertaisohjaajina, kun opinnot ovat jatkuneet ensimmäisestä vuodesta eteenpäin.

 • Tukeminen opintojen etenemisessä
 • Neuvominen opintojen sisältöihin, harjoitteluihin, opiskelijavaihtoon tai opinnäytetyöhön liittyvissä kysymyksissä
 • Kohtaaminen, kuunteleminen ja ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen
 • Ohjaus tarvittavien tukipalveluiden piiriin
 • Tutoreiden tukeminen tutorointiin liittyvissä kysymyksissä sekä mahdollisissa pulmatilanteissa

Eeva Vissel, ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
+358 50 516 6916, ohjaus(at)jamko.fi

Lue lisää mentoroinnista ja mentoriksi hakemisesta JAMKOn sivuilta.

JAMKOn häirintäyhdyshenkilö

Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet kiusaamista, häirintää, asiatonta kohtelua tai muuta epäoikeudenmukaisuutta joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta. Kaikista toimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa ja häirintäyhdyshenkilö toimii ehdottoman luottamuksellisesti ja aina opiskelijan luvalla. Käytännössä häirintäyhdyshenkilö kuuntelee, auttaa eteenpäin asian selvittämisessä, edistää opiskelijan oikeusturvaa ja turvallisemman opiskelijayhteisön muodostumista opiskelijakunnassa ja korkeakoulussa. Häirintäyhdyshenkilö on matalan kynnyksen tuki ja apu hankalan tilanteen käsittelyssä, mutta hän ei toimi välien selvittäjänä tai sovittelijana. Myös koulutusalajärjestöillä voi olla häirintäyhdyshenkilöitä.

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut palvelevat tutkinto-opiskelijoita.

Opiskelijapalveluiden opintoasiainkoordinaattorit neuvovat sinua mm. seuraavissa asioissa:

 • Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen
 • Opintojaksolle ilmoittautuminen
 • Opiskeluoikeus
 • Harkinnanvarainen lisäaika
 • Valmistuminen
 • Opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriatukikortti
 • Lukuvuosimaksut ja apurahaneuvonta ja -ohjaus

Linkin opiskelijapalveluiden yhteystietoihin löydät alta.

Kansainvälistymispalvelut

Kansainvälisten asioiden suunnittelijat neuvovat sekä ulkomaille lähteviä tutkinto-opiskelijoita että Jamkiin saapuvia vaihto-opiskelijoita.

Jamkin tutkinto-opiskelijat:

 • Hakuprosessi ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan
 • Apurahat ulkomaanjaksoihin
 • Ulkomaanjaksojen dokumentointi
 • Ulkomaanjakson mahdollisuuksien kartoittaminen ja sopivan kohteen löytäminen (korkeakoulu tai harjoittelupaikka)

Jamkiin saapuvat vaihto-opiskelijat:

 • Hakuprosessi Jamkiin
 • Opiskelujakson dokumentointi ja opintosuoritusotteet
 • Yleinen neuvonta ja ohjaus

Kansainvälisyyspalvelujen yhteystiedot löydät alla olevan linkin kautta.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu tutkinto-opiskelijoille.

 • Terveydentilaan liittyvät asiat
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Mielenterveysongelmat
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Päihteet ja peliriippuvuus
 • Arviointi ja ohjaus sekä tarvittaessa jatko-ohjaus muille yhteistyöverkoston toimijoille

Linkin terveydenhuollon sivuille löydät alta.

Opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija

Opiskeluhyvinvoinnin ohjausta Hyvinvointiyksikön tutkinto-opiskelijoille ja avoimen polkuopiskelijoille

Sosiaali- ja terveysalan ja musiikin opiskelijat voivat saada ohjausta opiskeluhyvinvoinnin vahvistamiseksi ja opintojen edistämiseksi. Jos koet olevasi esimerkiksi stressaantunut, kuormittunut tai sinulla on pulmia ajanhallinnassa tai elämäntavoissa, ota yhteyttä.

Ajanvaraus
Maaret Rutanen, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija
puh. +358503734520

Voimavarakeskeinen kohtaaminen (VoiKo)

VoiKolaiset palvelevat sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijoita.

Me VoiKossa haluamme olla tukemassa opintojesi etenemistä sekä omaa jaksamistasi. Meihin voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Käyntejä ei kirjata ja anonymiteetti turvataan. Tapaaminen voi olla Turbiinissa tai Teamsissa. Tapaamisaika on 45 minuuttia ja tapaamiskertoja voi olla 1-3. Mahdollisuus kahteen lisäkertaan. Ajanvaraus VoiKolaisille tapahtuu sähköpostitse.  

Kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin - voisiko VoiKo auttaa?

VoiKolaiset

Sami Hoisko
[email protected]

Taina Sten
[email protected]

Jos et tiedä, keneen ottaa yhteyttä

ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (myös sähköpostilla opiskelijapalvelut(at)jamk.fi).

Opinto-ohjaajat

Vesa Kuhanen

Lehtori, opinto-ohjaaja, Senior Lecturer, Study Counsellor
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405263604

Heli-Riikka Immonen

Lehtori, opinto-ohjaaja, Senior Lecturer, Study Counsellor
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405853272

Piia Hynynen

Lehtori, opinto-ohjaaja, Senior Lecturer, Study Counsellor
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405591802

Teija Palonen

Lehtori, opinto-ohjaaja, Senior Lecturer, Study Counsellor
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505128519

Terhi Linnansaari-Rajalin

Lehtori, opinto-ohjaaja, Senior Lecturer, Study Counsellor
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505998980

Opintopsykologit

Heini-Maria Pietilä

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405219415

Joonas Puhto

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358401628525

Antti Järvinen

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505724703