Tutkinto-opiskelija

Ohjauksen toimintamallit

Varhaisen välittämisen toimintamalli

Jamkissa toteutetaan opiskelijoiden varhaisen välittämisen mallia. Mallin lähtökohtana on ajatus siitä, että kannamme yhteistä vastuuta yhteisömme jäsenten hyvinvoinnista. Varhaisen välittämisen toimintamalli pitää sisällään:

 • mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisemisen ja tunnistamisen
 • toimintaohjeet huolen puheeksiottamiseen
 • toimintaohjeet päihdeongelmaan puuttumiseen
 • käytänteet hoitoon ohjaukseen, tilanteen seurantaan ja dokumentointiin liittyen.
Opiskelija keskustelee videoneuvottelussa tietokoneella

Ohjaus päihdeasioissa

Jokainen opiskelija on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin opiskelija itse ei tunnista tilannettaan tai jaksamisessaan tapahtunutta muutosta. Tällöin korkeakouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi, varhaisen välittämisen periaatetta soveltaen. Yhteisen toiminnan tavoitteena on, että huoli häviää. Huoli jatkuu, mikäli opiskelija edelleen oireilee tai aiheuttaa huolta ympäristössä.

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Opintopsykologit toimivat Jamkissa päihdeyhdyshenkilöinä. He ovat saaneet koulutusta päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen.

Päihdeyhdyshenkilö

 • neuvoo ja tukee opiskelijoiden päihde- ja peliriippuvuuteen liittyvissä tilanteissa ja niiden puheeksiottamisessa
 • huolehtii hoitoonohjaamisesta
 • organisoi huumausainetestauksen ja opiskelijan kuulemisen ennen sitä
 • toimii yhdyshenkilönä moniammatillisessa verkostossa.

Alla toimintaohjeet päihdeongelmiin puuttumisessa:

A) Havaitset olevasi avun tarpeessa päihde- tai peliongelman vuoksi

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa luotettavaksi kokemaasi henkilöön tai päihdeyhdyshenkilöön (opintopsykologi) ja kerro ongelmastasi. Selvitä opintojesi tilanne ja kuinka niiden kanssa etenet.
 2. Selvitä yhteistyössä sinua parhaiten tukeva hoito ja sitoudu siihen. Hoitotahoja voivat olla esimerkiksi päihdehoitaja, YTHS tai Keski-Suomen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelut.

 

B) Huoli opiskelijan päihteidenkäytöstä herää

 1. Huolen havaitsijana ota yhteys päihdeyhdyshenkilöön (opintopsykologi). Sopikaa yhteinen tapaaminen opiskelijan kanssa ja ottakaa huoli puheeksi luottamuksellisesti opiskelijan yksityisyyttä kunnioittaen. Älä syyllistä, mutta kerro avoimesti, mitkä havaintosi vahvistavat kokemaasi huolta.
 2. Konsultoi tarvittaessa esimerkiksi opettaja-tutoria, opinto-ohjaajaa, opintopsykologia tai terveydenhuoltoa.
 3. Mikäli huoli on tuntuvaa, sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla opiskelijan kanssa hoitoon ohjautumisesta terveydenhuoltoon.
 4. Sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla tilanteen seurannasta ja mahdollisista verkostopalavereista, joissa voi olla mukana opiskelijan lisäksi terveydenhuollon ja Jamkin ohjaushenkilöstön edustajia.

C) Opiskelija on päihtyneenä kampuksella

 1. Varmista, että opiskelija ei ole vaaraksi itselleen eikä muille.
 2. a) Pieni huoli: ota asia puheeksi päihtyneen kanssa mieluiten yhdessä jonkun toisen kanssa.

  b) Tuntuva / suuri huoli: ota suoraan yhteyttä vahtimestareihin tai 112.
 3. Ohjaa opiskelija turvallisesti kotiin.
 4. Ota yhteyttä kampuksen päihdeyhdyshenkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia puheeksiottotilanteen ja hoitoonohjauksen järjestämisestä.
 5. Toimita tilanteesta syntyneet dokumentit päihdeyhdyshenkilölle, joka vastaa tilanteesta syntyneiden asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista.
 6. Kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa (Tutkintosääntö § 40).