Hyvinvoiva Jamk

Työyhteisömme kehittämisohjelman nimi on Hyvinvoiva Jamk. Jo se kertoo, että henkilöstön hyvinvointi on meille työnantajana tärkeää. Hyvinvointi on työn tekemisen peruskulmakivi ja se koostuu monista eri osa-alueista, joita haluamme tukea ja kehittää koko Jamk-yhteisön kanssa.

Hyvinvointi on osaamisemme kova ydin

Korkeakouluissa myllertävät monet muutokset: koronapandemia muutti työn tekemisen tapoja, pedagogiikka on mullistuksen kourissa, kiire ja osaamisen kehittämisen vaateet haastavat. Meillekin Jamkissa nämä teemat ovat hyvin tuttuja ja konkreettisia.

Valmentavaa johtamista

Työhyvinvoinnin ja tuloksellisen työn tekemisen lähtökohtia ovat hyvä johtaminen ja laadukas esihenkilötyö. Meillä noudatetaan valmentavan johtamisen toimintamallia, joka perustuu luottamukseen. Valmentava johtamistapamme sisältää asioiden johtamista, ihmisten johtamista ja couchaamista, oivalluttamista omassa työssään. Esihenkilömme osallistuvat säännöllisesti johtamiskoulutuksiin ja esihenkilövalmennuksiin.

Monipaikkainen hybridityö tuli jäädäkseen

Jamkin henkilöstö työskentelee sekä kampuksilla että etänä

Monipaikkainen hybridityö on tullut koronapandemian jälkeen jäädäkseen. Valtaosa henkilöstöstämme työskentelee osittain etänä ja osittain kampuksilla. Etätyö on meillä vapaaehtoista. Lähiopetusta annetaan 1. ja 2. vuoden päiväopiskelijoille, mikä määrittelee osan opetushenkilöstömme läsnäoloa kampuksilla. 

Etätyössäkin on tärkeää pysyä vuorovaikutuksessa oman tiimin ja esihenkilön kanssa. Kukin tiimi sopii meillä keskenään käytännöt lähitapaamisten ja sisäisen viestinnän osalta. 

Molemminpuolinen luottamus työntekijän ja työnantajan välillä on meille tärkeä arvo. Erityisesti etätyössä luottamuksen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen korostuvat. 

Meidän upeat ja odotetut koko talon henkilöstöjuhlat kaksi kertaa vuodessa ovat yhteisöllisyyttä kukkeimmillaan: Liljanpäiviä vietetään loppukeväästä ja pikkujouluja ennen joulua.  

Kasva ja kehity työssäsi

Me kannustamme kasvuun ja kehittymiseen työssä. Samalla edistämme laadukasta työntekoa sekä paranamme toimintaamme ja tuloksiamme. Oman osaamisen kehittäminen onkin oleellinen osa työtämme. Jatkuva oppiminen käsittää meillä niin yksilön kuin työyhteisön osaamisen kehittämisen. 

Tietotyöläisen työn luonne on muuttumassa entistä enemmän kohti luovaa ongelmanratkaisua ja uuden oppimista. Muutos vaatii työntekijöiltämme jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Tuemmekin työntekijöidemme innovatiivisuutta, ajan- ja stressinhallintaa sekä valmiuksia oman osaamisen tunnistamiseen. 

Tarvekeskusteluissa esihenkilön ja työntekijän välillä kartoitamme kunkin osaamistarve- ja urapolkuja. Tehtävä- ja työkierto sekä kollegan sijaistaminen ovat yksi tapa kehittää osaamistamme. Olemme suuri työnantaja yli 900 työntekijän yhteisönä. Meillä talon sisälläkin voi löytää uudenlaisia urapolkuja ja mielenkiintoisia työtehtäviä.  

Olemme itsekin laadukas ja monipuolinen kouluttaja niin perustutkinnoissa kuin täydennyskoulutuksessakin. Kannustamme henkilöstöämme hyödyntämään esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulumme ja ammatillisen opettajakorkeakoulumme opintotarjontaa. Myös TKI-projektit tarjoavat erinomaisia täsmäkoulutuksia oman osaamisen kehittämiseen. 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Kestävä kehitys läpileikkaa opetuksemme, TKI-toimintamme ja palveluliiketoimintamme. Meillä on kestävän kehityksen työryhmä, joka edistää vastuullisuuden, hiilineutraaliuden, vihreän siirtymän ja biodiversiteetin teemoja.

Edistämme kestävää liikkumista valitsemalla ympäristöystävällisiä kulkumuotoja ja vähentämällä matkustamista. Kestävä kehitys huomioidaan kierrätys- ja jätehuollossamme, hankinnoissamme ja ruokailuissamme.

Liikkumisen edistäminen

Jamkin työntekijät iloisina portaikossa

Meille ratkaisevaa on aktiivinen arki. Vietämme päivittäin noin puolet valveillaoloajasta työssä. Ei siis ole samantekevää, miten työpäivän aikana toimimme. Vapaa-ajalla liikkumisella ja liikunnalla on merkittävä rooli palautumisen ja jaksamisen kannalta.

Kannustammekin pieniin arkisiin tekoihin: työmatkojen kulkemiseen lihasvoimin ja työpäivän aikaisen aktiivisuuden lisäämiseen. Meillä on käytössä Cuckoo-taukoliikuntasovellus sekä modernit työpisteet, jotka mahdollistavat työasentojen näppärän vaihtamisen seisomisen ja istumisen välillä. Kävelykokoukset ja toiminnallinen opetus ovat esimerkkejä jokapäiväisistä aktiivista mahdollisuuksista.

Työntekijöillämme on käytössä Epassin hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntaetu sekä Korkeakoululiikunnan kattava tarjonta.

Hyvä mieli – parempi arki

Jamkilaisia kahvitauolla

Elämä etenee ja arki vaihtelee kullakin meistä. Niin työssä kuin yksityiselämässä voi tulla vastaan monenlaisia karikkoja, joista ei aina omin voimin pääse eteenpäin. Huomioimmekin eri elämäntilanteissa olevien työntekijöidemme tarpeet. Yksi satsauksemme työntekijöidemme hyvinvoinnin puolesta on matalan kynnyksen mielenpalvelut. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tuemme mielen hyvinvointia niin ennaltaehkäisyn kuin hoidon osalta. Käytössämme ovat muun muassa työpsykologin palvelut, huoli-chat, mieliala- ja univalmentajan digituetut mielen hyvinvoinnin valmennusohjelmat sekä lyhytterapia. 

Palautuminen on tärkeä osa jaksamista

Palautuminen niin työssä kuin vapaa-ajalla on oleellinen osa hyvinvointia. Tietotyöläisten on tärkeää huomioida erityisesti kognitiivinen palautuminen: uutta ei voi luoda tai oppia, jos aivot käyvät jatkuvasti ylikierroksilla. Kannustamme työn tauottamiseen, työasentojen vaihtelemiseen ja jo pieneenkin liikkeeseen työpäivän aikana, mikä edistää niin henkistä kuin fyysistä palautumista.

Huolehdimme siitä, etteivät työpäivät pitene ja työkuorma pysyy kohtuullisena. Suosittelemme vahvasti pitämään lounastauon joka päivä. 

Töihin Jamkiin

Lue lisää Jamkista työpaikkana ja löydä avoimet työpaikat.

Lisätietoa

Annukka Akselin

Henkilöstöpäällikkö, Human Resources Manager
Henkilöstöpalvelut, Human Resources
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358504132412