Talouden tunnusluvut 2021

Vuosi 2021 oli Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n 25. toimintavuosi. Vuotta väritti edelleen koronapandemia, jonka vuoksi opetusta, palveluita sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutettiin lähinnä etäyhteyksin. 

Henkilön vasemmassa kädessä paperi, jossa piirakkagraafeja, oikea käsi läppärin näppäimistöllä, vieressä pöydällä kahvimuki.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaa jouduttiin vuonna 2021 edelleen pandemian jatkuessa toteuttamaan pääosin etäyhteyksin. Esimerkiksi vain välttämätön opetus toteutettiin lähiopetuksena. Korkeakoulun palvelut pidettiin kuitenkin koko ajan auki opintojen etenemisen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Tilikauden tulos toteutui ennakoitua positiivisemmin ja ainoastaan koulutusviennissä jäätiin asetetun tavoitteen alle. Tähän vaikutti se, että kaikki kohtasivat pandemian samalla tavalla ja siten jokaisella osapuolella oli eri tilanteissa yhteistä halua joustaa ja selvitä pandemian vaikutuksista mahdollisimman hyvin. Tilannetta helpotti se, että koko korkeakoululla erittäin hyvät digitaaliset valmiudet operoida etänä ja pandemian kestäessä myös toimintamallit ovat kehittyneet edelleen. 

Tilikauden liikevoitto oli 1 250 402 € ja tilikauden tulos 2 422 368 € mikä ylitti budjetoidun tavoitteen. Pandemian aiheuttamat rajoitusten jatkuminen johti edelleen merkittäviin säästöihin palvelujen ostoissa ja matkakuluissa.

Tuloslaskelman tuotot 2021

Jamkin tuloslaskelman tuotot 2021, esitetty sivun tekstissä.
Tuloslaskelman tuotot 65,5M€ 100%
OKM perusrahoitus 48,0M€ 73 %
Määrärahatuotot 2,5M€ 4 %
Koulutustuotot 5,0M€ 8 %
Muut myyntituotot 2,2M€ 3 %
T & K -tuotot 7,2M€ 11 %
Muut tuotot 0,5M€ 1 %

 

Tuloslaskelman kulut 2021

Jamkin tuloslaskelman kulut 2021, luvut esitetty sivulla tekstimuodossa.
Tuloslaskelman kulut 63,1M€ 100 %
Henkilöstökulut 45,4M€ 72 %
Palvelut 7,5M€ 12 %
Aineet ja tarvikkeet 0,7M€ 1 %
Avustukset 1,1M€ 2 %
Vuokrat 7,6M€ 12 %
Muut kulut 0,4M€ 1 %
Poistot 1,4M€ 2 %
Rahoitustuotot -1,2M€ -2 %

 

Tunnusluvut

Tunnusluvut Konserni Emoyhtiö    
  2021 2020 2019 2018 2017 2021 2020 2019 2018 2017    
Liikevaihto M € 65,5 61,9 59,8 58,7 57,0 65,5 61,9 59,8 58,8 57,0    
Liikevaihdon muutos -% 5,7 % 3,5 % 1,8 % 3,1 % 5,0 % 5,7 % 3,5 % 1,8 % 3,1 % 5,0 %    
Liikevoitto t € 1 249 1 121 -1 020 410 881 1 250 1 123 -1 018 411 882    
Liikevoitto -% 1,9 % 1,8 % -1,7 % 0,7 % 1,5 % 1,9 % 1,8 % -1,7 % 0,7 % 1,5 %    
                         
Oman pääoman muutos -% 7,4 % 4,8 % -0,02 % 2,6 % 3,6 % 7,4 % 4,8 % -0,02 % 2,6 % 14,4 %    
Oman pääoman tuotto -% 7,1 % 4,7 % -1,6 % 1,0 % 3,0 % 7,1 % 4,7 % -1,6 % 1,0 % 3,2 %    
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin -%                        
  • Handelsbanken
          9 % 5 % 6 % -1 % -    
  • Osuuspankki
          13 % 4 % 13 % -4 % -    
                         
Quick ratio 2,9 3,3 3,1 2,6 3,6 2,8 3,3 3,0 2,6 3,6    
Kassan riittävyys päivissä 87,8 112,0 82,6 80,7 150,0 85,3 109,3 79,9 77,9 147,1    
Omavaraisuusaste -% 81,5 % 81,1 % 81,5 % 80,5 % 78,8 % 81,6 % 81,1 % 81,5 % 80,5 % 78,9 %    
Nettovelkaantumisaste -% -44,3 % -57,7 % -44,5 % -42,0 % -34,8 % -43,0 % -56,3 % -43,0 % -40,5 % -33,2 %    

Maksuvalmiuden tunnusluvuissa Jyväskylän kaupungin konsernitili on laskettu mukaan rahavaroihin.
Vertailuvuosien luvut on muutettu uuden opetus- ja kulttuuriministeriön talouskoodiston mukaisiksi.  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sopimuskaudelle 2021–2024 sovittua tavoite- ja tulossopimusta. Ammattikorkeakoulujen rahoitus perustuu OKM:n tulosmittareihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminta on ollut OKM:n tulosmittareiden näkökulmasta tarkastellen laajaa ja yltänyt kattavasti hyviin tuloksiin. Lisäksi OKM:n strategiaperusteista rahoitusta on saatu sopimuskaudelle tavoitellusti. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (PDF)   

Jamkin koulutustoimintaa, TKI-toimintaa ja palveluliiketoimintaa on eritelty tarkemmin seuraavissa osioissa: 

Henkilöstö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun keskimääräinen henkilöstömäärä oli päättyneellä tilikaudella 782 (744 henkilöä) ja henkilötyövuosia kertyi 700 (669). Henkilöstökulut nousivat 1,9 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. 

Henkilöstömäärä 2021

Muut Jamkin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut löytyvät vuoden 2021 toimintakertomuksesta

Jamkin henkilöstömäärä vuosina 2017-2021. 2021: 782 henkilöä, 2020: 744 henkilöä, 2019: 743 henkilöä, 2018: 739 henkilöä, 2017: 717 henkilöä.

Henkilöstön määrä Jamkissa

Hallinto ja organisaatio

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen keskeisimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat.                  

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen 1.1. - 30.7.2021, Vesa Saarikoski 1.9.2021 alkaen, toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori Heikki Malinen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, KHT, JHT. 

  Yhtiön johtoryhmä
Puheenjohtaja Jussi Halttunen, toimitusjohtaja (1.1.2021-30.7.2021)
Puheenjohtaja Vesa Saarikoski, toimitusjohtaja, (1.9.2021-31.12.2021) 
  Heikki Malinen, vararehtori (puheenjohtaja 31.7.2021-31.8.2021)
  Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  Minna-Maaria Hiekkataipale, yksikönjohtaja, Liiketoimintayksikkö 
  Pertti Malkki, yksikönjohtaja, Hyvinvointiyksikkö
  Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, Teknologiayksikkö (1.1.2021-30.11.2021) 
  Sami Kantanen, va. yksikönjohtaja, Teknologiayksikkö (1.12.2021-31.12.2021)
  Pekka Risku, yksikönjohtaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
Henkilöstön edustaja Heljä Kautto, johdon assistentti (1.1.2021 – 31.7.2021)
Henkilöstön edustaja Pia Piispanen, asiantuntija (1.8.2021-31.12.2021) 
Opiskelijaedustaja Stella Palassalo (1.1.2021-31.7.2021, 13.9.2021-31.12.2021) 
Sihteeri Heli Toivola, markkinointipäällikkö

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1. – 31.12.2021

Sinuhe Wallinheimo puheenjohtaja (1.1.2021-30.9.2021)
Bella Forsgrén puheenjohtaja (1.10.2021-31.12.2021)
Jari Vähäpesola varapuheenjohtaja (1.1.2021-30.9.2021)
Kimmo Suomi varapuheenjohtaja (1.10.2021-31.12.2021) 
Lotta Ahola (1.1.2021-30.9.2021) 
Vesa Arkko  
Jouni Kurkela    
Niilo Nissinen (1.10.2021-31.12.2021)
Antti Manninen (1.10.2021-31.12.2021) 
Aila Paloniemi (1.1.2021-30.9.2021)
Ahti Ruoppila (1.1.2021-30.9.2021) 
Mirja Nojonen henkilöstön edustaja (1.1.2021-3.5.2021) 
Karo Saharinen henkilöstön edustaja (4.5.2021-31.12.2021) 
Niklas Sillander opiskelijoiden edustaja

sekä Jyväskylän kaupungin controllerina Eino Leisimo. 

Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Mikko R. Salminen.

Varsinainen yhtiökokous oli 3.5.2021 ja ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2021. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.