Jamk kouluttaa vuonna 2021

Vuonna 2021 ennätyksiä rikottiin erityisesti tutkintokoulutukseen hakeneiden määrässä. Erityisesti englanninkielisiin koulutuksiin hakevien määrä kasvoi yli puolella edellisvuoteen verrattuna. Myös avoimen ammattikorkeakoulun suosio näkyi suoritettujen opintopistemäärien kasvuna – jo yhdeksättä vuotta perättäin.

Hymyilevä naisopiskelija keskustelee vieressään istuvan miesopiskelijan kanssa pöydän ääressä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintokoulutus saavutti vuonna 2021 yhteensä 1092 amk-tutkinnon määrän, minkä lisäksi tuotettiin 235 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

Tutkinnot

Jamkin tutkintojen määrä 2021.

Jamkissa suoritettujen tutkintojen määrä vuosina 2017 - 2021

Jamkiin hakeneiden määrässä nähtiin huimaa kasvua, varsinkin englanninkielisen tutkintokoulutuksen osalta: hakijamäärät kevään ensimmäisessä yhteishaussa kasvoivat kaikkiaan jopa n. 60% vuoden 2020 tammikuun hakuun verrattuna. Yhteensä hakijoita englanninkieliseen bachelor- ja master-tason tutkintokoulutukseen oli 4351. 

Kevään toisen yhteishaun tuloksissa näkyi edellisen koronavuoden vaikutus verkko-opintojen suosion kasvuna. Jyväskylän ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon hakeneista melkein puolet hakivat monimuotototeutuksiin, jotka suoritetaan pääasiallisesti verkossa. Kaiken kaikkiaan Jamkin suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakijoita oli 16 530, joista ensisijaisia 4631. Ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa Jamk oli vetovoimaltaan mitattuna vuonna 2021 – edellisvuosien tapaan – kolmanneksi suosituin. 

Ennätyksiä rikottiin myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrän osalta, nyt jo yhdeksättä kertaa perättäin. Avoimia opintoja suoritettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhteensä 41 411, mikä on yli 10 000 opintopistettä enemmän kuin edellisenä vuonna (31 316 vuonna 2020). Kasvua edellisvuoteen tuli siis huikeat 32 %. Eniten opintoja tehtiin vuonna 2021 seudullisessa Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -polkuopintoryhmässä. Opintojen suosioon vaikutti se, että niitä oli mahdollista tehdä työn ohella ja työnantajan tukemana. Koulutuksella on pyritty vastaamaan vallitsevaan sairaanhoitajapulaan. 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oli tilikaudella 840 opiskelijaa ja ammatillisen opettajapätevyyden saavutti 400 henkilöä (393 vuonna 2020). Hakijoita Jamkin ammatilliseen opettajakorkeakouluun oli vuoden 2021 tammikuussa yhteensä 1421. Hakijoiden yhteismäärällä mitattuna Jamk oli vuonna 2021 suosituin ammatillinen opettajakorkeakoulu. Verkko-opintojen suosio näkyi myös ammatilliseen opettajakorkeakouluun hakeneissa.  

Tutkintotavoitteet ja suoritetut tutkinnot 2018-2021

OKM:n sopimuksen mukainen luokittelu Tavoite 2021-2024 keskim. Tulos 2021 Tulos 2020 Tulos 2019 Tulos 2018
Ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 1283 1092 1217 1121 1114
  • Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, yhteiskuntatieteet (AMK)
43 27 40 38 41
  • Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat (AMK)
440 343 360 330 347
  • Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat (AMK)
370 330 405 330 356
  • Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat (AMK)
430 392 412 423 370
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 280 235 250 201 194
Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet 390 400 393 390 321
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä - 631 471 484 506
Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä:          
  • yli 3 kk ulkomailla opiskelleet/harjoitelleet
- 52 93 231 261
  • yli 3 kk JAMKissa opiskelleet/harjoitelleet vaihto-opiskelijat
- 164 158 330 421

 

Laadusta tunnustusta 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi myönsi vuonna 2021 Jyväskylän ammattikorkeakoululle Excellence-laatuleiman, joka on tunnustus poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä. Jamk sai leiman ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa. 

Laatuleima myönnettiin ”Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu” -arviointialueesta, josta Jamk oli saanut jo auditoinnin yhteydessä erinomaisen arvion. Arviointikriteereinä olivat mm. edelläkävijyys, rohkeus ja ennakkoluulottomuus kehittämistyössä, pitkäjänteinen kehittämisen osaaminen ja eri toimijoiden laaja osallistaminen kehittämistyöhön. Excellence-laatuleiman saanti edellytti näyttöjä poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä arviointialueeseen sekä arviointikriteereihin liittyen. 

Karvin myöntämän Excellence-laatuleiman lisäksi Jamkin liiketoiminnan tutkintokoulutus sai kansainvälistä tunnustusta: International Business -tradenomiohjelmalle myönnettiin arvostettu 5 vuoden EFMD-akkreditointi. Kyseessä on kansainvälisesti arvostetuin akkreditointi, jonka liiketoimintaan painottuva tutkinto-ohjelma voi saada. 

Lue lisää

JAMK jälleen kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu yhteishaussa – lähes puolet AMK-tutkintoon hakeneista mielii verkkototeutukseen

Uutinen

JAMK jälleen kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu yhteishaussa – lähes puolet AMK-tutkintoon hakeneista mielii verkkototeutukseen

Englanninkieliset tutkinnot JAMKissa kiinnostivat reilusti viime vuotta enemmän – hakijamäärien kasvu jopa 60%

Uutinen

Englanninkieliset tutkinnot JAMKissa kiinnostivat reilusti viime vuotta enemmän – hakijamäärien kasvu jopa 60%

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu suosituin hakukohde

Uutinen

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu suosituin hakukohde