Jamk tutkii, kehittää ja palvelee työelämää vuonna 2021

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta kasvoi vuonna 2021 jälleen ennätyksellisiin lukemiin, kokonaisvolyymin kasvaessa 12,1 miljoonaan euroon. Yhteistyötä niin Jyväskylän Edufutura-yhteisössä kuin laajemmin eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa kehitettiin edelleen.

Henkilöitä käytävällä keskustelemassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) jatkui vahvana kokonaisvolyymin ollessa 12,1 milj. €. Tähän saatiin hankittua ulkopuolista rahoitusta 8,8 milj. €, joka oli ennätyksellisen paljon (8,3 milj. € vuonna 2020).

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus: EU 65 %, Business Finland ja Akatemia 2 %, Muu julkinen rahoitus 16 %, Yksityinen rahoitus 16 %, Kuntarahoitus 1 %

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus vuonna 2021

Työelämää palveleva TKI-toiminta painottui strategiassa määritellyille kolmelle vahvuusalalle, jotka ovat biotalous, monialainen kuntoutus ja sovellettu kyberturvallisuus sekä kolmelle nousevalle alalle eli automaatio ja robotiikka, matkailu ja uudistava oppiminen.

TKI-toiminnan sisällöllisiä painotuksia laajennettiin myös vahvuusalojen ulkopuolelle, jotta voitaisiin vastata paremmin työelämän tarpeista nouseviin haasteisiin. Strategiassa määriteltyjen vahvuusalojen ja nousevien alojen lisäksi TKI-toimintaa painotetaan jatkossa digitaaliseen terveyteen, peliliiketoimintaan, taidepedagogiikkaan, uudistavaan johtamiseen ja älykkääseen logistiikkaan.

Jamk on jatkanut yhteisyötä Eurooppalaiset Yliopistot -allianssin osalta ja solminut tätä koskevan yhteistyösopimuksen toukokuussa 2021 useiden korkeakoulujen kanssa. Yhteistyössä keskitytään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen yrittäjyyden ja innovaatioiden kehittämiseen koulutuksen, tutkimuksen ja työelämäyhteistyön avulla yhdessä sovituilla painoaloilla.

EduFutura-yhteistyö keskeisten kumppaneiden, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa oli monipuolista. Jamkin asiantuntijat toimivat aktiivisesti alueen eri kehitysalustojen valmistelu- ja toteutusryhmissä. 

Tutkimustoiminnan kehittäminen

Tutkimustoimintaa kehitettiin toisaalta uusien tutkijoiden rekrytoinnilla ja toisaalta tutkimustoiminnassa mukana olevaa henkilöstöä kouluttamalla. Tutkijoiden rekrytointi painottui vahvuus- ja nouseville aloille. Uusia tutkimusryhmiä saatiin käyntiin ja tutkijoiden välistä yhteistyötä lisättiin sisäisillä toimenpiteillä.

Jamkiin perustettiin 2021 tammikuussa Kuntoutusinstituutti, jonka myötä erityisesti monialaisen kuntoutuksen vahvuusalan tutkimustoiminta kasvoi merkittävästi. Lisäksi Jamkin ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) -yhteistyön mahdollisuuksia selvitettiin ja organisaatioiden välille laadittiin sopimus integraatioon liittyen. Likesistä muodostui vuodenvaihteessa uusi tulosalue hyvinvointiyksikköön.

Palveluliiketoiminta

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli noin 4,2 milj. € (3,9 milj. €), minkä lisäksi tehtiin TKI-toiminnaksi luettavaa palvelua 1,0 milj. € (0,8 milj. €). 

Koulutusvienti kasvoi noin 22 % saavuttaen 2,7 milj. € tason (2,2 milj. €), josta EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävät lukukausimaksut muodostivat 1,6 milj. € (1,2 milj. €). Koulutusviennin pääalueet ovat olleet Kiina ja Kazakstan. Näiden ohella kuluneen tilikauden aikana on tarkasteltu myös uusia mahdollisia kohdemaita. Koulutusviennin yhteistyö opettajankoulutuksessa on jatkunut EduCluster Finland Oy:n kanssa. 

Jamk on keskittänyt palvelutoiminnan sellaisille osaamisalueille, jotka osaamispohjaltaan perustuvat julkiseen koulutustehtävään ja näin pitävät yllä henkilöstön osaamista. Tällöin palvelutoiminta kehittää ja vahvistaa erityisesti laadullisesti koulutusta ja pitää sen työelämän kannalta relevanttina ja ajantasaisena.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Likes yhdistävät voimansa

Uutinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Likes yhdistävät voimansa

JAMKin Lutakon kampukselle kehittyy digitaalisen kuntoutuksen tutkimus- ja oppimiskeskus – kurkista tiloihin virtuaalisesti Kuntoutusinstituutin avajaisissa 23.4.

Uutinen

JAMKin Lutakon kampukselle kehittyy digitaalisen kuntoutuksen tutkimus- ja oppimiskeskus – kurkista tiloihin virtuaalisesti Kuntoutusinstituutin avajaisissa 23.4.

RISEN University Alliance

RISEN University Alliance

Research, Innovation and Education on Sustainable Entrepreneurship and Ecosystems