Jatkuva oppiminen tekniikan alalla

Jatkuva oppiminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan, ja tekniikan alan huippuosaajille on kysyntää! Valitse tutkinto tai muu tekniikan alan koulutus, ja päivitä osaamisesi huomisen tarpeisiin! Ole aina parempi, mutta älä koskaan valmis.

Tekniikan alan opintoja avoimessa

Tiesitkö, että voit suorittaa insinööriopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Valitse tutkintoon johtava polku tai laaja osaamiskokonaisuus. Voit myös suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Jamkissa monet koulutukset voit suorittaa monimuoto-opintoina, jolloin opiskelet sekä verkossa että paikan päällä. Monimuoto-opintojen lisäksi osan koulutuksistamme voi suorittaa kokonaisuudessaan verkossa opiskellen. Lisätietoja suoritustavasta saat valitsemasi koulutuksen sivuilta. 

Laajat kokonaisuudet

Laajat kokonaisuutemme on koostettu Jamkin laajasta kurssitarjonnasta. Kokonaisuudet on suunniteltu vastaamaan ajankohtaiseen työelämän tarpeeseen.

Laajojen opintokokonaisuuksien avulla syvennät osaamistasi ja saat täsmäosaamista valitsemastasi aiheesta.

Osaamiskokonaisuus

Artificial Intelligence and Data Analytics 1 & 2, 16 ECTS credits + 18 ECTS credits

Hakuaika: 11.9.2023 - 10.12.2023

Koulutustyyppi:

Online studies

Koulutus alkaa: 8.1.2024

Hinta: 10 € / ECTS credit

Osaamiskokonaisuus

AutoCAD, Inventor 3D-mallinnus ja 3D-tulostus, 1 - 34 op

Koulutus alkaa: 30.8.2023

Hinta: 15 € / opintopiste

Osaamiskokonaisuus

Digiosaaja, 30 op

Hakuaika: 11.9.2023 - 10.12.2023

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 15.1.2024

Hinta: 300 € / 30 opintopistettä

Korkeakouludiplomi

Hankintaosaaja 1 ja 2, 30 + 30 op

Hakuaika: 11.9.2023 - 10.12.2023

Koulutus alkaa: 17.1.2024

Hinta: 300 € / 30 opintopistettä

Osaamiskokonaisuus

Kyberturvallisuus 1 ja 2, 15 op + 15 op

Hakuaika: 11.9.2023 - 10.12.2023

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 8.1.2024

Hinta: 10 € / opintopiste

Osaamiskokonaisuus

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna, 30 op

Hakuaika: 13.11.2023 - 14.2.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 13.3.2024

Hinta: Maksuton

Täydennyskoulutus

Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä

Hakuaika: 7.3.2023 - 30.9.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.3.2023

Hinta: Maksuton

Ilmoittaudu avoimen yksittäisille opintojaksoille

Tekniikan alan tutkinto-ohjelmien sisältöjä on avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjolla myös yksittäisinä opintojaksoina. Ilmoittaudu mukaan!

Työvoimakoulutukset

Tutustu tekniikan alan työvoimakoulutuksiin! Koulutusten tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus. Koulukset on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville.

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskusten kanssa. Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät kunkin koulutuksen kohdalta.

CAD Startti 30.8.2023 - 31.7.2024

Ota haltuun nykyaikaisten CAD-suunnitteluohjelmien osaamista ja opi soveltamaan osaamista oman toimialasi suunnittelutöissä. Hae mukaan henkilökohtaisesti räätälöitävään CAD Starttiin!

CAD Startti on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille sekä lomautetuille, joiden työllistymistä edistää tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmien hallinta. Kohderyhmää ovat kone-, sähkö- ja rakennusalan toimihenkilöt, insinöörit ja teknikot, jotka kaipaavat päivitystä CAD- ja suunnitteluosaamiseensa. Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena.

Hae koulutukseen viimeistään 15.8.2023.

Päivitä osaamisesi huomisen tarpeisiin, opiskele insinöörin ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan ala uusiutuu jatkuvasti, joten oman osaamisen päivittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää. Meillä on tarjolla useita ajakohtaisia ylempiä AMK-tutkintoja (YAMK), joiden avulla syvennät asiantuntijuuttasi ja pääset perehtymään itseäsi kiinnostavaan aiheeseen. YAMK-tutkinto antaa saman pätevyyden kuin yliopiston maisteritutkinto. Insinööri ylempi AMK -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, ja sen suoritat n. 1 - 2 vuodessa työn ohessa.

YAMK-opintoihin voit hakea, kun sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, kuten insinööri (AMK), ja vähintään 2 vuotta alan työkokemusta. Voit hakea myös alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, jolloin hakukelpoisuutesi tarkastetaan.

YAMK-tutkinto

Master of Engineering, Artificial Intelligence and Data Analytics

Hakuaika: 3.1.2024 - 17.1.2024

Koulutustyyppi:

Part-time studies

Koulutus alkaa: 2.9.2024

YAMK-tutkinto

Master of Engineering, Cyber Security

Hakuaika: 3.1.2024 - 17.1.2024

Koulutustyyppi:

Part-time studies

Koulutus alkaa: 2.9.2024

YAMK-tutkinto

Master of Engineering, Full Stack Software Development

Hakuaika: 3.1.2024 - 17.1.2024

Koulutustyyppi:

Part-time studies

Koulutus alkaa: 2.9.2024

YAMK-tutkinto

Master of Engineering, Professional Project Management

Hakuaika: 3.1.2024 - 17.1.2024

Koulutustyyppi:

Part-time studies

Koulutus alkaa: 22.8.2024

YAMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), elinkaaren hallinta

Hakuaika: 4.9.2023 - 14.9.2023

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 12.1.2024

YAMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Hakuaika: 1.7.2023 - 31.7.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 8.9.2023

Lisätietoja

Hannu Luostarinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941

Marjukka Nuutinen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505547169

Risto Pakarinen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358406311873