opiskelijatarina

Uramahdollisuus Valmetilla aukeni opinnäytetyön ansiosta

-

Toimin Valmetilla (Valmet Technologies Oy, Global Finance Operations (GFO)) Global Key User -tehtävässä. Olen päässyt tekemään hyvin monipuolisia työtehtäviä liiketoiminnan eri toimintojen kanssa. Tehtävänäni on ollut muun muassa yhtenäistää sekä harmonisoida prosesseja ja toimintatapoja, projektituloutusten tekeminen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään IFRS15-standardin mukaisesti, käyttäjäkoulutukset liiketoiminnan eri toimijoille sekä normaalien kauden vaihteen taloustoiminnon tehtävien hoitaminen.

Vaikka työskentelen taloustoiminnossa, niin teen hyvin paljon työtä eri liiketoimintojen edustajien kanssa. Olen pitänyt siitä, että tässä tehtävässä saa laaja-alaisesti toimia yli oman organisaation rajojen yli.

Kansainvälisessä yrityksessä tehtävien koordinoinnin ja aikatauluttamisen merkitys korostuu huomattavasti

Organisaatiomme toimii globaalisti. Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) toimittaja on ulkomaalainen eli toimin heidän kanssaan englanniksi. Koulutusten järjestäminen ja tukeminen integraation osalta sekä käyttökoulutus tapahtuu myös englannin kielellä.

Valmetin omien liiketoimintojen kannalta globaaleja yksiköitä tuodaan/integroidaan uuteen toimintamalliin ja toiminnanohjausjärjestelmään. Talouden asiat hoidetaan organisaatiossamme kansainvälisesti, ei pelkästään Suomi-näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee ymmärtää talouden asioita myös laajemmassa mittakaavassa.

Global Finance Operations (GFO) yksiköt sijaitsevat Pohjois-Amerikassa ja Suomessa. Eri aikavyöhykkeillä toimivat paikallisyksiköt tekevät asioita eri aikaan, joten koordinointi ja aikatauluttaminen nousee merkittäväksi.

Opinnäytetyö avasi ovet työelämään

En ehkä olisi näissä tehtävissä, jos en olisi tehnyt tarjottua opinnäytetyötä. Laskentatoimeen (taloushallinto) kuuluva peruskoulutus on itselläni pohjalla ja siitä on ollut hyvä lähteä eteenpäin. Minulla on henkilökohtainen kiinnostus sisäiseen/operatiiviseen laskentatoimeen sekä perustietämys ulkoisesta laskentatoimesta.

Rekrytointitilanteessa ulospäinsuuntautuneisuus oli plussaa, koska globaalissa toimintaympäristössä toimiminen vaatii aktiivisuutta ja kykyä viestiä eri toimijoiden kanssa. Henkilökohtainen kiinnostus tietojärjestelmiä (esim. relaatiot, tietokannat) kohtaan on ollut erittäin merkittävässä roolissa työllistymiseen. Tämä korostuu näissä tehtävissä todella paljon ja kiinnostusta tulee olla, että tätä tehtävää voi tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtävässäni yhdistyykin monipuolisesti liiketoiminnan ymmärtäminen, taloushallinto, tietojärjestelmät sekä kielitaito.

Excelin merkitystä ei voi korostaa riittävästi!

Excel-osaaminen on yksi merkittävimmistä työkaluista ja sen roolia haluan korostaa. Syvällä Excel-osaamisella on todella kova arvo työelämässä. Erilaisista laskentatoimen menetelmistä tuli paljon hyvää perustietämystä opinnoissa (esim. projektituloutus). Myös järjestelmistä sai hyvän perusymmärryksen, joiden kautta on voinut lähteä oppimaan laajemmin yrityksen hyödyntämiä tietojärjestelmiä.

Opintojen aikainen harjoittelu auttoi syventämään standardien ja käsitteistön tuntemusta

Harjoittelun aikana IFRS standardit ja käsitteistö tulivat tutuiksi. Tilinpäätösstandardiston läpikäynti ja ymmärryksen kasvattaminen oli merkittävä osa harjoittelua. Pörssiyhtiön päiväjärjestyksen sisäistäminen ja kansainvälisen toiminnan ymmärtäminen sekä näiden vaikutus omaan tekemiseen tuli myös sisäistää. Harjoittelussa opin, että ”lillukan varsiin” ei kannata tarttua ja oppi ymmärtämään mikä on relevantti tai merkittävä asia, joka kannattaa huomioida. Toisin sanoen oppi hahmottamaan paremmin millä on merkitystä pörssiyhtiössä. Työssä oppi myös täsmällisyyttä ja tarkkuutta, joka on varsinkin taloustoiminnossa erittäin tärkeää.

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin (ERP) päätyttyä toivon pääseväni enemmän sisäisen laskennan puolelle, koska aihealue minua kiinnostaa. Yleisesti ottaen harjoittelusta sai hyvää oppia standardeista, raportoinnista sekä aikatauluttamisesta pörssiyhtiön näkökulmasta.

Suosittelen suuntautumista kaikille yrityksen talousjohtamisesta ja liiketoiminnan ymmärtämisestä kiinnostuneille

Talousjohtamisen valinta oli minulle oikea. Matematiikan opinnot ovat tukeneet myös oman osaamiseni kehittymistä. Erikoistuminen mahdollisti hyvän kombinaation taloushallinnon perusteista sekä järjestelmistä. Näiden taitojen soveltaminen korostuu tässä työtehtävässä ja tärkeänä on myös halua jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.

Ulkoisen laskentatoimen osaaminen on tärkeä osa perusosaamista. Näissä tehtävissä järjestelmät tekevät hyvin pitkälti asioita ja ihmisosaaminen korostuu. Eli tulisi olla kiinnostusta järjestelmiin ja ihmisten kanssa toimimiseen. Suosittelisin talousjohtamisen suuntautumista kaikille, kenellä kiinnostusta yrityksen talousjohtamiseen ja liiketoiminnan ymmärtämiseen.

Talousosaamiselle on aina kysyntää. Ymmärtämällä liiketoimintaa ja yrityksen taloudellista hyvinvointia, mahdollistaa monipuolisen työnkuvan. Näissä opinnoissa saa ajatuksia, miten tehdä taloudellisesti järkeviä päätöksiä ja ohjata liiketoimintaa talouden näkökulmasta. Myös sopimusten ymmärtäminen ja niiden käsittely on osa työtä, joten tulee myös olla halua tarkentua ja paneutua mitä asioista on sovittu ennen kuin ryhtyy toimimaan.

Syksystä 2024 alkaen Talousjohtamisen suuntautuminen on sulautunut osaksi Talousohjauksen suuntautumista.