opiskelijatarina

Työvoimakoulutuksesta uusia näkymiä oman osaamisen hyödyntämiseen

Janne Kalmari

Janne Kalmari työskentelee Jamk Biotalousinstituutin älymaatalouden tiimissä. Koulutukseltaan hän on matemaatikko (FM), ja aiempaa työkokemusta löytyy tutkimuksen tekemisestä yliopistolta sekä matematiikan jatko-opinnoista että informaatioteknologian puolelta (analytiikka, simulaatiomallinnus, tekoäly, kyberturvallisuus). "Roolini älymaataloustiimissä on datan käsittely ja analysointi, GIS (karttatiedot), sekä simulaatiomallinnus", Janne kertoo.

Janne osallistui vuonna 2022 Kestävä kehitys ja liiketoimintaosaaminen -työvoimakoulutukseen (nyk. Kiertotalous ja vastuullisuus). "Koulutus avasi uusia näkymiä siihen miten voisin omaa osaamistani hyödyntää. Aiempi koulutukseni on hyvin teoreettista, eikä minulle ollut selvää että mihin sitä voisi käyttää. Lisäksi TE-koulutuksen ydinosio, kiertotalous, tuli tutummaksi ja erityisesti sain kanavia tiedon hankintaan aiheesta ja sain käsityksen kehityksen nykytilasta."

Tie vei biotalousalan kehittäjäksi

"En ollut ajatellut biotaloutta vaihtoehtona osaamiseni kautta. Olen ollut biotaloudesta kiinnostunut ennenkin, mutta pidin osaamistani liian teoreettisena että voisin kyetä osallistumaan alan kehittämiseen."

"Biotalous on laaja kenttä missä löytyy runsaasti kehitettävää, uusia ongelmia ratkottavaksi ja tietoa hankittavaksi. Olen päässyt jo sisään kentälle ja nälkä on vain kasvanut syödessä. Luulen että jatkan tutkimuksen tekemistä BTI:llä ainakin vuosikymmenen loppuun ja sitten mahdollisesti siirryn koordinointi tai opetuspuolelle (pikkuhiljaa...)", Janne pohtii.

Kuvassa Janne Kalmari on puhujana Maataloustieteen päivillä Helsingin yliopistossa tammikuussa 2024. Hänen aiheensa oli pellon paikkakohtainen kannattavuuskartta.

 

Kestävä kehitys ja liiketoimintaosaaminen -työvoimakoulutusta tarjotaan vuonna 2024 nimellä Kiertotalous ja vastuullisuus.