uutinen 14.10.2022

Jamkin korkeakouluyhteisö lähtee tavoittelemaan Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu lähtee tavoittelemaan Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä. Opiskelijakunta JAMKO teki asiasta aloitteen, jonka Jamkin johtoryhmä vahvisti päätöksellään elokuussa 2022. Maailmalla on yli 200 Reilun kaupan korkeakoulua, ja Suomessa niitä on kahdeksan. Reilun kaupan korkeakoulut lisäävät yhteisönsä tietoisuutta tuotantoketjujen ongelmista, vastuullisesta kuluttamisesta, taloudellisesta kestävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Reilun kaupan korkeakoulut myös hankkivat vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja tukevat kestävää tuotantoa.

Nainen käsissään reilun kaupan tuotteita

Jamkissa toimii Kestävän kehityksen työryhmä, ja sen aktiivinen opiskelijajäsen Paula Hokkanen teki aihepiiristä opinnäytetyönsä. Opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja korkeakouluilla on käytössä Suomessa ja Euroopassa. Selvityksen tuloksena Jamkille sopiviksi sertifikaateiksi nousivat Reilun kaupan korkeakoulu ja Ekokompassi, joista valittiin ensimmäinen. Hokkanen esitteli työnsä tulokset myös opiskelijakunta JAMKOlle, jonka hallituksessa hän pilotoi uutta Kestävyys- ja vastuullisuusvastaavan pestiä. JAMKOssakin innostuttiin Reilun kaupan korkeakoulun sertifikaatista.

On mukava tehdä työtä arvonimen eteen, kun aloite siihen on lähtenyt omasta tutkimuksesta ja opinnäytetyön tuloksista. Opiskelijan työpanoksella on siten konkreettinen merkitys, ja JAMKOn aloitteet otetaan huomioon Jamkin johdossa”, iloitsee Hokkanen. Nyt hän työstää Reilun kaupan prosessia eteenpäin koko Jamkin korkeakouluyhteisölle.

 

Mitä Reilun kaupan merkintä tarkoittaa? 

Reilu kauppa kansainvälisenä järjestelmänä edistää useita YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteita. Ensimmäinen kestävän kehityksen tavoitteista on köyhyyden poistaminen, mikä on keskeistä Reilun kaupan toiminnalle. Reilu kauppa edistää myös tavoitetta 2: ei nälkää. Näiden lisäksi Reilu kauppa vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon, ihmisarvoiseen työhön, vastuulliseen kuluttamiseen, ilmastotekoihin, rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen sekä kumppanuuteen. Reilun kaupan tuotteen valinnalla kuluttaja edistää useiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Konkreettisesti Reilun kaupan korkeakoulu tarkoittaa Jamkille sitä, että korkeakouluyhteisö sitoutuu käyttämään Reilun kaupan tuotteita (kahvi, tee, banaanit) valikoimissaan, viestii yhteisönä Reilusta kaupasta, osallistuu kampanjoihin, kuten käynnissä olevaan Reilun kaupan viikkoon, ja raportoi toimintaansa vuosittain Reilulle kaupalle.

Reilun kaupan arvonimen saamiseksi tulee korkeakouluyhteisön sitoutua eri osa-alueillaan ja toiminnassaan käyttämään Reilun kaupan tuotteita. Tärkeää ei ole kuinka paljon tuotteita on, vaan yhteisön tiedon lisääminen siitä, miten vastuullisuuteen ja kestävyyteen voi vaikuttaa arkisilla valinnoilla. Varsinkin hintojen noustessa on tärkeää tiedostaa alkupään tuottajien taloudellinen ahdinko, jossa Reilun kaupan sertifioinnilla on suuri merkitys. (Reilu kauppa: Vastuullisuus ei saa jäädä hintojen nousun jalkoihin ). Tuottajille maksetaan aina takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää, joten heidänkin taloutensa on turvattu kustannusten kasvaessa. Reilu kauppa on myös ainoa sertifikaatti, joka tavoittelee elämiseen riittäviä palkkoja. Reilun kauppa on myös monessa tutkimuksessa todettu parhaaksi ja tunnetuimmaksi tuotesertifikaatiksi. (Kaalimaan vartijat 2022; Kantar TNS 2021). 

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän seurakunta ovat jo Reilun kaupan arvonimen saaneita. 

Lisätietoa:

Leena Liimatainen

Kehitysjohtaja, Development Director
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358408219435