Vesivastuullisuus-lyhytkurssi

Tyyni järvi, vähän havupuista rantaa näkyvissä

Tervetuloa oppimaan vesivastuullisuudesta!

Koulutuksessa käydään läpi, mitä tarkoittaa vesivastuullisuus, miten siihen voidaan vaikuttaa ja miksi siitä on tärkeä puhua yrityksen toiminnassa. Vesivastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että yritys kuluttaa vettä kestävästi ympäristön kannalta sekä sitä, että veden käyttö on myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Vaikka Suomessa puhtaan veden riittävyyttä usein pidetään itsestäänselvyytenä, on hyvä tiedostaa omien toimien vaikutukset arvoketjujen eri osissa. 

Vesi on maapallolla niukka resurssi, jonka vuoksi vesivastuullisuus on tärkeää maailmanlaajuisesti ja kansallisesti. Tällä hetkellä ihminen on ottanut käyttöönsä suurimman osan maapallon makeasta vedestä, joten on tärkeää huolehtia vesiluonnon hyvinvoinnista ja makean veden riittävyydestä kaikkien tarpeisiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on nostettu myös vesi ja sanitaatio, koska vesiekosysteemien heikkeneminen on kasvava riski.

Yritykset voivat tehdä erilaisia vesivastuutoimia, jotka voivat olla esimerkiksi turvallisen juomaveden ja sanitaation varmistaminen työntekijöilleen, vesistöjen kunnostushankkeita sekä käyttämällä veden näkökulmasta kestävämpiä raaka-aineita. Vesivastuutoimet voivat yltää niin yritysten toimipaikoilta ympäröivään vesistöalueeseen kuin kansainvälisiin arvo- ja hankintaketjuihin.

Mikro-opinnot suoritetaan DigiCampuksessa käymällä läpi oppimismateriaalit ja tekemällä tehtävät. Opintojen suorittamiseen kuluu n. 5 h. Kurssin myötä tiedät, mitä vesivastuullisuus tarkoittaa ja mitä asioita  omassa organisaatiossa voi ottaa huomioon vesivastuullisuuden parantamiseksi.