Vertaisoppiminen liiketoiminnan tukena

Vertaisoppiminen on oppimisen muoto, jossa yksilöt oppivat toisiltaan, yleensä samankaltaisissa rooleissa tai asemassa olevina. Yrittäjien vertaisoppiminen tapahtuu vertaisryhmissä ja verkostoissa, joissa keskustellaan liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä, jaetaan parhaita käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja maailman muuttuessa.

Yritystarinoita - kuinka oppia verkostoissa -sarjan podcastit

Tutustu vertaisoppimisen moniin muotoihin podcast-sarjassamme. Napakat keskusteluhetket valottavat verkostoissa oppimisen ominaispiirteitä monipuolisesti.

Mitä on vertaisoppiminen

Vertaisoppiminen perustuu kokemusten, tietojen ja taitojen tasa-arvoiseen jakamiseen samanarvoisten tai samankaltaisten ryhmän jäsenten kesken. Vertaisoppimista tapahtuu eri tavoilla ja ympäristöissä. Vertaisoppiminen on meille luonnollisin oppimisen tapa. Se tarjoaa mahdollisuuden saada tukea ja näkemyksiä samankaltaisissa tilanteissa olevilta kollegoilta.

Tärkeimpiä piirteitä yrittäjän vertaisoppimisessa ovat:

  • Osallistujien tunnistettu tarve, tavoitteellisuus ja motivaatio osaamisen kehittämiseen
  • Mahdollisuus ja puitteet luottamukselliselle kohtaamiselle verkostossa. Usein tarvitaan kipinän sytyttäjä ja koollekutsuja.
  • Osallistujien vuorovaikutusosaaminen ja tasavertainen, arvostava kohtaaminen luovat pohjan rikastavalle vertaisoppimiselle. Luottamuksen rakentaminen on edellytys avoimelle keskustelulle ja kokemusten vaihdolle.
  • Tuki ja kannustus: Vertaisoppiminen ja osaamisen kehittäminen lisäävät yrittäjän hyvinvointia.

Vertaisoppiminen voi tapahtua monilla eri tavoilla, kuten säännöllisissä ryhmäkokouksissa, työpajoissa, verkostoitumistapahtumissa tai online-foorumeilla. Yrittäjät voivat laajentaa verkostojaan ja löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja asiakkaita vertaisryhmien kautta. Se voi olla erityisen hyödyllistä aloitteleville yrittäjille ja niille, jotka toimivat aloilla, joilla on paljon kilpailua ja jatkuvaa muutosta. Yhteisön jakama tieto ja kokemus auttavat yrittäjiä menestymään liiketoiminnassaan.

Kysy lisää vertaisoppimisesta:

Pauliina Silvennoinen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504344204

Erica Svärd

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504390821
Myrsky-projekti

Vertaisoppimisen materiaalit on tuotettu osana MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa –hanketta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.