alumnitarina

Tietoturvapäällikön työ on jatkuvaa oppimista

Jari Liesoja

Kansallisissa ja kansainvälisissä yrityksissä kymmeniä vuosia työskennellyt Jari Liesoja piti osaamistaan yllä erilaisilla lyhyillä kursseilla, kunnes kyllästyi ja päätti hakeutua koulutukseen, joka kehittäisi osaamista kokonaisvaltaisemmin. Hakukohteeksi valikoitui Jamkin englanninkielinen kyberturvallisuuden YAMK-tutkinto-ohjelma, josta opiskelupaikka sitten aukesikin.

Jari kertoo hakuvaiheessa vakuuttuneensa opinahjostaan etenkin sijainnin ja opintojen sisältöjen vuoksi. Valmistuttuaan syyskuussa 2023, Jari osaa nimetä suorittamiensa opintojen erityiseksi vahvuudeksi myös johdonmukaisen opintosuunnitelman. Opintojen englanninkielisyyttä suomea äidinkielenään puhuva Jari kertoo tuskin edes huomanneensa. Jari toivookin, ettei opintojen englanninkielisyys liikaa vaikuttaisi muidenkaan hakijoiden valintojen taustalla. Pitkän työuransa aikana Jari kertoo työskennelleensä useissa alan yrityksissä, joissa työkielenä on ollut juuri englanti. Kielitaidon hän uskoo kehittyvän rohkeasti puhumalla, vaikka alkuun hirvittäisikin.

”Englannin puhumisen kanssa ei ole oikotietä onneen, sitä täytyy vain alkaa puhumaan. Suomalaisten kielitasoa kiitellään joka tapauksessa. Väittäisin, että Suomessa kaikki ymmärtävät englantia todella hyvin, ja puhuminenkin tulee nopeasti,” Jari sanoo. 

Ei pelkkää kyberiä

Opintonsa Jari suoritti monimuoto-opintoina, työskennellessään samalla tietoturvapäällikkönä. Yksi Jarin työtehtävistä on seurata alan ajankohtaisia ilmiöitä, uutisia ja mahdollisia muutoksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. ”Kaikki ei ole pelkkää kyberiä, ja siksi pitää katsoa myös kokonaisuutta. Silloin rakentaa omaa tilannekuvaa, ja näkee minne siellä kyberissäkin pitäisi suuntautua.” Jarin mukaan juuri nyt päätään nostaa esimerkiksi uudet teknologiat ja tekoäly, mutta tekoälyn saralla loistavia kyberosaajia ei toistaiseksi ole kovin paljoa.

”Jälkikäteen ajateltuna, nyt jos voisin päättää, ottaisin vapaasti valittaviksi opinnoiksi kursseja tekoälystä,” Jari pohtii opintojen aikana tekemiään valintoja.

Tekoälyä Jari saattaakin tulevaisuudessa vielä opiskella, sillä hänen omien sanojensa mukaan on epätodennäköistä, että suoritettu tutkinto jäisi viimeiseksi. Hänen mukaansa, ”jos meinaa tehdä kyberpuolella töitä, se on hyvässä ja huonossa jatkuvan oppimisen tie. Kokemuksen ja koulutuksen määrästä huolimatta, tavalla tai toisella jatkuvaa opiskelua täytyy pitää yllä”.

Opinnäytteenä itselle merkityksellinen aihe

Jari kertoo tutkimuksellisen perspektiivin kasvaneen opintojen aikana. Tutkimuksellisia taitoja hän pääsi soveltamaan myös omaa opinnäytetyötä kirjoittaessaan. Saatuaan nyt opinnäytteensä valmiiksi, hänellä on jakaa vinkkinsä heille, jotka ovat vasta aloittamassa opinnäytetyöhön liittyvää urakkaa.

”Pyri löytämään itsellesi mahdollisimman mielenkiintoinen aihe. Jos olet työelämässä ja pystyt löytämään työyksikkösi toiminnasta oikein mielenkiintoisen aiheen, valitse se,” Jari vinkkaa. ”Siinä on se kiva puoli, että asia jää elämään. Opinnäytetyön ei tarvitse olla vain kertaluontoinen kirjoitettu paperi.”

Jarin opinnäytetyön aihe muotoutui opintojen edetessä ja toisten kanssa keskustellessa. Jari mainitseekin opintojen hyvänä puolena vielä uudet näkökulmat, joita opiskelu on tuonut mukanaan. Kiitosta uusien näkökulmien karttumisesta hän antaa etenkin kanssaopiskelijoille. ”Ryhmätyön voima on ihan mieletön, jopa yksi parhaita puolia opinnoissa,” Jari sanoo.