opiskelijatarina

YAMK-tutkinto avasi Maikelle uusia uramahdollisuuksia työpaikalla

-

”Vihdoin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa monimuoto-opiskeluna!” 

Suunnilleen näillä sanoilla iloitsin vuoden 2018 keväällä, kun näin Jamkin mainoksen verkossa. Erityisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mielenkiintoni herätti mahdollisuus suorittaa tutkinto matkailu- ja palveluliiketoiminnassa. Olen työskennellyt jo vuosia matkailualalla opiskeltuani urani alkuvaiheessa matkailua. Haaga-Helian ammattikorkea-koulussa suoritin kuitenkin tradenomitutkinnon ja havaitsin, että tutkinnot olivat yhdistettävissä. Puntaroin mielessäni elämäntilannettani ja totesin, että aika olisi nyt otollinen – jos en tekisi sitä nyt, en siihen muulloinkaan enää ryhtyisi.

Monimuoto-opiskelu mahdollisti pitkäaikaisen haaveen toteuttamisen

Olin kaavaillut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hankkimista jo monta vuotta, mutta elämäntilanteeni vuoksi se ei ole ollut mahdollista – toisaalta tämän kaltainen monimuoto-opiskelukaan ei ole aiemmin ollut mahdollista. Yön yli mietittyäni päätin hakeutua Jamkiin. Yllätyksekseni myös pääsin kouluun ja aloin vakavissani miettimään, mitä se tarkoittaisi käytännössä. En löytänyt mitään esteitä opintojen aloittamiselle, koska perheenikin tuki minua asiassa. Tunsin melkoista sisäistä ylpeyttä päätösteni myötä!

Opiskelut alkoivat ja herättivät minussa sinnikkään taistelijan. Luin yön myöhäisiin tunteihin saakka muiden jo mentyä nukkumaan. Huomasin kuitenkin pian, etten meinannut saada enää unta lukemisen jälkeen. Minun oli asetettava itselleni rajat lukemisen suhteen, etten polttaisi itseäni loppuun. Tein itselleni säännöllisen ohjelman kalenteriin, johon merkitsin kaikkien tehtävieni aikataulutukset ja harrastukseni, jonka avulla rytmitin lukemiseni.

Opiskelukavereista tukea työn, arjen ja opintojen tasapainottamiseen

Henkisen hyvinvointini kannalta minulle oli erityisen tärkeää saada vertaistukea. Työpaikallani Finavialla moni työkavereistani opiskeli kanssani samaan aikaan eri aloilla. Saatoimme keskustella pitkään eri kurssien sisällöistä ja vaihtaa kokemuksia luennoista, oppimateriaalista, ryhmätöistä sekä ajoittaisesta uupumuksesta. Huomasimme, että me kaikki kamppailimme ajan jakamisessa työn, arjen ja opintojen kesken – joka ei ole aina helppoa, etenkään, jos perheessä on pieniä lapsia. Syksyn pimeinä tunteina tuntui joskus siltä, että etenkin monimuoto-opiskelijana jäi opintojen kanssa aivan yksin. Tunne korostui, kun koneen kanssa ilmeni teknisiä ongelmia tai kun kursseilla piti ottaa haltuun jokin uusi järjestelmä. Kun aika ei tuntunut muutenkaan riittävän, oli usko näissä tilanteissa vähällä mennä. Opiskelijoiden kesken luodut WhatsApp-ryhmät olivat kuitenkin pelastus. Niiden avulla viestit meidän opiskelijoiden välillä kulkivat helposti ja nopeasti. Myös opintoihin kuuluvat ryhmätyöt toivat toivottua vertaistukea ja luottamusta tekemiseen.

Tähtäimessä uusia suuntia uralla

Tavoitteeni opiskelulle oli kehittyä työssäni ja uuden osaamisen myötä hakeutua uusiin tehtäviin. Olen työssäni Finavialla kahden vuosikymmenen ajan vaihtanut työtehtäviäni eri yksiköissä, mutta nimikkeeni on pysynyt samana. Uskon tutkinnon tuovan elämääni uusia mahdollisuuksia, sillä se on antanut minulle paljon uutta tietoa sekä luottamusta omiin kykyihini.

Noin 1,5 vuoden opiskelun jälkeen voin tyytyväisenä todeta suorittaneeni opinnot kohtuullisen hyvillä arvosanoilla ja nopeassa aikataulussa. Opiskeluni myötä olen saanut työpaikallani uusia projektiluontoisia haasteita, jotka liittyvät asiakaskokemukseen. Kehitämme matkustajien asiakaskokemusta kouluttamalla henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneitamme asiakaspalvelun parista. Opinnäytetyössäni perehdyin asiakaskokemukseen lentoyhtiöiden kannalta ja työni kautta löysin kriittisiä kohtia, joita pitäisi kehittää, jotta Finavia voi palvella paremmin myös lentoyhtiöasiakkaitaan. Opinnäytetyöni kehitti myös ammatillista osaamistani – sain sen kautta monipuolisesti tietoa lentoliikenteen toiminnasta, toimintaympäristöstä ja säännönalaisuuksista.

Uudesta osaamista tukea urakehitykseen

Opinnoistani olen ennen kaikkea saanut hyödyllistä tietoa mm.

• palveluliiketoiminnasta ja sen johtamisesta,
• palveluyrityksen toimintaympäristön laajuudesta,
• verkostoitumisesta ja verkostojen kehittämisestä,
• palvelumuotoilusta,
• projektijohtamisesta,
• vastuullisuudesta ja
• markkinoinnista.

Näillä osaamisilla voin ponnistaa uusille urille ja hakeutua tehtäviin, joita en aikaisemmin voinut tai tohtinut hakea. Koen saaneeni opintojen myötä uusia voimia tekemiseeni ja rohkaistuneeni hakeutumaan toisenlaisiin tehtäviin – jopa mukavuusalueen ulkopuolelle. Opiskeluani en kuitenkaan jätä tähän, vaan pidän huolen myös jatkossa siitä, että pysyn kehityksessä aktiivisesti mukana.

Maikke Palander (restonomi (YAMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta), on työskennellyt Finavialla johdon assistenttina vuodesta 1999. Hänen osaamisensa on painottunut vaativiin johtoa avustaviin tehtäviin, tilaisuuksien ja kokouksien järjestelyihin sekä markkinoinnin, viestinnän ja asiakaskokemuksen projekteihin. Viimeisimpänä hän on ollut kehittämässä Finavian matkustajien asiakaskokemusta ja on mukana Finavia Experience Academy -työ- ja ohjausryhmissä. Maikke aloitti opiskelut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa syksyllä 2018 ja hän valmistui 31.3.2020. Opinnäytetyönsä hän teki työnantajansa toimeksiantona, ja sen aiheena oli Finavian uuden lentoyhtiön palveluprosessin kehittäminen. Maikke asuu Helsingissä ja hän on naimisissa. Hänellä on yksi alaikäinen ja kaksi aikuista lasta sekä koira. Vapaa-aikansa hän viettää koiran kanssa ulkoillen, urheillen, käsitöitä tehden, kieliä opiskellen ja lukien.