opiskelijatarina

Samuli työllistyi harjoittelupaikkaansa jo opintojen aikana

Samuli muutti Jyväskylään yhdessä avovaimonsa kanssa syksyllä 2017 opintojen perässä. Ennen Jyväskylää hän oli asunut koko elämänsä Kouvolassa. Opiskelen tällä hetkellä kolmatta vuotta tietojenkäsittelyn tradenomiksi.

-

Opintoja edelsi tulevaisuuden mietintäjakso töiden parissa

Ennen Jamkia Samuli työskenteli noin neljä vuotta pikaruokaravintola-alalla pelkällä ylioppilastodistuksella: "En tässä vaiheessa vielä tiennyt omia jatkosuunnitelmiani", Samuli kertoo. "IT-ala oli aina ollut houkutteleva, ja huomasin että Jamkilla olisi mahdollisuus päästä opiskelemaan IT-tradenomiksi. Jamkin www-sivuilta luin, että valmistuneet voisivat työskennellä esimerkiksi web-sovelluskehittäjänä!"

Vaikkei Samulilla ollut tuossa vaiheessa vielä tarkkaa käsitystä siitä, mitä opiskelu tulisi sisältämään, hän päätti hakea opiskelemaan. Opiskelua Jyväkylässä puolsi myös se, että Samulin avovaimo oli saanut Jyväskylän yliopistolta paikan. "Laitoin IT-tradenomin hakulomakkeeseen ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, mutta en uskonut pääseväni kyseiseen tutkinto-ohjelmaan. Olinkin todella iloisesti yllättynyt, kun pääsin opiskelemaan haluamaani alaa", Samuli muistelee.

Opinnot olivat välillä haastavia, mutta sitäkin enemmän palkitsevia

Samuli muistelee, kuinka opiskelu oli alussa haastavaa varsinkin ohjelmointiin liittyvillä kursseilla. Samaan aikaan opiskelu oli kuitenkin myös erittäin palkitsevaa. Samuli kuitenkin huomauttaa, että kokee itse parhaan tuloksen syntyvän myös koulun ulkopuolisella itseopiskelulla: "Kontaktiopetuksen lisäksi tarvittiin myös paljon tuntien ulkopuolista itseopiskelua. Sainkin alussa paljon apua opettajilta sekä koulukavereiltani ohjelmointiin liittyvissä kysymyksissä. Samalla huomasin, että opin parhaiten tekemällä tehtäviä yksin tai pienen porukan kanssa. Ohjelmointialalla on siis tehtävä paljon töitä pärjätäkseen työelämässä."

Mieluisimmiksi asioiksi opiskelussa Samuli nostaa onnistumisen tunteen sekä vaikeimpienkin teknologioiden ymmärryksen. Näihin Samuli pääsi käsiksi erityisesti toisen opiskeluvuoden lopussa toteutettavassa Ticorporate-opintojaksossa: "TiCorporate-tuotekehitysprojektissa pääsimme 4-5 opiskelijan tiimeissä tekemään web-sovelluksen, mobiiliapplikaation tai pelin. Tekemiseen varattiin aikaa viisi kuukautta. Jokaisessa tiimissä piti olla vähintään yksi kehittäjä, liiketalousvastaava sekä Scrum Master. Tiimien perustamisen ja projektien valintojen jälkeen saimme täysin vapaat kädet. Valitsimme itse teknologiat ja toimintatavat sekä teimme toimintasuunnitelman", Samuli kuvailee.

Samulin tiimi päätyi toteuttamaan oluisiin keskittyvän sovelluksen: "Perustimme porukan kesken mobiiliapplikaation nimeltään Pint.it. Kyseessä oli oluisiin keskittyvä sosiaalinen media, jossa käyttäjät pystyivät julkaisemaan sisältöä sekä tykkäämään ja kommentoimaan toisten julkaisuja. Kyseinen sovellus toi erittäin hyvän lisän portfoliooni". Portfoliomerkinnän lisäksi Samuli kokee kokonaisuuden antaneen hänelle myös parempia valmiuksia työelämään, erityisesti ohjelmoinnin saralla: "Toimin projektissa ohjelmointivastaavana eli otin vastuun teknologisesta toteutuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä", hän tarkentaa.

Harjoittelu ohjelmointiyrityksessä johti kokoaikaiseen työpaikkaan

Samuli aloitti opintoihin kuuluvan harjoittelun heinäkuussa 2019 Jyväskylässä sijaitsevassa ohjelmointiyritys Aitio Finland Oy:ssä: "Työni sisälsi pääasiassa ohjelmointia suoraan asiakkaille", Samuli avaa. Kun harjoitteluni loppui helmikuussa 2020, Samulille tarjottiin kokoaikaista ohjelmistosuunnittelijan paikkaa, joiden ohessa hän suorittaa opintojaan loppuun: "Toiveenani on jatkossakin työskennellä ohjelmistosuunnittelijana yhtenä tiimin jäsenenä. Tulevaisuuden haaveeni onkin jo siis toteutunut", Samuli naurahtaa ja jatkaa: "Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin IT-alalla."