artikkeli

Sammon taonta II kruunasi SamPo-projektin vuoden

Sammon taonta II -tilaisuus järjestettiin 15.12.21 etäyhteyksien välityksellä. Tavoitteena oli kertoa SamPo-projektin toiminnasta sekä antaa puhtia ja rytmiä kehittämistyöhön.

Ensimmäisen Sammon taonta -tilaisuuden tapaan myös Sammon taonta 2 aloitettiin kauniilla musiikkiesityksellä. Tällä kertaa osallistujat saivat nauttia Aino Vuorenmaan ja Tatu Lehdon musiikkiesityksestä. Sammon taonta II:ssa juontajina toimivat projektipäällikkö Merja Kurunsaari sekä asiantuntija Seija Eskola.

Tilaisuuden varsinainen ohjelma käynnistettiin SamPo-projektin kuulumisilla. Kurunsaari ja Eskola avasivat tilaisuuden osallistujille projektin etenemistä, tähän mennessä tehtyjä toimenpiteitä sekä mitä on luvassa tulevaisuudessa. Selkeä teema, joka projektin piloteissa on noussut opiskelijan äänen esiin tuominen ja huomioiminen moniammatillisessa yhteistyössä.  Kaikessa toiminnassa tulisi kuulla ja ottaa huomioon opiskelijoiden omat näkemykset käsiteltävistä aiheista.

Juhlapuhujana toimi Ammattiopisto Spesian erityisen tuen asiantuntija Maarit Sorjonen. Sorjosen puheen otsikkona oli Silloin kun kävelimme tarinaasi - positiivisen pedagogiikanlähestymistapoja opiskelijan osallisuuden tukemiseen. Sorjonen pohti puheenvuorossaan ihmisen kukoistamista. Mikä lopulta saa ihmisen kukoistamaan? Sorjonen listasi kukoistamisen taustaelementeiksi muun muassa myönteisyyden, uppoutumisen, ihmissuhteet ja merkityksellisyyden. Kukoistamisen tukeminen on tärkeää erityisesti nuorten ihmisten kohdalla. Sorjosen juhlapuhe alleviivasi SamPo-projektin tavoitteiden merkityksellisyyttä ja työn arvokkuutta.

Seuraavana Sammon taonnassa ääneen pääsivät eri oppilaitosten edustajat. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Seinäjoen koulutusyhtymä Sedu, Jyväskylän palvelualan opisto Jypao ja Ammattiopisto Spesia olivat kaikki päässeet tahoillaan hyvin vauhtiin projektin toteutuksessa. SamPo-projektin toimenpiteitä on toteutettu kuluneen vuoden aikana oppilaitoskohtaisesti, mutta yhteisenä kantavana teemana oli kaikilla toimijoilla ollut opiskelijoiden kohtaamisen merkityksellisyys ja eri toimijoiden yhteistyön tärkeys. Opiskelijoiden kohtaaminen ja heidän tarpeidensa kuuleminen koettiin yhdeksi SamPo-projektin tärkeimmistä aikaansaannoksista.