artikkeli

Työpaja 3: Ennakkomateriaalit tutustuttavaksi

 

  • Opinnoista töihin - opas ammatillisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten ammattilaisille opiskelijoiden työllistymisen tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 13/2018 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161227

 

  • Fokus- hankkeen tuloksia, materiaaleja: Ohjaten uralle kysely https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/menetelmat/ohjaten-uralle/ Parkkila M, Peltonen K, Poutiainen E. Erityistä tukea opinnoissa tarvitsevat nuoret hyötyvät tuesta myös työelämään siirtyessä. Tutkijablogi, 14.12.2017. https://kuntoutussaatio.fi/2017/12/14/erityista-tukea-opinnoissa-tarvitsevat-nuoret-hyotyvat-tuesta-myos-tyoelamaan-siirtyessa/

 

 

  • Vates-säätiö edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja pysyä työssä vates.fi

 

  • Aalto, A., Eskola, S. ja Karlsson, K. 2007. Polkuja työelämään. Invalidiliiton julkaisusarja.