artikkeli

Mitä AIRE-projektissa tehtiin syksyllä 2021

Botit & kuntoutuksen maailma - siinäpä paljon uutta mielenkiintoista opittavaa 

Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektin työ chatbottien kehittämiseksi kuntoutuksen toimintaympäristöön on avannut eteemme mielenkiintoisen maailman! Mitä havaintoja olemme tehneet nyt, kun ensimmäinen projektisyksy 2021 on takana?

Kokonaiskuvan rakentaminen ja ymmärryksen lisääminen keskustelevan tekoälyn (chatbottien) hyödyntämisestä kuntoutuksessa on käynnissä. Olemme etsineet tietoa eri lähteistä ja onkin ollut mukava huomata, että verkosta löytyy varsin hyvin aihepiiriä koskettavia sisältöjä. Digitaalisuuden ja tekoälyn hyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat vahvasti mukana myös sotealalla. Useat toimijat tekevät kehittämistyötä aiheen parissa, joten verkottuminen, yhteistyö ja tiedonvaihto on tärkeää.

Meitä kaikkia haastavasta koronatilanteesta olemme hyötyneet siinä mielessä, että ajalle luontainen etäily on tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden osallistua aihetta koskettaviin webinaareihin tehokkaasti omalta työpisteeltä. Webinaareissa meillä on ollut mahdollisuus kuulla ajankohtaisia keskusteluja useista näkökulmista - tämä on tarjonnut meille todella hyvän areenan tiedonsaatiin näin projektin alkumetreillä.

Teemme kaikista kokoon haalituista tiedoista ja kokemuksistamme kirjallisuuskatsausta, joka julkaistaan digitaalisena versiona projektin hieman myöhemmässä vaiheessa. Havaintojamme tulemme kuitenkin nostamaan esille eri kanavissa jo alkaen keväästä 2022, kun työ chatbottien parissa etenee hieman enemmän käytännön tasolle. 

Aloitimme syksyllä kuntoutusalan toimijoiden rekrytoinnin mukaan projektiin. Bottien kehitystyötä ei voi menestyksekkäästi tehdä irrallaan kohderyhmän arjesta, tutkijoiden ja testaajien kammioissa. Haluamme luoda uutta kuntoutuksen digitaalista palvelua siten, että se palvelee kohderyhmäänsä ihmislähtöisesti ja kohderyhmän tarpeet mahdollisimman hyvin huomioiden. Näemme, että eri kokoisilla kuntoutusalan toimijoilla on erinomaiset mahdollisuudet oman liiketoiminnan kehittämiseen ja jopa kasvattamiseen, kun vain rohkeasti lähtee hyödyntämään digitaalisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia omassa palvelussaan. 

AIRE-projektilla on käytössä tekniikaltaan RASA & Botfront -yhdistelmäinen bottialusta, johon tiimimme on päässyt perehtymään vuoden 2021 lopulta alkaen. Olemme tehneet pienimuotoisia ensimmäisiä chatbotteja, jotka kykenevät vastamaan niille esitettyihin lyhyisiin ja yksinkertaisiin kysymyksiin. Samalla olemme opetelleet botin kouluttamisen perusteita kuntoutuksen toimintaympäristöön. Oppimista on tapahtunut molemmin puolin, sekä ihmisellä että koneella.

Mitä kuntoutukseen liittyvää ihminen saattaa botilta kysyä? Miten botti vastaa siten, että vastaus on oikeanlainen? Mitä kone voi oppia ja miten sitä on paras opettaa? Kerrottakoon, että välillä bottimme ovat onnistuneet tehtävässään, mutta välillä ihmisen niille esittämien kysymysten (eli luonnollisen kielen) tulkinta on mennyt metsään. Aivan kouluttamisensa alkumetreillä oleva "eskaribotti" saattaa tarjota huvittavia ratkaisuja ihmisen kysymyksiin. Näille lapsuksille voi kuitenkin nauraa, sillä harjoitteluun ja pilotointiin kuuluvat hassut sattumukset. Niistäkin opitaan ja uuden kehittämistyön pitää olla myös hauskaa.

---------------------

AIRE-projektin aihepiirin ja sisältöjen seuraaminen onnistuu somessa #AIREhanke. Lisää tietoa koko projektista ja tekemisestämme löytyy jamk.fi/aire -kotisivuillamme. 

Kirsi Heiskanen

Asiantuntija, Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405942880