artikkeli

Fiksut chatbotit syntyvät yhteistyössä

Puoli vuotta Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektia on nyt takana ja puolitoista vuotta edessä. Mitä olemme oppineet? Ainakin sen, että chatbottien kouluttaminen on sekä mukavaa että haastavaa hommaa. Onneksi työtä ei tarvitse tehdä yksin, vaan yhteistyössä kuntoutusalan ammattilaisten ja heidän asiakkaittensa kanssa. Chatbotin kehitystyössä AIRE-tiimiä ohjaa ajatus, että botista tuskin tulisi hyvää ja osaavaa asiakaspalvelijaa ilman kosketuspintaa kuntoutuksen todelliseen arkeen. 

Dekoratiivinen kuva - Chatbotilla aivot

Aire-projektin alkukevät on ollut aikamoista huisketta ja ilmassa on todellista tekemisen meininkiä. Olemme harjoitelleet lisää bottikuiskaamisen saloja. Ihmetelleet porukalla miten botti välillä toimii hienosti. Sitten hetkeä myöhemmin olemme raapineet päitämme ja koittaneet yhdessä ratkaista, että miksi se ei nyt toimikaan kuten pitäisi. Botin toimintalogiikan ymmärtäminen vie aikaa ja vaatii opettelua! Boteissa saattaa olla myös yllättäviä bugeja eli virheitä, jotka estävät sitä toimimasta odotetulla tavalla. Silloin bottia korjataan ja testataan - saatiinko siitä toimiva, vai onko tehtävä vielä "tiketti" järjestelmätukeen. Joskus ongelmat ratkeavat nopeasti, joskus niiden setvimiseen menee yllättävän paljon aikaa. Sellaista se on, kun kehitetään uutta!

Olemme osallistuneet Kelan Sotebotti-verkoston ja Valtiovarainministeriön AuroraAI-chatbotyhteisön tapaamisiin. Näissä tilaisuuksissa olemme kuulleet paljon mielenkiintoista kokemusperäistä tietoa bottimaailmasta. Tiedonvaihto on ollut kullanarvoista, sillä siten voidaan napata omaan matkaan parhaita käytäntöjä ja välttää omassa tekemisessä kenties jotain karikoita. Verkostoihin liittyessä on ollut silmiä avaavaa ja ehkä hieman yllättävää myös se, miten paljon tällä hetkellä Suomessa kehitetään chatbotteja erilaisia palveluita tukemaan. Botit tulevat! Oletko sinä valmis?

Olemme pohtineet kuntoutusalan toimijoiden kanssa, minkälaisia kuntoutujaryhmiä ja kuntoutumisen prosesseja AIRE-projektissa kehitettävät botit palvelisivat parhaiten. Botti voisi auttaa ihmisiä esimerkiksi kuntoutukseen hakeutumisessa, kuntoutumisen seurannassa, palautumisessa tai vaikka itsehoidossa. Botti saattaisi sopia myös osaksi etäkuntoutusta. Se, mitä kaikkea botti voisi tehdä helpottaakseen ihmisen arkea, kirkastuu, kun aloitamme konkreettisen yhteistyön kumppaneidemme kanssa. Projektin edetessä tulemmekin kertomaan, kenen kanssa bottia kehitämme ja mitä oppeja tästä yhteistyöstä karttuu. 

Sen lisäksi, että teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, tavoitteenamme on lisätä AIRE-kotisivuillemme botti tai pari. Haluaisimme osallistaa kaikkia botin kouluttamisesta kiinnostuneita opetustyöhön. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sivuillamme vierailevat ihmiset voisivat kysyä botilta esimerkiksi niska- ja hartiaseudun vaivoihin liittyviä helppoja kysymyksiä. Me bottikouluttajat täällä Jamkissa saisimme arvokasta tietoa siitä, minkä tyyppisiä kysymyksiä botilta kysytään ja kouluttaa botista koko ajan fiksumpaa sille kirjoitettujen kysymysten ja viestien pohjalta. Tätä työskentelymallia kutsutaan joukkoistamiseksi ja se soveltuu mainiolla tavalla mahdollisimman monia ihmisiä osallistavaan toimintaideologiaamme. 

---------------------

AIRE-projektin aihepiirin ja sisältöjen seuraaminen onnistuu somessa #AIREhanke. Lisää tietoa koko projektista ja tekemisestämme löytyy jamk.fi/aire -kotisivuillamme. 

Kirsi Heiskanen

Asiantuntija, Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405942880