artikkeli

Liikuttavat kokeilut käynnissä oppilaitoksissa

Mieli liikkeelle -pilottihankkeissa on kevään ja alkusyksyn 2022 aikana toteutettu iso joukko opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimintoja liikkumisen keinoin. Tutkimusten mukaan liike vaikuttaa mielialaan, jaksamiseen ja oppimiseen, ja etenkin yhdessä liikkuminen ruokkii positiivista kierrettä. 

 

Pilottihankkeet toimivat ympäri Suomea toisella asteella ja korkeakoulussa. Mukana ovat Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Turun kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Seuraavaksi esitellään kolmen alkuvuonna 2022 aloittaneiden hankkeiden erityispiirteitä ja vahvuuksia.

Kolme henkilöä lenkkareissa ja trikoissa nousevat metsäistä polkua ylämäkeen. Kuvassa näkyvät vain henkilöiden jalat.

Helsingin liikuntacoachit osana liikkumisen palvelupolkua

Neljä kokopäiväistä liikuntacoachia on jalkautunut Helsingissä viiteen kaupungin lukioon ja neljään Stadin aikuis- ja ammattiopiston yksikköön tavoitteenaan liikkumisen lisääminen. Liikuntacoach-toimintamallin ehdoton vahvuus on se, että mallin myötä oppilaitoksissa työskentelee helposti lähestyttäviä aikuisia, jotka kohtaavat opiskelijoita arjessa ystävällisesti ja kannustavasti sekä toimivat yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Turvallisuus, luottamus ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat keskiössä. 

Coachit toteuttavat liikunnallisia ryhmä- ja yksilöohjauksia sekä kertovat liikkumisen hyvinvointivaikutuksista oppilaitoksissa. Lisäksi he kouluttavat liikuntatutoreita ja tukevat heidän toimintaansa muun muassa välituntiliikuttajina. Coachit ovat osa opiskeluhuoltoryhmää ja sitä kautta uudenlaista liikkumisen palvelupolkua. Tarkoituksena on, että opiskeluhuollon ammattilainen kannustaa tukea tarvitsevia opiskelijoita osallistumaan oppilaitoksen liikkumistoimintoihin. Opiskeluhuollon lisäksi siltoja rakennetaan Helsingin kaupungin liikuntapalveluihin. Esimerkiksi lajiesittelyiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua turvallisesti ja helposti kaupungin matalan kynnyksen toimintaan. 

Oulun OSAO myllää oppilaitoksen ajattelutapoja ja tottumuksia 

OSAO:n hankkeessa on keskitytty koulutuksen keinoin sitouttamaan henkilöstöä aktiiviseksi muutoksen tekijäksi. Muutoksen alku lähtee oivalluksista: "Ei me olla yhtään tajuttu, että tämä on näin tärkeä asia", sanoitti eräs liikkumista ja sen hyvinvointivaikutuksia pohtinut opettaja.

Hankkeessa on kehitetty opiskelijoiden mieltä ja hyvinvointia tukeva omaopettajan toimintamalli. Kantavana ajatuksena on, että oma opiskeluryhmä olisi turvallinen paikka liikkua. Toisaalta yhdessä tekeminen lisäisi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä kautta kiinnittymistä opintoihin. Samasta näkökulmasta liikkumista on sisällytetty osaksi erityistä tukea tarvitsevien ryhmien toimintaa. Liikettä on lisätty myös ammatillisiin opintoihin. Muun muassa autoalan opiskelijat ovat saaneet käyttöönsä liikkumisvälineitä. 

Toimintamalleissa panostetaan opiskelijoiden osallisuuteen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nuorten toimijuus oli keskiössä myös noin 80 opiskelijaa tavoittaneessa E-Excellence-tapahtumassa, jossa opiskelijat pohtivat keskeisiä opiskeluhyvinvoinnin tekijöitä ja toiveita pienryhmissä. Parhaat ideat toteutetaan!

Xamk luottaa opiskelijoiden osaamiseen

Xamkin Äxöniä korkeakouluihin -hanke on Mieli liikkeelle -pilottihankkeista ainoa, jossa toimintaympäristönä on korkeakoulu. Hankkeessa on mukana kaikki Xamkin kampukset: Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna. Painopisteenä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta liikkuvamman toimintakulttuurin luomiseksi.

Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen on sisällytetty osaksi eri alojen opintoja. Opiskelijat ovat toteuttaneet monenlaista liikkumista edistävää toimintaa, esimerkiksi luontoliikuntaa ja hyvinvointineuvontaa. Lisäksi he ovat tehneet opiskeluympäristöä aktiivisemmaksi suunnittelemalla taukoliikuntapisteitä ja tekemällä vinkkilistoja opetustiloihin istumisen tauottamiseksi. 

Opiskelijalähtöisellä toiminnalla on paljon mahdollisuuksia: opiskelijat saavat käytännön työkokemusta ja samalla tieto toiminnasta voi levitä tehokkaammin opiskelijoiden kesken. Parhaassa tapauksessa opiskelijat innostavat muutokseen myös oppilaitosten opettajia ja muuta henkilöstöä. Opiskelijoiden toteuttama vertaistoiminta on myös osa opiskeluelämää, jossa korostuu yhdessä tekeminen liikunnan avulla. Vaikka ei pitäisikään liikunnasta, opiskelijat pitävät yleensä yhdessä tekemisestä.

Yhteisöllisyyttä ja rauhoittumista

Tänä syksynä hankkeissa on lähtenyt todellinen vauhti päälle. Mukaan Mieli liikkeelle -hankeporukkaan on saatu myös Oulun ja Turun kaupungit hankkeet. Aika ei voisi olla otollisempi opiskelijoiden hyvinvoinnin vaalimiselle. 

Huomionarvoista tässä hetkessä on, että joillekin opiskelijoille yhteisöihin palaaminen on ollut vaikeaa – kynnys kohtaamisiin pandemian erityisolojen jälkeen on noussut korkeaksi ja saattaa tuntua raskaalta. Yhteisöllisyyden rakentaminen ja ryhmäytyminen ovat nyt kaiken keskiössä. Toiminnallisen yhdessä tekemisen kautta voidaan luoda turvallisia ryhmiä, joissa on mukava olla ja opiskella. Lisäksi opiskelijat itse ovat toivoneet keinoja ja mahdollisuuksia palautumiseen ja rauhoittumiseen. Liikkuminen ja erilaiset keholliset menetelmät ovat siihen oivia välineitä. 

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuus toteutetaan 15.12.2021–30.6.2023 osana koronapandemian tukitoimia. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Lue lisää Mieli liikkeelle -hankkeesta

Teksti

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494

Saara Koskinen

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066