opiskelijatarina

Kirsin varhaiskasvattajan sosionomiopinnot onnistuvat omalta kotipaikkakunnalta

Teksti
Tytti Pintilä
Kuva
Kirsi Ruukki-Viinikka

Keuruulaisen varhaiskasvattajan Kirsi Ruukki-Viinikan elämään on aina kuulunut opiskelu. Lähihoitajasta sosionomiksi -opintopolun kautta Kirsi on saanut paljon uusia eväitä omaan työhönsä, ja sosionomin työkentän laajat mahdollisuudet ovat tehneet vaikutuksen. ”Opinnoissa kiinnostaa aivan kaikki ja opintojen parissa voimaantuu!”

Kirsi Ruukki-Viinikka seisoo aurinkoisessa lumihangessa ja katsoo suoraan kameraan

Opinnot ovat elämäntapa

Keuruulainen Kirsi Ruukki-Viinikka on vuorotyötä tekevä varhaiskasvattaja. Perheeseen kuuluu puolison lisäksi kolme lasta ja koti sijaitsee maaseudulla. ”Kun saapuu kotiin metsän ja lumen keskelle, työasiat unohtuvat nopeasti”, Kirsi hymyilee.  

Kirsin elämään on opiskelu kuulunut oikeastaan aina. Lukion jälkeen hän opiskeli lähihoitajaksi, sillä sosiaaliala kiinnosti. Varhaiskasvatustyön ohella hän on täydentänyt omaa osaamistaan muun muassa avoimessa korkeakoulutuksessa. Kasvatustieteiden perusopintokokonaisuuden lisäksi Kirsi on opiskellut esimerkiksi Monimuotoinen lapsuus -opintokokonaisuuden Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. ”Tästä kokonaisuudesta sain hyvin eväitä omaan työhöni”, hän kiittelee.  

Lähihoitajasta sosionomiksi

Haettuaan yliopistoon varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen ilman toivottua tulosta Kirsi tutki muita mahdollisuuksia pätevöittää itseään varhaiskasvatuksen alalla. Samaan aikaan hän sai työnantajalta vinkin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toteutettavasta lähihoitajasta sosionomiksi -opintopolusta ja innostui. ”Nopeus oli valttia ilmoittautumisessa. Onneksi olin nopeimpien joukossa, ja avoimen ammattikorkeakoulun opintopaikan saaminen tuntuikin lähes lottovoitolta!”

Ensimmäinen vuosi sosionomin opinnoista tehtiin polkuopintoina Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keuruulla oli oma opintoryhmä, joka kokoontui muun muassa uimahallin tiloissa. Oma whatsapp-ryhmä tarjosi myös arvokasta tukea ja tsemppiä opintoihin. 

Kirsi korostaa vertaistuen merkitystä. Yhdessä tehdyt oivallukset ja opintotehtävät siivittivät opintoja eteenpäin, vaikka välillä opiskelu tuntui raskaalta kaiken muun elämän ohella. Ryhmässä oli vahvana tavoitteena pitää opintotehtävien numeroarvosanat riittävän korkeina. Opintomenestyksellä oli merkitystä väylähaussa tutkintoon.  

Sosionomin monipuolinen työkenttä

Toisena vuonna sosionomin opinnot jatkuivatkin tutkinto-opiskelijana, ja opintoryhmässä oli sekä suoraan lukiosta tulleita että pitkään työelämässä olleita. Pienryhmistä tulikin entistä monimuotoisempia ja käynnit Jyväskylän kampuksella lisääntyivät. Lähiopintopäivät osoittautuivat hyviksi, vaikka aluksi etäopintoihin tottuneet työssäkäyvät opiskelijat matkustuksen mielekkyyttä pohtivatkin. Opintojen edetessä Kirsi on päässyt perehtymään sosionomin laajoihin työllisyysmahdollisuuksiin ja kertoo tämän polun tarjonneen enemmän kuin aluksi odottikaan.  

Korkeakoulutuksesta ollut jo nyt hyötyä, sillä sosionomiopintojen kautta on vuorohoidossa voinut tarkastella asioita uusista, palvelupolkua kehittävistä näkökulmista. ”Varhaiskasvatus tarvitsee sosionomin osaamista ja laaja palveluverkosto on välttämätöntä perheiden tukemiselle. Sosionomi tuntee kentän ja tietää, keneen milloinkin tulee ottaa yhteyttä”, Kirsi painottaa.  

Aikuisopiskelu vaatii suunnitelmallisuutta ja tukea

Aikuisena opiskelu vaatii tarkkaa suunnittelua ja esimerkiksi Kirsi on joutunut ottamaan palkatonta vapaata töistä opintopäiviä varten. Hän kannustaakin kaikkia työnantajia suhtautumaan myönteisesti opiskeleviin työntekijöihinsä. Työpaikka saa opiskelevalta työntekijältä paljon uusia oivalluksia työn kehittämiseen, jos vain on valmis vastaanottamaan niitä. Työnantaja voi tukea opintoja eri tavoin, esimerkiksi sallimalla opiskelun työaikana tai tuomalla joustoa työn suunnitteluun.  

Tällä hetkellä Työllisyysrahasto on tukenut aikuisopiskelijaa ja aikuiskoulutustuella on ollut mahdollista opiskella, mutta tulevaisuudessa aikuisen opiskelu tulee vaikeutumaan ilman oman työnantajan vahvaa tukea.  

Sinä pystyt siihen!

Jamkin opettajia Kirsi Ruukki-Viinikka kiittelee siitä, miten arvostavasti aikuisopiskelijoihin suhtaudutaan ja palautteisiin vastataan. Aikuiset työssäkäyvät opiskelijat tuovatkin ammattikorkeakouluun ajankohtaista tietoa työelämästä, eli aikuisen näkökulmista hyötyvät sekä muut opiskelijat että koko korkeakoulu.  

Opiskelusta on tullut Kirsille oleellinen osa elämää. ”Kaikki opinnoissa kiinnostaa ja opintojen parissa voimaantuu”, Kirsi nauraa. Opiskelu olisikin hänen mukaansa aivan kaikille suositeltavaa, jopa pakollista. Uuden oppiminen ei ole mahdotonta, jos halua ja motivaatiota löytyy. ”Jos yhtään mietit, voitko ja pystytkö, sinä ehdottomasti pystyt. Anna mennä vaan!”