opiskelijatarina

Sinin opintopolku lähihoitajasta sosionomiksi onnistuu taitavalla aikataulutuksella

Teksti
Tytti Pintilä
Kuva
Tytti Pintilä

Keuruulla perhetyöntekijänä työskentelevä Sini Heinonen on tyytyväinen päätökseensä päivittää tutkintonsa lähihoitajasta sosionomiksi töiden ohella. Tämä onnistuu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa seutukuntayhteistyönä toteutettavan avoimen ammattikorkeakoulun polun kautta. 

Ensimmäisen opintovuoden polkuopiskelijat opiskelevat omassa ryhmässään. Tämän jälkeen hakeudutaan arvosanojen pohjalta tutkinto-opiskelijaksi ja siirrytään toisen vuoden tutkinto-opintoihin, jotka Sinillä on parhaillaan menossa.

”Aikuisena opiskelu on mahdollista, kun vain hyppää mukaan ja keskittyy kulloiseenkin hetkeen”, Sini kiteyttää. Lue Sinin vinkit sujuvaan aikuisopiskeluun alta!

Sini Heinonen istuu sinisellä sohvalla ja katsoo hymyillen suoraan kameraan.

Kohti korkeakoulututkintoa töiden ohella

Keuruulainen perhetyöntekijä Sini Heinonen viihtyy moniammatillisessa työssään. ”Merkityksellistä työtä voi tehdä monipuolisesti ja luovasti yhdessä nuorten ja perheiden kanssa”, Sini kiittelee. Pienen paikkakunnan etuna on, että ihmiset tuntevat toisensa ja verkostot ovat toimivia. Viime vuosina sekä työ sotealalla että taustaorganisaatiot ovat muuttuneet. Kun tiimi toimii, työskentely on kuitenkin sujuvaa muutoksista huolimatta.

Kun oma työnantaja antoi vinkin polkuopintomahdollisuudesta kohti korkeakoulututkintoa, Sini tarttui tilaisuuteen epäröimättä. Lähihoitajan tutkinnon lisäksi Sini oli opiskellut erikoisammattitutkinnon mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä mm. erityispedagogiikan opintoja. ”Korkeakouluopinnot jännittivät silti aluksi”, Sini tunnustaa.

Opintojen tukena oma opintoryhmä

Jamkin opinnoissa on mukana tuttuja Keuruulta, ja yhteisessä whatsapp-ryhmässä onkin pohdittu opiskeltavia asioita ja tuettu ja kannustettu haasteissa. Sini muistelee, että etenkin korkeakouluopintojen alku tuntui hieman sekavalta, kun omaksuttavana oli uudet sähköiset ympäristöt, toimintatavat ja isot opintokokonaisuudet.

Vaikka tieteellisen tekstin tuottaminen oli uutta, Sini huomasi nauttivansa tutkimustietoon ja myös lakiteksteihin perehtymisestä. Näistä on ollut myös hyötyä omassa työssä. Vieraskielinen materiaali ja etenkin ruotsin opinnot arveluttavat usein aikuisia, niin myös Siniä. ”Loppujen lopuksi ruotsin opintojakso olikin hyvin rakennettuna ja ohjeistettuna tosi antoisa”, Sini nauraa.

Opinnot on toteutettu pääosin verkossa, ja Keuruun lähiryhmä varasi opintojen alussa yhteisen verkkokatsomon esimerkiksi Keuruun uimahallin tiloista. Keskustelut oman ryhmän kanssa ovat olleet erityisen antoisia. Tutkinto-opintoihin on sisältynyt muutama kokonainen lähiopintopäivä Jyväskylässä, joihin osallistuminen on onnistunut hyvällä suunnittelulla. Sini korostaakin lähiopintopäivien arvoa työssäkäyvälle opiskelijalle: päivän sisällön tulee olla merkityksellistä ja antoisaa, sillä opintoihin mukaan pääseminen vaatii usein työn ja perheen yhteisiä järjestelyitä.

Hyöty pitkästä työkokemuksesta

Reilun 15 vuoden työkokemuksesta on ollut opinnoissa merkittävästi hyötyä. Käsiteltävien asioiden konteksti on selkeä ja monet asiat ovat jo ennalta tuttuja. Työskentely eri-ikäisten ihmisten parissa auttaa oppimistehtävien teossa. Myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat toimineet opinnoissa, ja muun muassa työharjoitteluita on voitu hyväksilukea.

Sini suosittelee työn ohella opiskelua kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja tarkastella omaa työtään laajemmasta näkökulmasta. Korkeakoulututkinto avaa ovet uusiin työmahdollisuuksiin ja varmistaa osaltaan työn jatkuvuuden. Opinnoista saa myös eväitä erilaisiin tehtäviin sekä työssä että vapaa-ajalla. ”Korkeakoulutuksessa pärjää kyllä, vaikka aiemmista opinnoista olisi aikaa” Sini kannustaa.  

Kalenteroinnin kuningatar

Korkeakoulututkinto oman työn ja muun elämän ohella onnistuu hyvällä aikataulutuksella. Kolmen tyttären äitinä Sini painottaa, että perheen edelle opinnot eivät mene. Liukuva työaika ja työn iltapainotteisuus auttavat sovittelemaan opinnot muun elämän lomaan.

Sinin mukana kulkee puhelinten lisäksi paksu paperinen työkalenteri, jossa viikkoaukeamaan on asiakastyön lisäksi monivärisesti soviteltu lasten menot, puolison ja Sinin omat työajat, yhteiset ja omat harrastukset, muut muistettavat asiat ja lisäksi sosionomin opinnot. Siniä voisi nimittää vaikkapa kalenteroinnin kuningattareksikin, niin vahvalla osaamisella muistettavat asiat on järjestetty ja kalenteroitu. 

Käytännön vinkkinä Sini esimerkiksi kertoo, että aina uuden opintojakson auetessa Jamkin verkko-oppimisympäristöön, hän kirjoittaa määräajat heti kalenteriin ja varaa tehtävien tekemiseen riittävästi ennakoiden aikaa. Myös perhe tietää, milloin äiti opiskelee, ja milloin taas tehdään varmasti yhdessä asioita ilman häiriöitä. ”Keskittyminen hetkeen on tärkeintä”, Sini toteaa.  

Koska elämä ei kuitenkaan aina mene kuten kalenteriin on kirjattu, on esimerkiksi opintojen tehtäviin varattava hyvissä ajoin aikaa, jotta viime hetken kiireeltä vältytään. ”Kiire ja paine pois!” Sini painottaa ja korostaa myös aivojen saavan ansaitsemaansa lepoa, kun kaiken kirjaa ylös pois mieltä kuormittamasta. "Kaikkeen löytyy ratkaisu!"