opiskelijatarina

Jere opiskeli sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi Äänekoskella

Teksti
Tytti Pintilä
Kuva
Jere Hirvonen

Kun Äänekoskelta kotoisin oleva Jere Hirvonen huomasi lehtijutun Jamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopinnoista, jotka aloitettaisiin kotipaikkakunnalla avoimen ammattikorkeakoulun lähiopintoryhmänä, ei mukaan lähtemistä tarvinnut kauaa miettiä. Jeren onnistui yhdistää kokopäivätyö ja ammattikorkeakouluopinnot tarkan taulukoinnin avulla. Hän suosittelee alan opintoja kaikille tekniikasta kiinnostuneille. 

jere Hirvonen seisoo keväisessä luonnossa ja hymyilee kameraan. Hänellä on insinöörilakki päässään.

Lähiopintoryhmän muuttuminen etäopinnoiksi ei haitannut opintojen etenemistä

Jere Hirvonen kertoo aina olleensa kiinnostunut tekniikasta. Niinpä peruskoulun jälkeinen ammatin valinta oli selkeä ja Jere kouluttautui sähkö- ja automaatioasentajaksi. Töitä on löytynyt aina helposti. ”Ala työllistää hyvin ja hyvän asenteen kanssa työnteko luistaa,” Jere kannustaa alaa harkitsevia.  

Jerellä oli alusta asti ollut ajatuksena opiskella perustutkinnon jälkeen insinööriksi. Äänekoskelle suunniteltiin avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoryhmää, jolle olisi tarjottu lähiopintoja mm. lukion ja ammattiopiston tiloissa. Korona kuitenkin muutti suunnitelmat heti opintojen alettua. Opintojen siirtyminen verkkoon ei kuitenkaan haitannut mukaan ilmoittautuneen Jeren opintojen edistymistä. 

Priorisointi ja taulukointi auttoivat opintojen ja työn yhdistämisessä

”Tykkään työnteosta ja halusin työskennellä edelleen kokoaikaisesti, eli avoin amk ja opintojen monimuotototeutus olivat minulle juuri oikea vaihtoehto” Jere toteaa. Hän kertoo, että ensimmäiset puolitoista opiskeluvuotta olivat kovaa työtä, kun päivätyön ohella tuli suorittaa opintoja tiukassa tahdissa. ”Alkuun kaikki aika meni töihin ja opintoihin”, Jere muisteleekin. Hän kannustaa opiskelijoita olemaan armollisia itselleen ja pitämään huolta, että opiskelun ja töiden ohella saa myös levätä ja harrastaa. Jerelle itselleen musiikkiharrastus tarjosi omaa aikaa erillään työ- ja opintoasioista.  

Opintojen edetessä Jere oppikin huomaamaan, mihin opinnoista kannattaa keskittyä enemmän, ja mitkä taas voi hoitaa hiukan pienemmällä työmäärällä. Hän kannustaa hyödyntämään opinto-ohjausta ja miettimään, mikä itseä erityisesti kiinnostaa. ”Kaikille kursseille ei tarvitse antaa kaikkeaan”, Jere muistuttaa.

Taulukko-ohjelma Excel osoittautui parhaaksi tavaksi kalenteroida ja seurata opintojen edistymistä. ”Exceliin kun löi opintojaksot ja deadlinet ja kun taulukkoa päivittäessä seurasi konkreettisesti omaa edistymistään, sai samalla onnistumisen iloa.” Jere nauraa ajanhallintaesimerkkiä kertoessaan, että hänestä taisi tosiaan kasvaa insinöörin tavoin haasteita ratkova ihminen korkeakouluopintojen aikana. 

Insinööriopinnoista on hyötyä arkityössä ja uralla etenemisessä

Alan opintoja ja töitä tehneelle ammatilliset opinnot sujuivat varsin vaivattomasti, mutta matematiikka ja fysiikka vaativat enemmän panostusta. Jere kiittelee myös erityisesti ruotsin kieleen saatua tukea Jamkista. Vaikka koronan vuoksi opiskelu tehtiin pääosin etänä, onnistui sosiaalisten suhteiden solmiminen myös hyvin. Uusi työpaikka johdatti Jeren puolisonsa perässä Äänekoskelta Kangasalle opintojen loppuvaiheessa, mutta opinnot pystyi suorittamaan loppuun hyvin myös kauempaa. 

Koska Jere teki koko ajan alan töitä, hän pystyi saman tien kokeilemaan käytännössä opinnoissa opittuja asioita. Insinööriopintojen myötä työssä havaittuihin haasteisiin tuli halu myös kehittää entistä parempia ratkaisuja. Yhtenä opintoihin liittyvänä oivalluksena Jere kertoo ymmärtäneensä, että korkeakoulussa tiedon etsimisen taito on tärkeämpää kuin asioiden ulkoa oppiminen. 

Töissä insinööritutkinto avaa uusia ovia ja korkeakoulutusta arvostetaan. Jere onkin suositellut opintoja kouluttautumista harkitseville kavereilleen. ”Suosittelen insinööriopintoja oikeastaan ihan kaikille tekniikasta kiinnostuneille!”