opiskelijatarina

Insinööriopinnot inspiroivat tähtäämään uralla eteenpäin

Kuva
Mari Varonen
Logistiikan insinööriksi opiskeleva Asta Kauppinen
Insinööriopinnoista Asta kertoo saaneensa aivan uudenlaista inspiraatiota ja motivaatiota uralla etenemiseen. "Pidän nykyisestä työstäni kovasti, mutta logistiikan insinööriopintojen myötä olen kiinnostunut hankinnoista. Tulevaisuuden haaveissani onkin hankinnan tehtäviin sijoittuminen."

Asta Kauppisen tulevaisuuden urasuunnitelmat alkoivat kirkastua, kun hän aloitti logistiikan opinnot Jamkissa noin kolme vuotta sitten.

Logistiikka ei alana ollut Astalle entuudestaan täysin tuntematon, sillä alan tehtäviin hän oli päässyt perehtymään jo toimiessaan varastotyöntekijän ja -vastaavan sekä varaosamyyjän tehtävissä. Insinööriopinnoista Asta kertoo kuitenkin saaneensa aivan uudenlaista inspiraatiota ja motivaatiota uralla etenemiseen.

”Pidän nykyisestä työstäni kovasti, mutta logistiikan insinööriopintojen myötä olen kiinnostunut hankinnoista. Tulevaisuuden haaveissani onkin hankinnan tehtäviin sijoittuminen”, Asta kertoo.

Opintoja omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla

Asta kuuli logistiikan AMK-opinnoista ystävältään, joka oli aloittanut opiskelun Jamkissa hieman häntä aiemmin.

”Yhteisten keskusteluidemme myötä huomasin myös oman kiinnostukseni logistiikan AMK-opintoja ja opiskelua kohtaan ylipäätään kasvavan”, Asta sanoo.

”Olen aiemmin suorittanut sekä ajoneuvoasentajan että varaosamyyjän perustutkinnot. Kieltämättä minulla on kyllä ollut ajatus siitä, että voisin joskus opiskella lisääkin. Päivätöiden jättäminen ei kuitenkaan ole houkutellut”, Asta jatkaa.

Ystävänsä suosituksesta Asta päätti hakea logistiikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen, jotta hän pystyisi opintojensa aikana jatkamaan päivätyössään. Hän kokee ratkaisun olleen oikea ja monimuoto-opintojen soveltuneen hänen elämäntilanteeseensa loistavasti.

”Meillä monimuoto-opiskelijoilla on lähipäiviä muutaman kerran kuukaudessa. Muutoin opintoja suoritetaan etänä. Opintojen ja työn yhteensovittaminen on ollut yllättävänkin helppoa. Työtä opinnot toki vaativat silloinkin, kun lähipäiviä ei ole”, Asta kertoo.

Opintojen ja työn yhteensovittamista on Astan kokemuksen mukaan helpottanut se, että opiskelukavereiden kanssa ollaan tekemisissä myös lähipäivien ulkopuolella. Hän uskoo muilta ryhmäläisiltä saatavan tsempin ja tuen olevan todella tärkeää, kun tasapainoillaan työn ja opintojen välillä.

Toisaalta Asta on kokenut opintojen ja työn tukeneen myös toisiaan – työssä opittua on voinut hyödyntää opinnoissa ja toisaalta taas päinvastoin. Asta on huomannut, että opintojen aloittamisen jälkeen hän alkanut töissä pohtia, miten esimerkiksi tiettyjä prosesseja voisi tehostaa. Opinnoista Asta kokee saaneensa aivan uudenlaisia työkaluja pohdintojensa tueksi. Toisaalta töistä saadut kokemukset tarjoavat usein esimerkkejä harjoitustehtävissä hyödynnettäviksi.

Lukemattomia mahdollisuuksia

Astan mukaan monet saattavat hieman harmillisesti yhdistää logistiikan terminä vain kuljetuksiin.

”Ajatellaan, että kyse on kuorma-autoista ja tavaroiden siirtämisestä. Mitä enemmän aiheeseen perehtyy, sitä paremmin alaa ja sen mahdollisuuksia voi kuitenkin hahmottaa. Erilaisten kuljetustapojen lisäksi logistiikassa on kyse myös esimerkiksi sisälogistiikasta, hankinnoista ja tuotantologistiikasta”, Asta kertoo.

Muutama vuosi sitten Astan oma käsityskin esimerkiksi logistiikan insinööriopinnoista ja alan työllistymismahdollisuuksista oli vielä nykyistä kapeampi. Ystävän kanssa käytyjen yhteisten keskusteluiden myötä ymmärrys alan monipuolisuudesta kuitenkin kasvoi. Lopulta Astan hakuprosessikin muodostui melko selkeäksi ja suoraviivaiseksi, sillä hän päätti hakea vain Jamkiin ja logistiikan insinööriopintoihin.

Asta on ollut tyytyväinen valintaansa. Hän on ollut mielissään muun muassa Jamkin laajasta opintotarjonnasta.

”Opintojaksojen sisällöt ovat mielenkiintoisia ja opintojaksoista pystyy kokoamaan sellaisen paletin, joka vastaa hyvin omaa kiinnostusta ja sitä suuntaa, johon osaamistaan haluaa kehittää.”

Lisäksi Asta on ollut positiivisen yllättynyt siitä, miten työelämälähtöisiä opinnot ovat olleet. Hän itse on esimerkiksi päässyt mukaan isoon logistiikkaprojektiin, jonka aikana suunniteltiin keskusvarasto Jyväskylään. Kyseinen varasto otettiin käyttöön syksyllä 2020.

Asta kuitenkin uskoo, että paljon on myös opiskelijan omasta aktiivisuudesta ja rohkeudesta kiinni, mihin kaikkeen opintojen aikana on mahdollista päästä mukaan.

”Pitää uskaltaa ilmaista oma kiinnostuksensa erilaisia projekteja ja tehtäviä kohtaan. Vain sillä tavoin voi päästä osalliseksi ja oppimaan lisää”, Asta kiteyttää.

Samalla Asta kiittelee nykyistä työnantajaansa, joka on tukenut hänen opintojaan ja mahdollistanut osaamisen tavoitteellisen kehittämisen.