artikkeli

HYBRIDI-tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia JAMKissa toteutettavaa hybridiopetusta ja selvittää sen vaatimuksia ja kokemuksia opettajien, opiskelijoiden sekä organisaation näkökulmista. Tutkimuksen tavoitteena on myös kerätä ja jakaa laadukkaan hybridiopetuksen käytänteitä. 

Tutkimuksessa selvitetään opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia hybridiopetuksesta ja kootaan JAMKille yhteinen hybridiopetuksen käsitteistö. Tutkimuksen teemoja ovat hybridiopetuksen pedagogiikka, soveltuvat sisällöt, teknologiset vaatimukset ja tarvittavat tukipalvelut. 

Tutkimus toteutettiin vuosina 2018-2020. 

Vastuututkijoina olivat Minna Koskinen, Leena Selkivuori, Hanna Laakso, Sanna Häkkinen ja Riikka Ahlgren.

Lisätietoja tutkijalta:

Leena Selkivuori

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323172