opiskelijatarina

Asennetta ja asiakaskohtaamisia – InnoFlashin antia opiskelijanäkökulmasta

Teksti
Hanna-Riikka Kantelinen

InnoFlash on opintojakso, jossa opiskelijat oppivat asiakaslähtöistä kehittämistä ja maailmanlaajuisesti tunnettua Design Thinking -menetelmää. Viikon aikana opiskelijat ratkovat toimeksiantajien haasteita työskennellen monialaisissa tiimeissä. 

Opintojaksoon suhtaudutaan usein ristiriitaisin tuntein: osa opiskelijoista ottaa rennosti ja suhtautuu opintojaksoon odottavaisin mielin, kun taas toisille tuleva viikko aiheuttaa jännitystä. Haastattelimme seitsemää opiskelijaa, jotka osallistuivat InnoFlash-opintojakson kontaktiviikkoon marraskuussa 2023. 

Kuvassa post-it lappuja

Ennakko-odotukset vaihtelivat – tärkeänä tekijänä kuitenkin oma asenne 

Opiskelijoiden ennakko-odotukset InnoFlashista vaihtelivat. "Opintojakson ennakkotehtävät olivat kivoja, erityisesti persoonallisuustestit olivat mukavia. Viikko kuitenkin jännitti, koska tiesin jo etukäteen, että viikko on intensiivinen, mutta en oikein tiennyt, mitä odottaa", sairaanhoitajaksi opiskeleva Alyssa kuvaili. 

Toinen opiskelija koki InnoFlash-viikon alun epävarmuutta herättävänä. "Ennakko-odotukseni olivat huonot, sillä olin kuullut InnoFlashista juttuja etukäteen muilta opiskelijoilta ja sosiaalisesta mediasta", liiketaloutta opiskeleva Santeri paljasti. 

"Asennoiduin viikkoon aika neutraalisti; tämä on pakollinen opintojakso, joka on vain suoritettava opintojen aikana. Koen, että työelämässäkään kaikki työt eivät ole mieluisia, mutta ne on silti tehtävä", BIT-linjalla tradenomiksi opiskeleva Sami kertoi. 

Moni opiskelija korosti oman asenteen merkitystä. "Jos ajattelee, että opintojakso on hirveä, se todennäköisesti myös on sitä. Jos suhtautuu siihen, että tämä on varmasti ihan kivaa, on lähtökohdat jo paremmat viikkoa ja ryhmätyöskentelyä ajatellen", rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa opiskeleva Silja totesi. 

 

InnoFlashin tärkeimmät opit opiskelijoiden mielestä keskittyivät asiakkaiden kohtaamiseen ja tiimityöhön 

Toimeksiantojen alat eivät olleet kenellekään tuttuja etukäteen, mikä loi kaikille opiskelijoille samanlaiset lähtökohdat uuden oppimiseen. Viikon aikana opiskelijat kuitenkin yllättyivät positiivisesti, ja suurin osa haastateltavista koki viikon opettavaisena. Erityisesti asiakashaastattelut nousivat esiin monen haastateltavan puheissa opintojakson opetuksina, ovat ne monelle opiskelijalle uusi ja jännittävä kokemus. 

"Tuntemattomille ihmisille puhuminen ja heidän haastattelunsa tuntuivat aluksi vaikeilta, mutta olivat todella opettavaisia. Haastattelimme ihmisiä kadulla. Aika nopeasti opin, miten keskustelun voi aloittaa niin, että ihmiset jäävät juttelemaan. 'Olisiko sinulla hetki aikaa auttaa koulutyössä' toimi hyvin jäänmurtajana", IT-insinööriksi opiskeleva Jyri vinkkasi. 

"Haastatteluiden tekeminen tässä määrin ja aikapaineessa oli uutta, ja siitä sai paljon kokemusta. Yllätyin, miten paljon ideat ja prosessi olisivat eronneet, jos emme olisi tehneet haastatteluja", Alyssa sanoi. 

Vaikka aluksi kaikki eivät olleet yhtä innokkaita ryhmätyöhön, viikon loppuun mennessä opiskelijat kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, mitä he saivat aikaan ryhmänä. Moni opiskelija totesi, että ryhmän dynamiikka vaikuttaa paljon siihen, miten viikko sujuu. 

"Viikon tuloksiin ja siihen, miltä InnoFlash tuntuu, vaikuttaa paljon ryhmä. Jo yksikin negatiivinen ryhmäläinen voi vaikuttaa koko ryhmän henkeen ja asenteeseen. Onneksi meillä oli erittäin hyvä ryhmä, jossa kaikki olivat asennoituneet siihen, että tämä tehtävä tehdään yhdessä maaliin", Silja mainitsi. Viikon edetessä opiskelijoiden kokemukset muuttuivat skeptisimmilläkin osallistujilla positiivisemmiksi. 

Vaikka monien eri alojen opinnoissa tehdään paljon ryhmätöitä monialainen ryhmätyöskentely on kuitenkin erilaist kuin mihin opiskelijat ovat tottuneet. 

"Itselläni joukkueurheilutausta auttoi varmasti ryhmätyöskentelyssä", sanoi Julius, joka opiskelee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. 

 

Opiskelijat uskovat, että työelämässä tiimityötaidot ovat avainasemassa 

Opiskelijat pohtivat myös, miten viikon aikana opittuja taitoja voisi hyödyntää tulevissa opinnoissaan tai työelämässä. Useat korostivat tiimityön merkitystä ja asiakaslähtöistä lähestymistapaa oman alan tulevissa haasteissa. 

"Sairaanhoitajana joutuu tekemään paljon yhteistyötä monen eri alan osaajan kanssa päivittäin. Lisäksi asiakaslähtöinen lähestyminen ja empatiakyky ovat tärkeitä sairaanhoitajan työssä. Uskon, että innovaatiotyökaluista on hyötyä myös terveydenhoitoalalla, sillä alalla on paljon kehitettävää. Lisäksi InnoFlash-viikon aikana toimin tiimin johtajana, mikä ei ole minulle ehkä se luontaisin rooli, mutta sain siitä paljon arvokasta kokemusta, ja viikko oli erittäin kehittävä myös siinä mielessä", Alyssa kertoi. Myös fysioterapeuttiopiskelija Isa nosti esiin oman alansa monialaisuuden: "Tuntuu, että monialaisesta yhteistyöstä puhutaan paljon." 

Skeptisimmän suhtautumisen monialaisuuteen toi esiin pelialaa opiskeleva Sami: "Asiakaslähtöinen kehittäminen on tärkeää myös pelialalla, ja asiakkaiden mielipiteitä kuunnellaan, sillä lopulta asiakkaat äänestävät jaloillaan ja sillä, ostetaanko peliä. Myös tiimityöskentely ja tiimin johtamistaidot ovat tärkeitä, sillä pelejä kehitetään usein tiimeissä. Oman kokemukseni mukaan pelialalla tiimit koostuvat kuitenkin pääasiassa oman alan ihmisistä." 

Asiakaslähtöiseen kehittämiseen liittyi myös epäileviä ajatuksia rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa opiskelevalta Isalta: "Opetetut ideointimenetelmät ja esimerkiksi asiakaspersoonakuvaukset olivat hyödyllisiä, mutta epäilen, että työelämässä ei ole aikaa kuunnella asiakkaiden toiveita ja tehdä asiakaspersoonakuvauksia." 

 

Tuleville opiskelijoille annettavat vinkit: 

  • Lähde InnoFlash-viikolle ennakkoluulottomasti. Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, mitä tapahtuu. 
  • Päätä etukäteen, että viikosta tulee kiva ja että tulet toimeen ryhmän kanssa – näin oma asenteesi on lähtökohtaisesti hyvä opintojaksolle tultaessa, ja vaikutat näin myös muun ryhmän asenteeseen. 
  • Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, kunhan lopulta työmäärä jakautuu tasaisesti. 
  • Haastattelut kannattaa suunnitella huolellisesti etukäteen. Paras tilanne lähestyä haastateltavaa on silloin, kun vastapuoli haluaa auttaa. 
  • Haastattelut kannattaa suunnitella niin, että jokainen tekee ainakin yhden haastavamman haastattelun, jotta saa siitä kokemusta, ja muut haastattelut voivat olla sitten helpompia. 

 

InnoFlash opintojaksolla ratkaistavia toimeksiantoja kerätään työelämästä ja toimeksiantomahdollisuudesta voidaan vinkata vaikka omalle työpaikalle tai harjoittelupaikalle! Lue lisää toimeksiantajana olosta.