artikkeli

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat perustaneet tutkimusryhmän, jonka tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämäläheisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi. Tämän myötä tavoitteena on, että ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat tulevaisuudessa haluttuja, aktiivisia ja arvostettuja tutkimus- ja kehittämiskumppaneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Teknisen alan työpaikalla nainen ja kaksi miestä keskustelemassa

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmän tehtävät

  • Parantaa työelämälähtöisen oppimisen ja ammattikasvatuksen tutkimustoiminnan ja sen tulosten näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä levittää tuotettua uutta ja ajankohtaista tietoa, toimintatapoja, tutkimustuloksia ja kehittämistoiminnan hyviä käytänteitä ammatillisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.
  • Edistää ja kehittää ammatillista osaamista ja työelämäläheistä oppimista sekä ammattikasvatusta koskevaa soveltavaa tutkimusta sekä opettajakorkeakoulujen tutkimusyhteistyötä. Painopisteinä ovat ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta, ammatillista oppimista, opettajuutta, pedagogiikkaa, ammattikasvatusta sekä työelämässä oppimista ja digitalisaation merkitystä oppimisessa ja koulutuksessa koskevat aiheet. 
  • Edistää ja vahvistaa ammattikorkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, työelämässä oppimisen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperusteista kehittämistä.
  • Vahvistaa tutkimuksen painopisteiden osalta korkeakoulujen, elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Lisätä ammatillisen opettajuuden vetovoimaisuutta ja arvostusta.
  • Edistää ja aktivoida yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja keskustelua ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulutusta koskevaan päätöksentekoon vaikuttamiseksi. 

Seuraa tutkimusryhmämme postauksia: #aokkittutkii

Lue lisää: 

Yhteyshenkilöt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa:

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496

Minna Silvennoinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505360330

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmä:

Irma Kunnari, Merja Alanko-Turunen ja Jani Siirilä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

Mika Tammilehto, Hämeen ammattikorkeakoulu

Sirpa Laitinen-Väänänen ja Minna Silvennoinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Esa Virkkula ja Kati Korento, Oulun ammattikorkeakoulu 

Sanna Ruhalahti ja Jiri Vilppola, Tampereen ammattikorkeakoulu