alumnitarina

Alumnin ääni -webinaarivieraana Sanna Ahonen: Agrologiopinnot ja maitotilan emännän työ

Teksti
Annu Göös

Agrologin osaaminen on monipuolista ja laajaa. Opinnot mahdollistavat suuntautumisen oman mielenkiinnon mukaisesti ja tutkinto tarjoaakin paljon erilaisia työmahdollisuuksia käytännön maatilatyöstä hanke- ja kehittämistyöhön.

Kuuntele Alumnin ääni -webinaarissa vierailleen Jamkin alumnin agrologi Sanna Ahosen ja Jamkin alumnivastaavan Annemari Sinikorven keskustelu haastattelun alta webinaarina tai kuuntele se podcastina!

Sanna Ahonen ja Valtias-vasikka katsovat kameraan

Monipuolisuus agrologin osaamisessa

Agrologin opinnot ovat antaneet Sanna Ahoselle hyvän pohjan moninäkökulmaiselle ajattelulle ja tietojen päivittämiselle. Opiskelun käytännönläheisyyden lisäksi opintojen monipuolisuus ja mahdollisuus suunnata oman mielenkiinnon mukaan kiehtoivat Ahosta. Kukaan ei kuitenkaan ole valmis tutkinnon valmistuttua, vaan osaamistaan täytyy päivittää, Ahonen muistuttaa.

Agrologin työmahdollisuuksiin kuuluu maatilan hoitaminen suunnittelu- ja paperitöineen ja mm. erilaiset hanke- ja kehittämistyöt. Sanna Ahonen on kerryttänyt osaamistaan laajasti muun muassa tapahtumakoordinaattorina ja  koulutushankkeessa. Tällä hetkellä Ahonen työskentelee yhdessä puolisonsa kanssa omalla maidontuotantotilalla.

Maatalousala on herkkä muutoksille

Maatalousyrittäjälle on tärkeää pysyä perillä siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ala on altis ympäristön ja yhteiskunnan sekä koko maailman muutoksille. Ahonen painottaakin työn ja kotiarjen lisäksi vapaa-ajan vieton ja lomien pitämisen merkitystä, jotta voimavaroja karttuu jälleen ajoittain haastavaankin työhön.

Tyypillisen työpäivän sisältö vaihtelee vuodenajan mukaan ja Ahonen kuvaakin, kuinka maatalousyrittäjänä on ”naimisissa sään ja luonnon kanssa”. Myös markkinatilanne sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti vaikuttavat tuotantokustannuksiin ja maidon markkinahintaan. Muutoksia voi olla vaikeaa, joskus jopa mahdotonta ennakoida. Usein vaikutukset näkyvät kuitenkin lähes saman tien, kuten Ukrainassa puhjennut sota osoitti.

Verkostojen merkitys

Sanna Ahonen kokee verkostoitumisen antoisana ja voimavaroja lisäävänä. Verkostot toimivat yhtenä voimavaratekijänä epävarmuuden keskellä, mutta myös tiedonlähteenä ja osaamisen jakamisen paikkana.

Agrologiopintojen erityisen hyvän ryhmähengen ansioista syntyi luontevia opiskeluverkostoja, joita on pystynyt myöhemminkin hyödyntämään työssä. Opinnoista jäi myös sydänystäviä, joiden kanssa yhteyttä pidetään viikoittain, Ahonen iloitsee.

Verkostojen luominen ja ylläpitäminen vaatii aktiivisuutta. Ahonen on opintojen ja työn kautta ymmärtänyt, miten laaja maataloustuotannon ympärillä olevat verkostot ovat; maatalous työllistää paljon myös muita maatalousyrittäjien lisäksi. Monipuoliset verkostot toimivatkin maatalousyrittäjän työssä erityisesti ajantasaisen tiedon tuottajina. 

Sanna Ahonen toimii myös kansallisissa luottamustoimissa ja haluaa vaikuttaa alan tulevaisuuteen. Verkostoissa puntaroidaan muun muassa sitä, mikä on osuuskunnalle parasta ja miten suomalainen nautatuotanto saadaan pidettyä käynnissä. Työhön kuuluu myös kansainvälinen yhteistyö kotimaisten toimijoiden vähennyttyä. Yhteistyön avulla pystyy seuraamaan sitä, mitä alaan mahdollisesti vaikuttavia asioita muualla maailmassa tapahtuu.

Terveisiä agrologiopiskelijoille sekä alaa harkitseville

Sanna Ahonen muistelee opiskeluaikoja erityisellä lämmöllä. "Opintojen ainoa huono puoli oli, että ne olisivat saaneet kestää kauemmin!" Ahonen nauraa. Mikäli työskentely maaseudulla ja maaseutuelinkeinojen parissa kiinnostaa, Ahonen kannustaa mukaan agrologin opintoihin. Ahonen korostaa myös opiskelijayhteisön merkitystä opintojen aikana. Tarvaalan kampus Saarijärvellä saa Ahoselta kiitosta. 

Ahosen tila sijaitsee lähellä Saarijärveä ja Ahonen ottaakin mielellään opiskelijoita harjoitteluun. On antoisaa päästä seuraamaan opiskelijoiden kasvua ja motivaation lisääntymistä. Ahonen kannustaa opiskelijoita hakeutumaan myös kansainväliseen harjoitteluun, mikä hänelle itselleen oli käänteentekevä kokemus. 

Alumnin ääni -terveiset

Edellinen Alumnin ääni-jakson vieras Tiina Lakkaneva kysyi, kuinka Sanna Ahonen voi hyödyntää eriaikaista työskentelyä omassa työssään.

Sanna Ahonen voi seurata esimerkiksi omasta puhelimestaan lehmien hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi eläinlääkäreiden kanssa tehdään eriaikaista yhteistyötä sähköisellä alustalla. Myös puolison kanssa yhteiseen työhön liittyvää tietoa voidaan vaihtaa eri sovellusten avulla. Teknologia ja digitaalisuus ovat siis iso osa nykyaikaisen maatilan arkea.

Seuraavalta vieraalta Ahonen tahtoo kysyä, miten kotimaisuus näkyy sinun työssäsi, pystytkö huomioimaan sen jotenkin?

Katso agrologi Sanna Ahosen ja alumnivastaava Annemari Sinikorven Alumnin ääni -webinaari

Agrologi Sanna Ahonen vieraili Jamkin Alumnin äänessä lokakuussa 2023.