alumnitarina

Alumnin ääni -webinaarivieraana Laura Sippel: Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja valmentava opettajuus

Teksti
Tytti Pintilä

Laura Sippel innostuu ihmisistä, vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja elämästä. Hän on kasvun, kehittämisen ja hyvinvoinnin puolestapuhuja. Tuoreen ammatillisen opettajan mielestä pedagogiikka tukee niin kehittämisen kuin  organisaatioiden toiminnan viemistä haluttuun suuntaan, vaikuttavasti. 

Alumnin ääni -webinaarissa Laura Sippel keskusteli alumnivastaava Jaana Ahlqvistin kanssa työelämän kehittämisen tavoista, oppijoiden yritteliäisyyden ja kasvun asenteen tukemisen merkityksestä oppimiselle. Katso webinaari Sippelin haastattelun alta tai kuuntele se podcastina!

Laura Sippel ja Jaana Ahlqvist Jamkin studiossa

Tärkeintä on olla läsnä

Kokeneena työelämän kehittäjänä ja valmentajana Laura Sippel on ollut monessa mukana. Jyväskyläläisittäin erityisen kiinnostavana työelämä- ja oppilaitosyhteistyön muotona Sippel mainitsee InnoFlash- ja Korkeakouluviikko -konseptit, joissa Sippel on toiminut itse valmentajana Gradian työelämäviikolla. 

InnoFlash-viikon aikana Jamkin opiskelijat ratkaisevat monialaisissa tiimeissä aitoja työelämähaasteita, ja heillä on tukenaan valmentajat. Samalla konseptilla toteutetaan toisen asteen opiskelijoille Korkeakouluviikko. Valmentaja toimii opiskelijaryhmän fasilitaattorina, joka auttaa yhdistämään ratkaistavan ongelman, asiakasymmärryksen ja kehittämishaasteen. 

Laura Sippel painottaa pysähtymisen, läsnäolon ja kuuntelemisen merkitystä käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. Mikä on oikeasti toimeksiantajan ongelma? Mitä asiakas tarvitsee ja haluaa? Asiakastiedon hankinnassa oleellisinta ovat aidot kohtaamistilanteet ja avoimet ja tarkentavat kysymykset, ilman ennakko-oletuksia. "Valmentajan tulee olla todella läsnä ja luoda tiimiin turvallinen ympäristö, jotta yhteinen ymmärrys lähtee rakentumaan", Sippel painottaa.

Pedagogi on aito rinnalla kulkija

Laura Sippel on pohtinut omaa pedagogista rooliaan opettajaopintojen aikana. "Pysähdy, kuuntele ja kohtaa", Sippel kannustaa. Jokaisen on voitava olla aidosti oma itsensä oppimisessa ja  ohjaamisessa. Ohjaaminen taas on esimerkiksi katsomista yhdessä samaan suuntaan: minne opiskelijan katse kiinnittyy? Mikä on hänelle merkityksellistä?

Kaikilla meillä on oma aiempi historiamme ja osaamisemme, jolle oppiminen rakentuu. Sippel toivookin, että tulevaisuudessa monialaisuus vain lisääntyy ja erilaiset rajat ja jaot minun ja muiden kursseihin katoavat myös opetustyössä. Uusi osaaminen joka tapauksessa sulautuu aiemmin opittuun. Pedagogisia opintoja Sippel innostuu kehumaan nauraen: "I love it!"

Miten valmennat itseäsi jännittäviin tilanteisiin?

Tuoreena opettajana Laura Sippel tunnustaa jännittäneensä erityisesti ensimmäistä opetusharjoitteluaan. Hän kannustaakin kaikkia armollisuuteen itseään kohtaan uusissa tilanteissa. "Jokin asia voi olla todella olla sekä pelottavaa että innostavaa", Sippel nauraa. "Itsensä voittaminen tuo loistavat fiilikset!" 

Seuraavalta Alumnin ääni -vieraalta Laura Sippel kysyykin: ”Valmennatko tai sparraatko itseäsi ennen uuteen, tai mahdollisesti muuten jännittävään tilanteeseen tai hetkeen menemistä? Ja jos valmennat, niin miten?"