artikkeli

AIRE-projekti on käynnistynyt

Kuva
Pekka Mannermaa
Chatbot katsoo ihmisopettajan liitutauluesitystä

Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektin (9/2021-8/2023) aikana halutaan edistää kuntoutusalan digiloikkaa ja kehittää kuntoutujien omaa aktiivista roolia tukevia uudenlaisia kuntoutuksen palveluita. Kasvatamme ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista kuntoutuksessa ja kehitämme yhteistyössä palveluntarjoajien & käyttäjien kanssa uutta chatbottia eli keskustelevaa tekoälyä kuntoutuksen toimintaympäristöön.

Työ on aloitettu luomalla kokonaisvaltaista käsitystä tekoälyn hyödyistä ja haasteista kuntoutuskentällä. Etsimme vastauksia kysymyksiin kuten

  • Minkälaisissa kuntoutusprosessien vaiheissa tekoälyä voitaisiin hyödyntää
  • Missä tekoälykehitys kulkee tällä hetkellä kuntoutuksessa
  • Minkälaisia tekoälyratkaisuja markkinoilla on, mitä ovat niiden parhaat käytännöt
  • Minkälaisia käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvä ennakkoasenteita, esteitä ja haasteita on tunnistettu
  • Mikä on tekoälyn potentiaali ja mahdollisuudet kuntoutuksessa
  • Miten tieto-/kyberturvallisuus pitäisi ottaa huomioon

Näistä huomioista kerromme projektin edetessä kotisivuillamme.

Kutsumme yhteistyöhön mukaan kuntoutuksen palvelutarjoajia yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, sillä ajatuksia ja kokemustietoa vaihtamalla kykenemme paremmin tunnistamaan juuri ne kuntoutusvaiheet ja kuntoutujaryhmät, joiden yhteydessä tekoälyä voisi parhaiten soveltaa.

Hankkeessa tehtävä yhteistyö tarkoittaa käytännössä esimerkiksi chatbotin testaamista, työpajoja ja avoimia kyselyitä sekä tietysti aktiivista mielipiteiden vaihtoa ja vuorovaikutusta.

Tiedonkeruun ja asiakasymmärryksen keräämisen pohjalta koulutetaan kuntoutuksen toimintaympäristöä palveleva chatbot-alusta, joka sisältää eri kuntoutusten eri vaiheissa käytössä olevia keskustelupolkuja. Botin toimivuutta pilotoidaan ja testataan koko kehittämistyön ajan; kerätään palautetta, tunnistetaan botin vahvuudet ja kehittämisenkohteet, parannetaan ja kehitetään palvelua.

Yhteistyössä tuotettu chatbot-palvelualusta on lopuksi tarkoitus liittää osaksi laajempaa kansallista AuroraAI-verkkoa, jonka tehtävänä on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisten pääsyä laajemminkin heidän tarvitsemiensa palveluiden äärelle.