Viestintäharjoittelija Etelä-Savon TE-toimistoon Mikkeliin

 • työtehtävän tyyppi: harjoittelu
 • sijainti: Mikkeli
 • alkupvm: toukokuu 2021
 • hakuaika paattyy: 31.10.2021
 • työtehtävän kesto: 3-4 kk
 • koulutusala: Liiketalouden ala

Tehtävät:

Viestintäharjoittelijana erityisesti keskittyisit ammattialakohtaisen palvelumarkkinoinnin tekemiseen ja materiaalituotantoon henkilö - ja työnantaja-asiakasviestinnässä.

 • tuottaisit sisältöjä verkkosivuillemme, intraan ja sosiaalisen median kanaviin. Tuottaisit ja muok-kaisit tekstejä (tiedotteet, uutiset, haastattelut, verkkotekstit)
 • toivomme, että olet innostunut myös kuvallisesta ilmaisusta (valokuvaus, videointi ja videoiden editointi ja julkaisu)

Työsuhde:

 • Kesto: 3 - 4 kk, aloitus sopimuksen mukaan ajalla touko-lokakuu
 • Työsuhteen kesto: Määräaikainen
 • Määräaikaisuuden peruste: korkeakouluharjoittelu
 • Työaika: kokoaikatyö, osaksi etätyötä
 • Palkka: 1430 -1644 e/kk. Lopullinen palkka määräytyy mm. opiskelijan opintopisteiden perusteella sekä tehtävien vaativuuden ja aikaisemman kokemuksen perusteella. Yliopiston myöntämä harjoittelutuki ei ole välttämätön.

Edellytetty osaaminen ja taidot:

Hyvät vuorovaikutustaidot, idearikkaus, oma-aloitteinen työote, laaja-alainen ajattelu, sosiaalisuus, roh-keus, avoimuus, joustavuus, yllättävien tilanteiden hallinta Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen esitystaito Sosiaalisen median kanavien hallinta (twitter, facebook, youtube ym.) Visuaalisen viestinnän osaaminen (infograafit, videot ym.) Office-ohjelmien (word, powerpoint, excel) hallinta Kokemusta verkkopalvelujen julkaisujärjestelmien käytöstä Eduksi saavutettavuus –osaaminen Ajokortti on välttämätön mahdollisia juttukeikkoja varten

Tehtävään antaa parhaat valmiudet loppuvaiheessa olevat viestinnän, markkinoinnin tai suomen kielen opinnot.

Hakeminen:

Lähetä hakemus ja CV sähköpostilla 7.3. 2021 klo 16.15 mennessä osoitteella kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi. Viitteeksi hakemukseen kirjaamon asiatunnus KEHA/873/2021 ja Viestintäharjoittelija

Työnantajan tiedot:

Etelä-Savon TE-toimisto 
PL 74, 50101 Mikkeli 
käyntiosoite Porrassalmenkatu 27, 50100 Mikkeli

Työnantaja, esimies:

Hanna Makkula
Puh. 0295 044 004

Lisätietoja:

Viestintäasiantuntija Mervi Huuskonen 
puh: 0295 044 044
sähköposti: mervi.huuskonen@te-toimisto.fi
Siirry Etelä-Savon TE-toimiston sivuille >>

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnanta-jia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelualueeseen. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja tur-vaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Etelä-Savon TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.